037 – 65 23 633 

Zachytené: absorpčné prostriedky a výrobky pre núdzové prípady úniku na správnu manipuláciu s nebezpečnými látkami.

Čo majú spoločné informátor a únik? Obe sú to netesné miesta. Zatiaľ čo informátor ohrozuje väčšinou len samého seba, únik môže mať oveľa tragickejšie následky, ohroziť prácu, osoby a životné prostredie.

Nešťastie sa väčšinou stane veľmi rýchlo – aj v priemyselnom prostredí. Všade tam, kde sa skladujú, prepravujú, spracovávajú nebezpečné látky, alebo kde sa s nimi manipuluje, sa môže prihodiť niečo podobné: vyteká hydraulický olej, z vozidiel uniká benzín, nekontrolovane sa vylieva nafta alebo chemikálie. Pošmyknutie je pritom len jedno z najmenších nebezpečenstiev zranenia. Ani nehovoriac o poleptaní alebo intoxikácii, ohrození pôdy a vodných zdrojov alebo prestojoch vo výrobe. Veľmi dobre poznáme nebezpečenstvá, ktoré spôsobujú látky ako olej, benzín, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy alebo rozpúšťadlá.

Zákonné úpravy ako aj národné a medzinárodné právne normy týkajúce sa životného prostredia zaväzujú podnik k tomu, aby vykonal vhodné preventívne bezpečnostné opatrenia na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (bezpečnostná povinnosť), aby sa už vopred predchádzalo negatívnym účinkom na zamestnancov a životné prostredie. So správnymi absorpčnými prostriedkami a výrobkami KAISER+KRAFT pre Váš manažment únikov môžete cielene predchádzať nebezpečenstvám v ohrozených oblastiach. Ak by predsa len došlo k najhoršiemu, platí len jedno! Ihneď zabrániť ďalšiemu rozširovaniu úniku, identifikovať nebezpečné látky, bezpečne ich zachytiť a ekologicky zlikvidovať.

Ako špecialista na absorpčné pomôcky Vám, samozrejme, radi poskytneme osobnú podporu pri výbere správneho riešenia pre Vás. Pozrite si na tomto mieste spoľahlivé absorpčné prostriedky na prevenciu ako aj produkty pre núdzové prípady úniku, ktoré Vám pomôžu zachovať pokoj, absorbovať nebezpečné kvapaliny a chrániť zamestnancov a prírodu.

 Absorpčné tkaniny

V úzkej spojitosti: absorpčné netkané textílie.

Neuralgické miesta, resp. problémové zóny sú známe v každom podniku – dostatočný dôvod na zodpovedajúcu prevenciu pomocou absorpčných netkaných textílií, ktoré sa môžu preventívne používať na správnych miestach. Nebezpečné látky sa môžu pomocou vhodného vybavenia efektívne a účelovo ohraničiťzachytiť – ešte predtým, ako dôjde k najhoršiemu.

Naše absorpčné netkané textílie zo 100 % polypropylénových vlákien sú ideálne na preventívne používanie pred strojmi, na pracoviskách a pod pracoviskami, pod potenciálnymi miestami úniku ako ventily, kohútiky, výpusty atď. Aj pri stratách po kvapkách, núdzových prípadoch úniku alebo haváriách môžete konať rýchlo, jednoducho a dôsledne.

>>K absorpčným netkaným textíliám.

 

>>Sorbenty – často kladené otázky.

Tieto netkané textílie Vám ponúkame v rôznych vyhotoveniach, kvalitách a formátoch: vyberte si – podľa účelu použitia a zachytávanej nebezpečnej látky – medzi absorpčnými netkanými textíliami „olej“, „univerzál“ alebo „chemikálie“. Či unikli chladivá, rozpúšťadlá alebo mazivá, benzín, nafta alebo benzol, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková alebo kyselina octová, lúhy alebo alkohol, vďaka farebnému kódovaniu modrá, šedá a žltá nájdete správnu netkanú textíliu na každé použitie. Jednoducho uložiť, nechať absorbovať a nasiaknutú netkanú textíliu nechať správne zlikvidovať. Hotovo! Vďaka nízkej vlastnej hmotnostiextrémne vysokej absorpčnej schopnosti – až do 25-násobku vlastnej hmotnosti – profitujete nielen z nízkej spotreby materiálu, ale aj z nízkych nákladov na likvidáciu: zaplatíte len za likvidáciu absorbovanej kvapaliny, nie za absorpčný prostriedok. Ďalšie výhody pre Vás: absorpčné netkané textílie sú bezprašné, odolné proti oderu a neuvoľňujú vlákna; stroje a pracoviská nie sú znečistené ani nedochádza k ich poškodeniu. Netkané textílie sa môžu navyše ľahko pozametať.

Súpravy pre núdzové prípady úniku

Rýchli pomocníci v prípade núdze: súpravy pre núdzové prípady úniku.

Ani signál SOS, ani volania o pomoc, zalamovanie rukami alebo šialený zmätok nepomôžu, ak v prevádzkach dôjde k vážnemu prípadu s nebezpečnými látkami. V takýchto prípadoch pomôže rýchlo a efektívne len jedno: súpravy pre núdzové prípady úniku.

Úprimne – ste pripravení na núdzové prípady? Každý podnik, ktorý pracuje s nebezpečnými látkami alebo ich skladuje, by mal mať k dispozícii vybavenie pre núdzové prípady na zachytenie a likvidáciu unikajúcich kvapalín.

Produkty pre núdzové prípady úniku chránia Váš podnik pred nekontrolovane unikajúcimi nebezpečnými látkami, vysokými nákladmi na likvidáciu a prestojmi vo výrobe v dôsledku čistiacich prác. Dôležité sú aj príslušné školenia a skúšky zamestnancov, aby sa zamedzilo chybám a nákladom spôsobeným nesprávnym alebo neodborným používaním.

S našimi súpravami pre núdzové prípady úniku máte rýchlo poruke všetko, čo potrebujete na „prvú pomoc“. V prenosnej taške alebo v pojazdnom boxe nájdete všetko potrebné ako utierky z netkanej textílie, nasiakavé hadice, nasiakavé vankúše, čistiace utierky, vrecká na likvidáciu odpadu a rukavice. Zachovať chladnú hlavu sa oplatí mimochodom aj preto, aby sa z malých núdzových prípadov nestávali katastrofy. A to je tiež skutočná pomoc.

>>K súpravám pre núdzové prípady úniku.

Absorpčné granuláty

Tempo je dôležité. A tiež veľmi dobrý absorpčný granulát.

Ak vytekajú nebezpečné kvapaliny, vypláca sa rýchlosť. A tú môžete teraz zvýšiť pomocou správnych absorpčných granulátov. Vysoká sacia schopnosť granulátov znamená pre Vás úsporu času pri odstraňovaní kvapalín. V areáli podniku a v priemyselných prevádzkach, vo výrobných halách a dielňach, pri špedíciách, na diaľniciach a cestách a pri požiarnych staniciach, na spevnených plochách v interiéri a exteriéri ako aj na drsných a poréznych podlahách a asfalte.

Absorpčný koncentrát Universal sa môže ako pomôcka na absorbovanie oleja a chemikálií použiť univerzálne a je vhodný takmer na všetky kvapaliny, neprekonateľný je však pri absorbovaní pastóznych látok ako živíc, lakov alebo lepidiel.

>>K absorpčným granulátom.

Univerzálny absorpčný granulát typ III R z vysokoporéznej vulkanickej horniny je intenzívne absorbujúci prostriedok na absorbovanie oleja a chemikálií, ktorý je vhodný pre všetky priemyselné podlahy a cesty a taktiež schválený pre verejné a vnútropodnikové dopravné plochy. Univerzálny absorpčný granulát je ideálny na zachytávanie olejov ako aj vodnatých kvapalín, kyselín, lúhov a horľavých tekutých chemikálií, má navyše atest vhodnosti inštitútu DEKRA na zachytávanie bionafty a presviedča aj pri daždivom počasí svojou veľmi dobrou sacou schopnosťou. Granulát na absorbovanie oleja CorkSorb Typ I, II a III R je náš viacnásobne ocenený, ekologický absorpčný prostriedok, ktorý je perfektne vhodný na zachytávanie každého druhu rozliatych alebo vytečených olejov, rozpúšťadiel alebo iných organických zlúčenín na dopravných plochách, priemyselných podlahách a vodných povrchoch. Korok je 100 % prírodná, udržateľná a biologicky odbúrateľná surovina šetriaca zdroje, preto je tento granulát na absorbovanie oleja schválený aj na používanie v potravinárskom priemysle. 1 kg CorkSorb môže zachytiť 4,8 litra oleja.

Utesnenia

Držať utesnené je vecou cti: flexibilné utesnenia.

Kto hľadá rýchlu ochranu pred unikajúcimi kvapalinami, získa s našimi flexibilnými utesneniami z polyuretánu najlepšie zabezpečenie. Môžu sa použiť okamžite, dôkladne utesňujú a takto zamedzujú vstupu nebezpečných a voči životnému prostrediu škodlivých substancií do systému odpadových vôd. Utesnenia navyše ohraničujú miesta úniku, resp. zabraňujú rozširovaniu únikov. Formovateľný špeciálny plast tesní pritom optimálne aj na nerovných povrchoch, ktoré nemôžu odvádzať kvapaliny nadol a ihneď sa upchávajú.

Utesnenia sú odolné voči väčšine olejov ako aj množstvu priemyselných chemikálií na báze vody, ľahko sa čistia mydlovou vodoumôžu sa opätovne použiť. Utesňovacie rohože sú vynikajúce na rýchle utesnenie odtokov, kanálových poklopov alebo dažďových vpustí; oddeľovacie hrádze sa perfektne hodia na okamžité ohraničenie alebo odvádzanie vytekajúcich kvapalín. A keď je poškodenie väčšie, môžete navzájom spojiť aj viaceré utesňovacie prostriedky. Oblasti, v ktorých sa prípady úniku vyskytujú častejšie, sa môžu dlhodobo zabezpečiť použitím permanentných oddeľovacích hrádzí. Materiál je pritom taký robustný, že je bez problémov prejazdný bežnými prevádzkovými prostriedkami.

>>K utesneniam. Tu nájdete uzatváracie utesňovacie zátky, bandážové utesnenia na sudy a mnoho ďalších inteligentných produktov.

Skladacie záchytné vane

Praktické dočasné riešenie: skladacie záchytné vane.

Čo v skutočnosti robíte s vecami, ktoré priebežne odložíte alebo chcete dočasne uskladniť kvôli údržbárskym prácam: kam so sudmi, strojovými dielmi, batériami a zariadeniami, z ktorých by mohli unikať nebezpečné kvapaliny? Ako zachytávate malé pretečenia a úniky?

Preč s nimi do skladacej záchytnej vane! Táto flexibilná, rýchla ochrana pre vytekajúcimi kvapalinami zamedzuje, aby sa nebezpečné látky a látky škodlivé pre životné prostredie dostali do systému odpadových vôd. Nie je na to potrebná žiadna montáž – jednoducho vyklopiť a nasadiť. Niekoľkými obratmi ruky máte mimoriadne stabilnú skladaciu vaňu, ktorá spoľahlivo zachytáva unikajúce alebo pretekajúce kvapaliny.

A rovnako rýchlo, ako sa rozloží, môže sa aj znova zložiť – a potom sa môže uchovávať s úsporou miesta alebo prepravovať na vozidlách atď.

Jeden príklad? Vezmime si napr. univerzálnu skladaciu záchytnú vaňu: môžete v nej priebežne skladovať nádoby, batérie alebo znečistené časti strojov. S takýmito skladacími vaňami získate maximálnu flexibilitu s maximálnou ochranou obratom ruky. Vane pre núdzové prípady Pop-Up Vám naopak pomôžu, ako už aj ich názov napovedá, ak pri práci s nebezpečnými látkami nastane núdzová situácia. Pri únikoch na vozidlách, sudoch, vedeniach, potrubiach alebo strojoch máte v priebehu sekundy a úplne jednoducho pomoc hneď poruke: jednoducho vyklopiť, zatriasť, nasadiť, hotovo!

V našom sortimente máme pre Vás aj mnohé ďalšie skladacie vane pre núdzové prípady, ako univerzálne vane s výpustným hrdlom ako aj vane QuickBerm® pojazdné pomocou stohovača alebo nákladného vozidla, v rôznych veľkostiach a vyhotoveniach. Radšej si ich hneď teraz prezrite v našom online obchode!

>>Ku skladacím záchytným vaniam.

Ďalšie produkty

V bezpečí: Prevencia a manažment únikov.

Záchytné plachty pre stropné úniky: Kvapaliny kvapkajúce zo striech, potrubí, vedení atď. sa môžu zachytiť a cielene odvádzať.

 

Pásové odlučovače oleja: Na účinné a efektívne odstraňovanie cudzích olejov v nádržiach chladiacich mazív, procesných a chemikáliových kúpeľoch atď.

Zberná nádoba na nebezpečné látky:
Ideálne vhodná na zber, skladovanie a likvidáciu použitých prostriedkov na absorbovanie oleja (netkané textílie, granuláty), čistiacich utierok, zvyškov farieb, ako aj horľavých látok a látok ohrozujúcich životné prostredie.

Rohož s nasiakavým vankúšom: Absorpčný nasiakavý vankúš z hustej, flexibilnej PVC rohože – ideálny pod netesnými, kvapkajúcimi strojmi, rúrkami, kohútikmi atď. Nečistoty nepadajú na podlahu.
 

Príručka k prevencii a pre prípad havárie.

Zabezpečte si teraz našu bezplatnú príručku. A zistite viac o správnych produktoch na prevenciu a pre prípad havárie. K príručke.