Marketing

Priznanie nedokonalosti

Reklama nedokáže zachrániť svet, dokáže ho však podnietiť k zamysleniu.

Pitie piva pre dažďový prales, plienky pre ochranné očkovanie v Afrike, klobása bez CO2 ako všeliek proti zmene klímy a všetkému, čo s tým súvisí. Takto vyzerá udržateľnosť v reklame?

Téma udržateľnosti v reklame má v posledných rokoch vplyv nielen na produkty, ale aj na samotnú produktovú komunikáciu. To je dôvod, prečo mnohé podniky vidia v udržateľnosti dôležitú hnaciu silu svojho obratu a pripisujú dnes väčší význam správnemu marketingovému mixu: pretože marketing má nielen ekologickú dimenziu vzhľadom na obmedzené zdroje a znečistenie životného prostredia, marketing má aj sociálnu dimenziu, keď ide o ľudské blaho. Udržateľná propagácia by mala byť preto merateľná, reálne zažiteľná a vnímateľná − a mala by ponúknuť spotrebiteľom dobrý pocit, lepšie svedomie a ten najlepší produkt.

Reklama teda vytvára nevyhnutnosť – pre nás v každom prípade reklama v zmysle mať viac odvahy hovoriť o tom, čo sa robí.

Hovorme teda o tom: pre nás je dôležité, že znižujeme počet našich papierových reklamných materiálov. Neustále napríklad rozširujeme našu online ponuku s exkluzívnymi webovými produktmi, aby sme tak znižovali tlačené reklamné materiály, a tým redukovali aj súvisiace náklady a zdroje. Vďaka novej softvérovej metóde dokážeme navyše ušetriť ročne 1200 proofs, farebne záväzných skúšobných výtlačkov. Po spočítaní je to 105 m2 papiera. A koľko ciest potrebných na doručenie papierových reklám tým odpadne, určite nie je potrebné dodatočne zdôrazňovať. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj to, že elektronické faktúry v čoraz väčšej miere nahrádzajú tradičné papierové faktúry.

Pretože ani bez papiera sa nedá celkom zaobísť, prísne dbáme na to, aby sa naše tlačené reklamné materiály vyrábali energeticky úsporne a papier pochádzal z certifikovaných udržateľných zdrojov. Katalóg KAISER+KRAFT vyrábame napríklad spoločne so spoločnosťou Mohn Media Mohndruck GmbH a pri procese tlače sme znížili spotrebu rozpúšťadiel. Náš partner získal, mimochodom už v roku 2008, ocenenie „Druck&Medien Award“ ako nemecká tlačiareň, ktorá je najviac zameraná na ekologické aspekty svojej činnosti.  Od roku 2010 zaznamenávame navyše všetky emisie CO2 našich tlačených produktov a vďaka tomu sme dokázali získať dôležité východiskové body, aby sme prostredníctvom ekologických materiálov a výrobných metód nepretržite zlepšovali náš príspevok k ochrane životného prostredia. Emisie CO2 a ich kompenzácia sa vypočítavajú a preverujú podľa zásad ISO 14064 a pravidiel Carbon Management Systems. Aj rozširovanie čisto digitálnych, webovo exkluzívnych značiek podporuje tento vývoj a zásadu spoločnosti KAISER+KRAFT, spotrebovávať čo menej zdrojov. V konečnom dôsledku ušetrí jedna tona recyklovaného papiera približne 3 tony čerstvých vlákien, a každé guľôčkové pero z recyklovaného papiera alebo bioplastu posúva podnik o malý krôčik bližšie k nezávislosti od ropy.

Udržateľnosť znamená rovnako aj výdrž. A preto je vždy aj priznaním nedokonalosti. Samotný človek je totiž nedokonalý a nikdy sa nedokáže vo svojom konaní celkom riadiť princípom udržateľnosti. Avšak každé úsilie smerujúce k tomu, aby bol svet ekologickejší, je dobrým a dôležitým podnetom na zmenu myslenia.