VŠETKY INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU SARS-COV-2 PRE SKLAD A LOGISTIKU

Či sme už prvú vlnu koronavírusu prekonali a koľko ich ešte príde, to momentálne ešte nie jasné. Jedno je však isté, sklady a logistika musia hladko fungovať. Vy a vaši zamestnanci ste vyzdvihovaní ako „systémovo dôležití a „hrdinovia všedných dní“, pretože bez vás by stabilné základné zásobovanie nemohlo fungovať.

Faktom je však aj to, že v dôsledku SARS-CoV-2 a napätej situácii so zákazkami nie je vždy jednoduché zaistiť bezpečnú a rýchlu prepravu. Hygienická a efektívna práca v sklade sa teraz môže takisto rýchlo stať výzvou. Zistite, ako môžete svoje osadenstvo podporovať a chrániť, predchádzať neistote a dodržiavať zákonné predpisy.

AKÉ ODPORÚČANIA PLATIA PRE SKLAD A LOGISTIKU?

Zamestnávatelia sú zásadne povinní prijať opatrenia na ochranu zamestnancov. Mali by teda prijať konkrétne preventívne opatrenia na umožnenie správnej realizácie, a sú tiež zodpovední za kontrolu účinnosti opatrení. Radi by sme vám predostreli nasledujúce odporúčania:

Informovanie zamestnancov

 • Poučenie zamestnancov o nebezpečenstve nákazy a správnom hygienickom správaní (napr. pravidelné umývanie rúk a odvrátené kýchanie do lakťového ohybu)
 • Vzdialenosť musí byť dodržaná, aj počas prestávky a pri rozhovore
 • Obedy nekonzumovať v skupine, jesť oddelene
 • V prípade podozrenia z infekcie niektorého zamestnanca: informovať okresnú hygienu

Príprava pracovného priestoru

 • Dôkladné, pravidelné čistenie a dezinfekcia pracovného priestoru, predovšetkým aj rukovätí a ovládacích zariadení strojov a vozidiel
 • Hygienické potreby v sanitárnych zariadeniach, predovšetkým dezinfekčné prostriedky, tekuté mydlo a dávkovače uterákov sú povinné
 • Ďalšie pomôcky pre hygienu rúk a dezinfekciu priamo v sklade a pri strojoch, s papierovými utierkami a vreckami na odpad
 • V uzavretých priestoroch: pravidelné vetranie (štyrikrát denne vždy na päť až desať minút)
 • Fyzické oddelenie pracovísk pomocou dopravných majáčikov, hygienických stien alebo zahradzovacích pásov.
 • Vyznačené musia byť ochranné vzdialenosti na celej skladovej ploche, napríklad pomocou lepiacej pásky alebo reťazových stojanov

Dodržiavanie tipov na ochranu

 • Vy a vaši zamestnanci musíte nosiť rúška zakrývajúce ústa a nos, ktoré zabezpečujete vy ako zamestnávateľ, ak sa nedá bezpečne dodržiavať minimálna vzdialenosť
 • Konkrétne náradie a pracovné prostriedky musí používať vždy tá istá osoba. Tam, kde to nie je možné, je nevyhnutné pravidelné, dôkladné čistenie!
 • Osobné používanie každého pracovného odevu a pravidelné čistenie
 • Používanie profesionálnych ochranných rukavíc
 • Pracovnú dobu a plánované jazdy optimalizovať tak, aby prestávky boli posunuté a aby sa vytvorili malé, fixné tímy, ktoré zdieľajú zmenu, stroj alebo vozidlo

3 TIPY NA ZAVEDENIE A REALIZÁCIU BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Osobné ochranné pracovné prostriedky poskytujú bezpečnosť

Istite sa a chráňte svojich zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) ako sú vlastné respirátory a ochranné rukavice.

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Pravidlá a vzdialenosť, aj na veľkých plochách

Pokyny týkajúce sa dodržiavania vzdialenosti a hygieny platia aj v priestranných skladoch. Pripomínajte pravidlá pomocou informačných tabúľ a pomáhajte zamestnancom pri orientácii jasným značením.

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Pri hygiene platí: Viac je skutočne viac

Dôkladné, pravidelné čistenie je kľúčovou centrálnou požiadavkou na logistiku. Zabezpečte, aby boli dezinfekčné prostriedky, mydlo a papierové uteráky k dispozícii na rôznych miestach.

TAKTO SA TO PODARÍ: BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY VO VAŠOM SKLADE

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Dopravný kužeľ

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Vlhké priemyselné čistiace utierky

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Odstup 2m - Príkazová značka

Back to Business – Sklad a logistika wt$

Ochranný štít (OJ 10 alebo 100 ks)

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE SKLAD A LOGISTIKU

Príprava pracoviska

 • Hygienické potreby v sanitárnych zariadeniach (dezinfekčné prostriedky, tekuté mydlo a dávkovače uterákov)
 • Ďalšie pomôcky pre hygienu priamo v sklade a pri strojoch
 • Zabezpečenie fyzického oddelenia pracovísk (dopravné majáčiky, hygienické steny, zahradzovacie pásy)
 • Vyznačenie ochranných vzdialeností na celej skladovej ploche (lepiaca páska, reťazové stojany)
 • Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (respirátor, ochranné rukavice)

Komunikácia a poučenie

 • Poučenie zamestnancov o nebezpečenstve nákazy a správnom hygienickom správaní
 • Vzdialenosť musí byť dodržaná, aj počas prestávky a pri rozhovore
 • Obedy a prestávky nie v skupine
 • To isté náradie a pracovné prostriedky musí používať vždy tá istá osoba. Ak to nie je možné, dôkladne vyčistiť!

Pravidlá pre bezpečný priebeh pracovného procesu

 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia celého pracovného priestoru
 • Štyrikrát denne: Vetranie
 • Kde sa nedodržiava minimálna vzdialenosť, nosiť rúško zakrývajúce ústa a nos
 • Osobné používanie a pravidelné čistenie pracovného oblečenia
 • Posunuté prestávky a malé, fixné tímy na zmenu, stroj alebo vozidlo
 • V prípade podozrenia z infekcie: Poslať domov a informovať okresnú hygienu