Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Informácie k laboratórnym digestorom

Digestory sú v mnohých laboratóriách najdôležitejšími súčasťami zariadenia. Musia byť dimenzované tak, aby sa koncentrácie škodlivých látok nedostávali z digestora do miestnosti, ale aby sa efektívne odsávali. Digestory dostanete v mnohých vyhotoveniach a variantoch v závislosti od príslušného použitia, priebehu pracovného procesu a zosúladenia so vzduchotechnickým konceptom laboratórnej miestnosti. Všetky typy digestorov boli testované vo vlastnej firemnej vzduchotechnickej testovacej linke a zodpovedajú norme EN 14175. Skladajú sa z hornej časti digestora s odrazovými stenami, držiakov statívu, osvetlenia, stolového podstavca s keramickou doskou stola s odtokovým umývadlom, ako aj z podstavcových skríň s krídlovými dverami.

Voliteľne môžu byť laboratórne stolné digestory vybavené horným zasklením čelného panela, takže pri vyšších konštrukciách na vykonávanie pokusov je možné lepšie nahliadnutie. Prídavne sa dajú zvoliť odbery médií a Schuko zásuvky. Okrem uvedených digestorov existuje množstvo ďalších typov digestorov, ako hlboké digestory, digestory s privádzaným vzduchom, digestory s podporným prúdením, digestory s filtrom, digestory na odkurovanie, radionuklidové digestory atď.

Informácie k laboratórnym digestorom ha&

Požiadavky na laboratórne digestory

Digestory musia byť uspôsobené tak, aby

  • sa vďaka ich konštrukcii a prívodu vzduchu v prevádzkovom stave nemohli plyny, pary alebo prach dostať z vnútra digestora do priestoru laboratória v nebezpečných koncentráciách alebo množstvách
  • sa vo vnútri digestora nemohla vytvárať nebezpečná, explozívna atmosféra
  • personál laboratória bol zatvoreným čelným posuvným sklom chránený proti striekajúcim nebezpečným látkam alebo lietajúcim úlomkom skla.

Digestory sa vyrábajú zodpovedajúc norme EN 14175. Táto norma pozostáva z nasledovných častí:

  • Časť 1: Pojmy
  • Časť 2: Požiadavky na bezpečnosť a výkonovú kapacitu
  • Časť 3: Testovanie konštrukčného vzoru
  • Časť 4: Testovanie na mieste inštalácie
  • Časť 5: Odporúčania pre inštaláciu a údržbu
  • Časť 6: Digestory s regulovaným objemovým prúdom

Často kladené otázky k norme EN 14175:

Detailné zobrazenia našich laboratórnych digestorov:

Informácie k laboratórnym digestorom ha&

Digestor - vnútorný pohľad

Informácie k laboratórnym digestorom ha&

Detail digestora

Informácie k laboratórnym digestorom ha&

Detail digestora

Naše top kategórie z tohto poradcu