Značka
Typ produktu
Vlastnosť
Splnenie veľkých snov.
Vedeli ste, že laboratórne zariadenia ako mikroskopy slúžili niekedy iba na zábavu? Dôvodom bolo želanie vidieť veci po zväčšení a objaviť detaily sveta. Dnes vieme, že mikroskop je jedným z najdôležitejších laboratórnych zariadení pre prírodné vedy, techniku a medicínu. Ďalší optický nástroj, refraktometer, poznáme z potravinárskeho priemyslu, kde sa používa napríklad na určenie stupňa zrelosti vína alebo na meranie mladiny pri pive. S refraktometrami sa však zaznamenáva aj koncentrácia oleja a vody v strojoch používaných na obrábanie kovov a zisťuje koncentrácia kyselín v batériách alebo bod tuhnutia vody do ostrekovačov na ochranu proti mrazu. Apropo snívanie: obidve tieto laboratórne zariadenia – ako ich v súčasnosti poznáme – vynašiel Ernst Abbe na konci 18. storočia. Muž, ktorý pochádzal z jednoduchých pomerov a ktorý si pomocou oboch laboratórnych zariadení splnil nejeden sen.