037 – 65 23 633 

Jednoduché vysvetlenie tovarového toku

Materiálový tok – vydáš sa s nami na cestu s produktom?

Po stopách súpravy na rozdeľovanie zásuviek EUROKRAFT.

 

 

Čo si predstavujete pod materiálovým tokom? Ak sa vyznáte v tovarovom hospodárstve, viete, čo sa chápe pod „priestorovým plánovaním a riadením pohybov materiálov v rámci podniku a medzi podnikom a jeho okolím“. Tento výber slov pochádza mimochodom z Wikipédie a znie pre mnohých z nás veľmi abstraktne. Je to aj tým, že riadenie materiálového toku vo Vašej firme je mimoriadne komplexné a rozsiahle.

Aby ste lepšie chápali jednoduché procesy, ktoré sú za tým, vezmeme Vás na cestu našej súpravy na rozčleňovanie zásuviek, obmedzíme sa tým na tovarový tok len jedného produktu a odpútame sa tým od všetkej komplexnosti.

Na samom začiatku je sklad výrobcu

Súpravu na rozčleňovanie zásuviek od výrobcu EUROKRAFT tvoria vždy jeden pozdĺžny rozdeľovač a štyri priečne rozdeľovače v každej súprave a celá súprava sa dodáva tak, že tieto diely sa musia už len zasunúť navzájom do seba. Takto je to uvedené v údajovom liste. A len takto to budú neskôr príjemcovia aj akceptovať.

To znamená, že jednotlivé diely sa vo výrobe najskôr zložia, kým sa vôbec niečo uskladní alebo odošle. A potom už začína tok materiálov.

Dopravná cesta 1: Sklad výrobcu –> Výroba výrobcu

Vo výrobnom podniku musí byť väčšina úsekov pravidelne zásobovaná surovinami, pomocnými a prevádzkovými látkami, dielmi od subdodávateľov a polotovarmi, ako aj všeobecne kancelárskymi materiálmi a náhradnými dielmi. Vo všetkých výrobných strediskách sú preto inštalované dopravné systémy. Prostredníctvom valčekových dráh alebo dopravných pásov sa môžu materiály rýchlo a efektívne dostať na potrebné miesto. Je to vhodné a rozumné riešenie predovšetkým pre veľmi veľké podnikové haly. V menších výrobných prevádzkach prinášajú pracovníci materiály zo skladovacieho miesta sčasti ešte sami. Veľké diely sa však musia aj tu prepravovať pomocou dopravných zariadení.

Aj v prípade našej súpravy na rozčlenenie zásuviek spojí zamestnanec štyri deliace plechy priečnych rozdeľovačov s deliacim plechom pozdĺžneho rozdeľovača.

Čo je potrebné dodržiavať pred odoslaním tovaru?

Dopravná cesta 2: Výroba výrobcu –> Veľkoobchodník

 

Aby bola naša súprava na rozčlenenie zásuviek pripravená na odoslanie k veľkoobchodníkovi, jednotlivé súčasti sa na skladovacom mieste naskenujú, odoberú a prinesú na baliaci stôl. Tu nasleduje najdôležitejší pracovný krok pred odoslaním tovaru: balenie.
Balenie tovaru je potrebné zvoliť tak, aby bol produkt chránený pred poškriabaním. Ani baliaci kartón nesmie byť poškodený rohmi a hranami plechových prvkov. Na túto ochranu sa často používa baliaca fólia alebo fólia so vzduchovými vankúšmi. Použitý najvhodnejší vrchný obal ponecháva len málo voľného priestoru, v ktorom by mohlo dochádzať k posúvaniu.

Toto je kartón našej súpravy na rozčleňovanie zásuviek: Zvonku sa nalepí čiarový kód, takže výrobok sa teraz môže naskenovať a uskladniť ako celok.

A kam to ide teraz? K veľkoobchodníkovi. Pretože ten predáva dielenské stoly a zásuvkové skrine a objednal si u nás 200 súprav na rozčlenenie zásuviek. Naša súprava teraz spoločne s 199 ďalšími opúšťa výdaj tovaru našej vlastnej výrobne v stredisku Haan. Vždy v nastohovaní po desať kusov vo väčšom kartóne a na europaletách. Pevne ovinuté obaľovacou fóliou. Tá je súčasťou zabezpečenia nákladu. Veď napokon, kartóny zo stohu nesmú padať. Ale o tom si povieme viac neskôr.

Čo sa stane na príjme tovaru?

Tovar bude dodaný, to je jasné. Ale oveľa dôležitejšie pritom je, aby tovar prišiel v dohodnutom čase. Nielen preto, aby sa dodané tovary mohli včas použiť, ale predovšetkým preto, aby sa predišlo dopravnému chaosu v podnikovom areáli. Predstavte si, že by k Vám prišlo naraz päť kamiónov.
Kontrola času prijatia a spätné hlásenie odchýlok dodávateľovi patria preto k úlohám oddelenia príjmu tovaru. Takto možno spoločne optimalizovať dodacie lehoty.

 

Ďalšie úlohy sú:

 • Potvrdenie prijatého tovaru
 • Zaevidovanie dodaného množstva, príp. pomocou mobilných údajov
 • Kontrola prostredníctvom náhodných kontrol, váženia atď.
 • Evidencia a príp. ďalšie použitie obalov, paliet a prepravných nádob
 • Triedenie a príprava na ďalší materiálový tok

 

Naša súprava na rozčlenenie zásuviek je teda momentálne na príjme tovaru na palete. Teraz sa odoberie jedna z ďalších 199 súprav a odváži sa na váhe. Jedna súprava váži 5 kg a obal 500 g. Spolu je to 5,5 kg na kus. Potom sa odváži celá paleta s kartónmi. Hmotnosť palety sa odpočíta od dosiahnutej celkovej hmotnosti. Výsledok: 1,1 tony. To znamená, že aj skutočne bolo dodaných 200 súprav. Až po tejto kontrole sa naskenuje sériové číslo a tovar sa zaeviduje v systéme veľkoobchodníka.

Dopravná cesta 3: Príjem tovaru u veľkoobchodníka –> Sklad veľkoobchodníka

V skladovej hale veľkoobchodníka sa pracuje s chaotickým skladovacím systémom. Tento systém je prepojený so systémom tovarového hospodárstva. Zodpovedný personál naskenuje skladovaný tovar po jeho príchode a potom ho uskladní na voľnom mieste. Takto sa skladovacie miesto v systéme tovarového hospodárstva obsadí produktom a je možné pozrieť, ktorý produkt je kde uložený. S vychystávacími a zdvíhacími vozíkmi prechádzajú skladníci z jedného skladovacieho miesta na druhé.

 

Naša súprava na rozčlenenie zásuviek sa teraz spoločne s inými odvezie pomocou zdvíhacieho vozíka na palete do skladu.

Dopravná cesta 4: Sklad veľkoobchodníka –> Výdaj tovaru veľkoobchodníka

O týždeň neskôr si zákazník objedná náhradné diely a rozšírenia pre svoj dielenský stôl alebo zásuvkovú skriňu. Spolu so systémom dierovaných dosiek, cylindrickým zámkom s kľúčom a jemne ryhovanou podložkou sa súprava znova odskenuje zo skladového miesta veľkoobchodníka a putuje na baliaci stôl. To znamená, že sme v cieľovej línii a náš produkt sa čoskoro dostane na miesto použitia.

Sila dobrého baliaceho stola

Dobrý baliaci stôl je hnacím motorom pre rýchlosť toku tovarov, pretože ak má baliaci personál všetko poruke a v individuálnej pracovnej výške, môže pracovať efektívnejšie a zdravšie. Ale aký by mal byť vlastne dobrý baliaci stôl?

 

 • Všetky potrebné pomôcky (kartonáže, odvíjače lepiacich pások, váhy, tlačiareň expedičných nálepiek atď.) sú k dispozícii priamo na baliacom stole.
 • Digitálne pripojenie zadávaných údajov (tovar, počet, hmotnosť, dodacia adresa atď.).
 • Baliaci stôl umožňuje prestavenie výšky, aby vysokí a nízki zamestnanci mali pri práci k dispozícii rovnaké podmienky.
 • Baliaca stanica musí umožňovať každý druh obalu: od obálok cez kartónovú paletu až po sudy a kontajnery.

Sila správneho obalu

Naša zásuvková súprava je ešte vždy v svojom pôvodnom obale. Spolu s ďalšími troma produktmi pre zákazníka sa teraz znova zabalí na baliacom stole, aby sa nič nepoškodilo. Nasledujúce pravidlá pomáhajú pri správnom balení:

 

 • Ťažké tovary patria nadol.
 • Citlivejšie produkty ležia podľa možnosti vnútri balenia a ľahký tovar je uložený hore.
 • Vzduchové vankúše, baliaci papier alebo zvyšky kartónov slúžia na vyplnenie medzier a ako tlmiče vnútri balíka, aby sa zabránilo vzájomného odieraniu jednotlivých zabalených tovarov alebo poškodeniu vnútornej strany kartóna.
 • Ľahké tovary sú chránené mäkkými materiálmi, ako je napríklad fólia so vzduchovými vankúšmi, kým na ťažké tovary sa používajú tvrdšie výplne, napríklad dierovaný kartón.
 • Pretože najčastejšie dochádza k poškodeniu rohov a hrán vrchného obalu, tieto musia byť v každom prípade zvnútra chránené výplňovým materiálom.

 

Ak je všetko bezpečne zabalené, dostáva sa balík na expedičný vozík a odvezie sa na výdaj tovaru.

Logistika: Prečo je dobrá príprava taká dôležitá

Zabezpečenie nákladu je pre každého poskytovateľa logistických služieb povinnosťou. Špeditéri používajú na to pomôcky, ako sú viazacie popruhy, siete, protišmykové podložky a podkladacie kliny. Nákladné vozidlá ich väčšinou vozia so sebou. Keď teda vodič dostane podklady k odosielanému tovaru, skontroluje, či má všetko potrebné a náklad naloží tak, aby dokázal všetko dobre zaistiť. Cieľom je, aby tovar aj po všetkých zákrutách a výmoľoch ešte stále stál tam, kde bol na začiatku jazdy.

Dopravná cesta 5: Výdaj tovaru u veľkoobchodníka –> Miesto použitia

Po mnohých hodinách jazdy a dlhom státí v dopravnej zápche prichádza balík s našou súpravou na rozčlenenie zásuviek na miesto použitia. Skontroluje sa obsah, súprava sa znova odskenuje zo skladového miesta veľkoobchodníka a podpíše sa dodací dokument.
O hodinu neskôr je už naša súprava na rozčlenenie zásuviek v zásuvke dielenského stola. Tam zostane veľmi dlho, pretože produkty EUROKRAFT majú záruku desať rokov. Tu sa končí naša cesta s produktom.

Ako plánujete Váš tovarový tok?

Položte si správne východiskové otázky!

 

Opísané cesta produktu je, samozrejme, ideálny prípad. Takto to funguje len vtedy, ak sú splnené základné predpoklady. Aby kompletná cesta produktu v konečnom dôsledku prebiehala podľa termínového plánu, je potrebné už vopred a vždy rýchlo zodpovedať mnohé otázky:
 

 • Aký čas potrebuje tovar na presun z bodu A do bodu B?
 • Koľko jednotiek sa posiela s jednou dodávkou?
 • Ako musí byť zabalený a zaistený tovar, aby vydržal prepravu bez ujmy?
 • Koľko rôznych dopravných ciest existuje a ktorá je pre nás tá najlepšia?


V ideálnom prípade sú odpovede na tieto otázky pre každú tovarovú skupinu uložené v systéme. Ak potom napríklad naskenujete tovar X na baliacom stole, systém už vie, ktorej špedícii sa musí tovar nahlásiť na expedovanie a približne ako dlho trvá preprava k príjemcovi. Z toho sa automaticky vypočíta dodací termín aj s časom dodania a tieto informácie sa oznámia sa príjemcovi. Dopravné zápchy a nehody sa, samozrejme, nedajú predvídať.

 

Vykonajte správne opatrenia!

 

Dobrá príprava je základom všetkého: Vždy by ste mali vedieť, čo je potrebné urobiť, ak…

 

 • …príde viac alebo menej tovaru, ako bolo objednané?
  Bezpodmienečne to zaznamenajte do sprievodnej dokumentácie a nechajte si to podpísať dodávateľom tovaru. Potom kontaktujte odosielateľa a dohodnite si s ním ďalší postup.
   
 • …bol tovar dodaný poškodený?
  V zásade ručí poskytovateľ logistických služieb. Za predpokladu, že škoda nebola spôsobená nedostatočným zabalením u odosielateľa. Túto skutočnosť je možné spravidla preukázať. Ak zistíte poškodenie už pri kontrole na príjme tovaru, poznačte to do sprievodnej dokumentácie a nechajte si to podpísať dodávateľom. Ak sa nedostatky ukážu až neskôr, neodkladne ich nahláste odosielateľovi.
   
 • …je tovar veľmi ťažký a objemný alebo ťažko skladný?
  Pred prepravou skontrolujte, či zamestnanci na to potrebujú ochranné vybavenie a či sa preprava musí vykonať pomocou veľkých strojov. Zabezpečte, aby zamestnanci mali k dispozícii príslušné nariadenia a podnecujte ich k bezpečnému zaobchádzaniu s týmito strojmi. Výhľad môže byť napríklad pri preprave veľkého predmetu veľmi obmedzený zdvíhacím zariadením. Zvyšuje to nebezpečenstvo úrazov. Viac o téme bezpečnosť práce.

 

Ak máte ďalšie otázky k téme materiálového toku alebo k niektorému z našich produktov, napíšte nám e-mail, četujte s nami v našom internetovom obchode alebo nám zavolajte. Tešíme sa na Vás.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad