Balíkovacie lisy

S balíkovacími lismi k menšiemu množstvu odpadov. Zhutňujú kartonáže, fólie, papier až na 95 %. Ideálne riešenie na zníženie objemu najrôznejších materiálov. Výsledok: ľahko prepravné balíky, ktoré optimálne vyťažia nákladné vozidlá a vďaka tomu ušetria drahé cesty zaťažujúce životné prostredie. A len tak popritom sa vďaka nim z odpadov stávajú druhotné suroviny.

Najpredávanejšie
Počet výrobkov: 0
Balíkovacie lisy: čo sa nezmestí, upraví sa tak, aby sa zmestilo.
Triediť, lisovať, odviesť, opätovne zúžitkovať: na zhrnutie zmyslu a účelu balíkovacích lisov v podstate stačia tieto štyri slovesá. Radi Vám však poskytneme aj podrobný popis: balíkovacie lisy sú zariadenia, s ktorými sa lisujú rôzne materiály, aby sa tieto dali priestorovo úsporne prepravovať a opätovne zúžitkovať ako druhotné suroviny. Môžu to byť plastové alebo kovové nádoby, lepenkové alebo kartónové obaly, rovnako dobre ale aj rezaný materiál, fólie, vlákninové materiály, PET fľaše a zvyšky výrobkov akéhokoľvek druhu. Nie bez dôvodu sa takýto balíkovací lis v každodennom živote nenazýva balíkovacím lisom, ale lisom na odpad, lisom na odpadky, lisom na fólie alebo lisom na papier. Pretože v podstate je úplne jedno, ako takýto balíkovací lis nazvete: tieto lisy komprimujú materiály akéhokoľvek druhu až na 95%, robia z odpadov druhotné suroviny a popritom ešte aj šetria miesto a peniaze. Povedané v skratke: ak vo Vašej prevádzke vytvárate väčšie množstvá odpadkov a ak doteraz ešte nemáte žiadny balíkovací lis, tak je najvyšší čas zaobstarať si ho!

Aký balíkovací lis by ste si želali?
Balíkovacie lisy sa dajú zhruba rozdeliť do dvoch rôznych kategórií, z ktorých každú charakterizujú dva rôzne znaky: plnoautomatika verzus poloautomatika a vertikálny verzus horizontálny smer lisovania. Pri poloautomatických balíkovacích lisoch sa materiál privádza manuálne, pri plnoautomatických modeloch sa to celé deje prostredníctvom dopravného pásu. Tomu zodpovedá požiadavka na veľkosť základnej plochy, preto sú automatické balíkovacie lisy výhodné predovšetkým v prípade, ak potrebujete zlisovať stredné až veľké množstvá odpadkov, ako je tomu napr. pri distribučných alebo centrách pre nakladanie s odpadmi. A rozdiel medzi vertikálnym a horizontálnym smerom lisovania? V podstate sa to vysvetľuje samo: pri vertikálnych balíkovacích lisoch sa materiál lisuje zhora smerom nadol. Tieto lisy potrebujú relatívne málo miesta a vhodné sú na malé až stredné množstvá materiálov, napr. v maloobchode alebo aj v priemyselných a logistických podnikoch. Naopak, horizontálne balíkovacie lisy sú síce nižšie, potrebujú však o to viac miesta. Nájdeme ich predovšetkým vo veľkoobchode, v tlačiarňach a vo firmách zaoberajúcich sa likvidáciou odpadu. A ak by Vám naša ponuka balíkovacích lisov nepostačovala, nájdete u nás aj mnohé ďalšie špeciálne produkty určené pre dielňu a priemysel.