037 – 65 23 633 

Na bezpečnom základe – s inteligentnými produktmi pre prevádzkovú bezpečnosť od KAISER+KRAFT.

Svetoznáma fotografia z roku 1932 by dnes viac ako len znervóznila všetkých podnikových bezpečnostných referentov: viete, ktorú fotografiu máme na mysli?

Je to „Obed na vrchole mrakodrapu“ od Charlesa C. Ebbetsa – a zobrazuje jedenásť mužov, ktorí si vychutnávajú prestávku na oceľovom nosníku budovy General Electric Building nad Manhattanom vo výške, ktorá by iným spôsobila závraty. Ich nohy sa pohupujú 200 metrov nad 41. avenue, pričom oni si vychutnávajú svoje sendviče a čítajú noviny, ako by to bola tá najbežnejšia činnosť na svete. Po bezpečnostných opatreniach ani stopy.

Pritom pracovisko môže byť nebezpečné miesto: prelomenie, zakopnutie a pád sú podľa Nemeckého zákonného úrazového poistenia najčastejšie príčiny úrazov. 

Pomocou bezpečnosti sa im nedá celkom zabrániť, pretože tam, kde pracujú ľudia, sa jednoducho stávajú chyby. Riziká sa však dajú redukovať na akceptovateľnú mieru – opatrnosťou a prezieravým myslením. Preventívne konanie je o to dôležitejšie, pretože nepochybne nikto si nemôže dovoliť drahé prestoje, znižovanie produktivity alebo nebezpečné pracovné postupy. Zdravie zamestnancov sa tak stáva dôležitým kapitálom podniku. My v KAISER+KRAFT sa preto pomocou inteligentných produktov staráme o to, aby tak aj zostalo.

Podporte aktívne s našou pomocou zdravie Vašich zamestnancov a prispejte tak k hospodárskemu úspechu Vášho podniku! Na tento účel sme pre Vás zostavili pestré produktové portfólio.

Veľa zábavy pri získavaní informácií!

 Zahradenia

Iba potiaľto a ani o krok ďalej: určite hranice pomocou zahradení.

Všetko má svoje hranice. Ale lepšie je, ak sú tieto hranice jasne viditeľné pre každého. Vďaka našim zahradeniam v signálnych farbách môžete neprehliadnuteľne označiť nebezpečné zóny a takto upozorniť na možné nebezpečenstvá.
 

S reťazovými stojanmi a systémami s bezpečnostnými pásmi môžete navyše vytvoriť bezpečné oblasti v podniku. Aj tieto označujú oblasti viditeľne, rýchlo a efektívne.

Pomocou bezpečnostných zábradlí dlhodobo ohraničíte vnútropodnikové chodníky, tým chránite zamestnancov a predmety v areáli podniku a vytvoríte merateľnú voľnosť pohybu na pracovisku.

Aj zahradzovacie stĺpikyzahradovacie ploty slúžia na ohraničenie pracovných priestorov, skladovacích plôch a nebezpečných zón – rovnako v interiéri ako aj v exteriéri. S mobilnými zahradeniami ako nožnicové mreže máte navyše možnosť rýchlo zabezpečiť a označiť pracovné oblasti.

>>K zahradeniam.

Ďalšie produkty ako mobilné ploty, parkovacie oblúky alebo dopravné kužele nájdete tiež v kategórii zahradenia.


A keď chcete zabezpečiť aj prístup k areálu Vášho podniku, tak sa spoľahnite na závory a dopravné bariéry na Vašich vjazdoch a priechodoch. Neoprávnené osoby sa už nedostanú do Vášho areálu, a kontrolovane sa reguluje priebežný pohyb osôb.

 

Hľadáte závory, dopravné bariéry a výškové obmedzenia? Nájdete ich na tomto mieste.


Protinárazová ochrana

Vytrvalo dobré: protinárazová ochrana pre zamestnancov, zariadenia a stroje.

Naša protinárazová ochranaochrana hrán vydrží veľa, je robustná a dokazuje svoju odolnosť. Týmto krokom dokazujete vedomé zodpovedné zaobchádzanie so zamestnancami, pozemnými prepravnými prostriedkami ako aj pracovnými a skladovacími oblasťami. S jednoducho montovateľnými ochrannými oblúkmi, zábradliami s protinárazovou ochranou alebo stĺpmi môžete napríklad zabezpečiť vnútropodnikové cesty, po ktorých chodia vaši zamestnanci peši. Naopak regály a stroje sa môžu zabezpečiť pomocou prvkov ochrany pred nájazdom a prvkov protinárazovej ochrany tak, aby ich nepoškodili pozemné prepravné prostriedky pri kolízii.

Vďaka signálnej farbe žltej, príp. žlto-čiernej majú všetky produkty protinárazovej ochrany vysoký výstražný účinok a sú dobre viditeľné. Pretože keď niečo vidíme, logicky proti tomu nebežíme. Na ochranu hrán a rohov pred nárazmi vám ponúkame široký sortiment flexibilných ochranných profilov v signálnych farbách žlto-čiernej alebo červeno-bielej. V programe máme aj fluorescenčné ochranné profily s dlhým dosvitom a retroreflexné. A ak aj napriek všetkým preventívnym opatreniam dôjde ku kolízii, nie je to so správnou ochranou pred nájazdom také zlé: kruhová stojinastĺpy zo špeciálneho plastu na báze polymérov sú také flexibilné, že sa po kolízii vrátia do svojho pôvodného tvaru. Vďaka tomuto efektu nie sú chránené len skladiskové vozíky a inventár, ale aj samotné výrobky protinárazovej ochrany a výrazne sa znižujú náklady na opravy.


Označenie

Predznačenia znamenajú jednoducho – so správnym značením.

Prinášame farbu do Vášho pracovného sveta! Presnejšie povedané: farebné značenia. Pomocou nich môžete jasne ohraničiť vnútropodnikové cesty a oblasti. A keď sa Vaši zamestnanci pridržiavajú týchto stanovených úsekov ciest, prevádzková preprava môže prebiehať kontrolovanejšie a bezpečnejšie. Pre vozidlá, ktoré sa pohybujú v rámci označeného priestoru, sa znižuje nebezpečenstvo kolízie so susediacimi predmetmi. S našimi farbami na značenie v halách a povrchovými úpravami v halách môžete jednoznačne označiť skladovacie priestory a prislúchajúce plochy ako aj špeciálne nakladacie zóny. Môžu sa tým vyrovnať dokonca aj menšie nerovnosti.

Do oblasti značenie patria, okrem zariadení na farebné značenie, farieb na značenie v halách alebo značkovacích pásov pre podlahy, aj obaly na dokumenty, rámy na dokumenty, etikety, vodiace tabule a súpravy znakov. Na lepšiu orientáciu v labyrinte regálových radov pri kompletizovaní tovaru pomôžu napríklad vodiace tabule alebo číselné nálepky. A ten, kto vie, kde sa čo presne nachádza, nájde aj skladovacie miesta rýchlejšie a môže vďaka príslušným značeniam – podlahovým značeniam z PVC pre odkladacie miesta na palety alebo príkazovým a zákazovým piktogramom z PVC – efektívnejšie upraviť svoje pracovné procesy.

>>K značeniu.


Zrkadlá a retardéry

Všetko v PREHĽADNÉ, bez nebezpečenstva a v správnom tempe. S panoramatickými a dopravnými zrkadlami, káblovými mostíkmi a retardérmi.

Pre panoramatické zrkadládopravné zrkadlá nie ste pútačom pozornosti Vy. Oveľa viac slúžia tieto zrkadlá na to, aby Vám zabezpečili väčší prehľad: aj v najtesnejších priestorových podmienkach tak získate takmer voľný výhľad na dianie okolo Vás. Aj v neprehľadných oblastiach s rušnou prevádzkovou dopravou máte prehľad o všetkom a môžete lepšie kontrolovať výrobné procesy. Problémové miesta, kolízie alebo rušivé obmedzenia tak patria už len minulosti. Čo platí pre vnútro, platí aj pre vonkajšok! Mnohé podnikové areály majú ťažko prehľadné miesta a križovatky – voľný prejazd tu uľahčia dopravné zrkadlá. Na použitie pri náročných klimatických podmienkach odporúčame naše nezamŕzajúce a nezahmlievajúce akrylové zrkadlo a pri extrémnych poveternostných vplyvoch vyhotovenie z ušľachtilej ocele.

Ešte väčšiu bezpečnosť vo Vašom prevádzkovom areáli dosiahnete použitím našich retardérovkáblových mostíkov. Žlté, resp. čierno-žlté sú jednoznačné znamenie pre: pozor a opatrne! Pomocou káblových mostíkov sa tak stratia voľne ležiace káble alebo hadice. Vaša činnosť v prevádzke a sklade tak môže prebiehať opäť nerušene. Okrem toho chránite Vaše vedenia a z cesty upracete potenciálne nebezpečenstvá zakopnutia pre Vašich zamestnancov. Retardéry označujú nielen nebezpečné zóny, ale prispievajú aj ku spomaleniu prepravy v areáli podniku. Prečo? Kto prejde cez takýto retardér veľkou rýchlosťou, bude riadne otrasený a pri najbližšom prípade stiahne dobrovoľne nohu z plynu.

Ďalšie káblové mostíky z PVC alebo hliníka na používanie bez rizika zakopnutia vo Vašej kancelárii nájdete tu.

>>K panoramatickým zrkadlám a dopravným zrkadlám.
>>K retardérom.


Zimná údržba

Každý rok znova: zimná údržba.

A čo potrebuje zimná údržba každý rok znova? Dobrú organizáciu – vo forme posypového materiálu, posypových vozíkov, nádob na posypový materiál. Nádoby môžu byť klasické z kvalitného PE alebo z GFK na skladovanie v exteriéri.

Potom sa už môže začať s upratovaním na dôležitých komunikáciách a príjazdových cestách. Ihneď na lopaty! A keď udrie riadna poľadovica, mráz a sneh, žiaden problém, v ponuke máme aj veľkoobjemový posypový vozík. Viete čo, najlepšie ak si zriadite sklad materiálu vo Vašom podniku a v zime budete za každých okolností pripravený, nech z neba príde čokoľvek.

>>K zimnej údržbe.

 


Informačné tabule

Čo majú informačné skrinky a organizačné tabule spoločné s prevádzkovou bezpečnosťou?

Veľmi veľa! Pretože bez podrobného popisu smerníc a pravidiel nie sú zamestnanci dostatočne informovaní. Každý zamestnaný by mal poznať bezpečnostné opatrenia svojho podniku a vedieť, ako sa musí správať v príslušnom prípade: ako mám reagovať v prípade požiaru? Na koho sa mám obrátiť v prípade havárie? Čo mám urobiť pri výpadku stroja

Len ten, kto pozná svoje práva a povinnosti, môže sebe a aj iným pomôcť vo vážnom prípade. Zamestnanci sú okrem toho povinní uverejňovať znenie niektorých zákonov a nariadení bezpečnosti práce v jasne čitateľnej forme a na vhodnom mieste v podniku. Tu prídu naše informačné skrinky a organizačné tabule práve vhod, alebo?

 

Informačné skrinky v signálnych farbách červená, žltá a zelená Vám pomôžu farebne zdôrazniť témy relevantné z hľadiska bezpečnosti.

 

 


>>Ďalšie informácie o informačných tabuliach nájdete v časti Prevádzková bezpečnosť.