KAISER+KRAFT kvíz

PRAVIDlÁ:

 • Odpovedzte na každú otázku a zapamätajte si písmeno, pod ktorým sa podľa Vás ukrýva správna odpoveď
 • Všetky písmená spolu vytvoria anglické slovo, ktoré súvisí so značkami
 • Prajeme Vám príjemnú zábavu 🙂
Kvíz pha

1.) Čo znamená táto značka?

K - Pozor, rolujúci sa valček

H - Prvá pomoc – fľaša vína

S - Pozor, plynová fľaša

M - Použite rolku baliaceho papiera

Kvíz pha

2.) Akej farby sú príkazové značky?

O - Červené

A - Modré

S - Fialové

M - Žlté

Kvíz pha

3.) ktorá z týchto značiek znamená "Pozor, automatický štart"?

Kvíz pha

P

Kvíz pha

R

Kvíz pha

W

Kvíz pha

F

4.) Čo znamená skratka "GHS" na štítkoch nebezpečného tovaru ?

 • U - Gumárenská hnedá substancia
 • B - Geologická hlavná spoločnosť
 • E - Globálny harmonizovaný systém
 • Z - Gluten-free hubové špagety

5.) Čo nám hovorí táto značka?

 • X - Vstup povolený iba cool osobám
 • N - Nasaďte si 3-D okuliare
 • C - Kuk von z okna – svieti slnko
 • T - Použi ochranu očí
Kvíz pha

6.) Ktoré z týchto tvrdení je pravdivé?

 • Y - Výstražné značky musia byť trojuholníkového tvaru, s čiernym písmom a pozadie musí byť signálne žlté (RAL 1003).
 • D - Príkladom príkazových značiek sú  “Neparkovať ” and “Zákaz fajčiť”.
 • E - Pokiaľ je niekde značka upozorňujúca na možnosť padnutia bremien, odporúča sa zároveň použiť značku na použitie ľahkej ochrany dýchacích ciest.
 • Z - Symbol požiarnej ochrany sa vždy skladá zo žltého piktogramu na červenom pozadí.