Späť
Produktový poradca Prevádzka

Informácie k zaťažovacím závažiam pre lešenia

Ako nasadiť vyvažovacie závažia na pojazdné lešenia – a čo je pritom potrebné brať do úvahy.

Aby konštrukcia zodpovedala norme, musia sa pojazdné lešenia dodatočne zaťažovať, v závislosti od výšky plošiny a typu konštrukcie. Toto zaťaženie pozostáva zo závaží, ktoré sa umiestnia na základni lešenia pre zvýšenie jeho stability voči preklopeniu. Ako zaťažovacie závažia sa používajú pevné stavebné materiály, napr.oceľ alebo betón. Odporúčame nepoužívať kvapalné ani sypké materiály. Zaťažovacie závažie sa musí umiestniť tak, aby sa jeho poloha nedala neúmyselne zmeniť.

Pre konštrukčné výšky do pracovnej výšky 3,25 m nie je v zásade potrebné žiadne závažie. Vyvažovanie nie je vyslovene predpísané ani pri stredne vysokej konštrukcii v uzatvorených priestoroch.

Podľa DIN EN 1004 nie je pri konštrukcii pojazdných lešení vo vonkajších priestoroch povolený výškový dosah viac ako 10 m. Predpisy o potrebnom vyvažovaní daného modelu nájdete v príslušnom návode na montáž a použitie. Dbajte na prípadné špecifické predpisy pre danú krajinu.

Rešpektujte, prosím, okrem toho príslušné pokyny v návode na montáž a použitie.

Informácie k zaťažovacím závažiam pre lešenia pha

Obr. Vyvažovacie závažie s držiakom

Okrem toho je vám v prípade potreby k dispozícii náš tím predajcov.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 1
Naše top kategórie z tohto poradcu