Späť
Produktový poradca Prevádzka

Praktické a časovo úsporné: flexibilné počítacie váhy

Pre malé diely vo veľkých množstvách

Pri počítaní malých dielov sa počíta každý jeden kus, či už ide o inventúru, balenie dielov do prepraviek alebo potvrdzovanie vyrobených množstiev.

Tu sa dozviete, ako presne fungujú počítacie váhy, ako môžete určiť presný počet kusov a kedy sa ktorá počítacia váha používa.

Čo znamená počítacia váha?

Ako už názov napovedá, počítacie váhy počítajú a vážia. A síce malé diely vo veľkých množstvách – voliteľne s rôznymi úrovňami presnosti a s rôznymi rozsahmi váženia. Počítacie váhy sú obzvlášť užitočné a ušetria vám veľa času a peňazí, keď máte vykonať inventúru alebo kompletizujete dodávku, keď chcete zabaliť diely do prepraviek alebo potvrdiť vyrobené množstvá.


Ak ide o veľmi veľké množstvá, môžu sa použiť aj tzv. počítacie systémy. Pozostávajú z množstevnej váhy a referenčnej váhy, ktorá je pomocou kábla rozhrania pripojená k väčšej množstevnej váhe. Referenčná váha sa používa predovšetkým na jemné váženie najmenších komponentov. Určuje priemernú hmotnosť kusov a potom prenáša údaje do množstevnej váhy, ktorá následne vypočíta presný počet kusov pri veľkých množstvách.

Mimochodom: V prípade potreby si u nás môžete nechať váhy aj kalibrovať. Jednoducho pridajte kalibráciu ako položku pri zadávaní objednávky. Upozorňujeme, že objednanie dodatočne nie je možné. (Možné len pre váhy s kalibračným certifikátom)

Praktické a časovo úsporné: flexibilné počítacie váhy ler

Otázky a odpovede k počítacím váham.

 • Čo znamená čitateľnosť?
  Čitateľnosť váhy je najmenšia čitateľná hodnota hmotnosti. Z dôvodu čo najväčšej istoty odporúčame zvoliť počítaciu váhu, ktorej najmenšia čitateľná hodnota hmotnosti (hmotnosť dielu) je menšia ako hmotnosť počítaného predmetu.

 • Aká je najmenšia hmotnosť dielu pri počítaní kusov?
  Najmenšia hmotnosť dielu je najmenšia kusová hmotnosť, ktorú váha akceptuje a zobrazuje pri počítaní kusov.

 • Čo sa rozumie pod pojmom rozlíšenie pri počítaní?
  Rozlíšenie pri počítaní je mierou kvality počítacej váhy. Popisuje maximálny počet kusov, ktoré možno spočítať s presnosťou počítania 1 % pri minimálne kolísajúcich hmotnostiach dielov a dostatočne veľkom referenčnom počte kusov.

  Pod pojmom dostatočne veľké sa tu rozumie:
  - 20 počítaných dieloch s rozlíšením pri počítaní ≤ 60.000 bodov.
  - 50 počítaných dielov od 60.000 do 150.000 bodov.
  - 100 počítaných dielov ≥ 150.000 bodov.

 • Aké je odporúčané referenčné množstvo?
  Ak sa počas počítania vyskytnú zdroje chýb, najčastejšie vznikajú v dôsledku tolerancií hmotnosti jednotlivých počítaných dielov. Z tohto dôvodu je účelné stanoviť na začiatku každého počítania priemernú hmotnosť, tzv. referenčnú hmotnosť.

 • Ako sa určuje referenčná hmotnosť?
  Referenčná hmotnosť sa určí umiestnením niekoľkých počítaných dielov na váhu. Toto množstvo sa nazýva referenčný počet kusov. Platí nasledovné:

  - 5 počítaných dielov je často postačujúcich
  - 10 číselných dielov je často zaužívaných
  - 20 až 100 počítaných dielov platí v prípade veľkého rozptylu hmotnosti počítaných dielov

Dôležité: Funkciu „Automatická optimalizácia referenčnej hodnoty“ môžete použiť na postupné zvyšovanie počtu referenčných kusov, a tak ešte lepšie určenie priemernej hmotnosti počítaného dielu. Tým sa výrazne zvyšuje presnosť následného procesu počítania.

Takto sa používajú rôzne počítacie váhy.

Jednoduchá počítacia váha
Táto váha sa nielenže ľahko používa, ale je aj obzvlášť cenovo výhodná. Okrem toho ju môžete používať priamo bez toho, aby ste museli vopred študovať návod na obsluhu. Umožňuje to ovládací panel s grafickou podporou a zrozumiteľné pokyny pre obsluhu na klávesnici.


Profesionálna počítacia váha
Pri tejto váhe máte k dispozícii 3 rôzne displeje: Jeden pre referenčnú hmotnosť (t. j. priemernú hmotnosť počítaných dielov), pre celkovú hmotnosť všetkých počítaných dielov a pre celkový počet kusov všetkých počítaných dielov. Mimoriadne užitočné sú aj integrované pamäte, napríklad pre hmotnosť prepravky, číslo výrobku, referenčnú hmotnosť, alebo akustické a optické pomôcky na počítanie a alfanumerickú klávesnicu na pohodlné zadávanie údajov, ktoré sú obzvlášť užitočné a zjednodušujú manipuláciu.


Počítacie systémy
Najmä v prípade veľkých množstiev, nádob alebo paletovaného tovaru rozsah váženia stolových počítacích váh často nepostačuje na presné počítanie. V takom prípade sú vám k dispozícii naše vysokovýkonné počítacie systémy, ktoré spájajú výhody vysoko presnej referenčnej váhy s výhodami množstevnej váhy s vysokým zaťažením.

Naše top kategórie z tohto poradcu