Späť
Produktový poradca Kancelária

Smernice k vybaveniu pracoviska

Má vaše miesto na umiestnenie obrazovky správnu pracovnú výšku? Je pracovná plocha dostatočne veľká? Nie sú na povrchoch rušivé odrazy? Poskytujú stoly dostatočnú voľnosť pre nohy? Dôležité fakty o vybavení pracovísk: takto budete pracovať zdravšie a efektívnejšie.

Moderné kancelárske zariadenia zaručujú ochranu zdravia

Chrániť svoje zdravie je v záujme každého jednotlivca: je to aj prioritný záujem podniku, veď choroby resp. nimi spôsobené výpadky spôsobujú vysoké prevádzkové náklady. Na základe vyjadrenia Nemeckého zväzu zamestnaneckých zdravotných poisťovní (BKK-Bundesverband) dosahovali v roku 1999 výpadky na každého člena v priemer 16 pracovných dní.

Viac ako jedna štvrtina (27,2 %) všetkých výpadkov vyplynula z ochorení svalov a kostry, ktoré sú typické pre kanceláriu. Tieto čísla dokazujú, že ochrana zdravia v kancelárii je nutne potrebná, pretože kancelárska práca je spojená s vysokým duševným zaťažením. Tu nastupuje ergonomicky-humánne plánovanie pracovísk a priestorov pre zníženie zaťažení človeka. Táto činnosť je podporovaná platnými predpismi pre usporiadanie pracoviska v kancelárii.

Smernice k vybaveniu pracoviska wt$

Tu len niekoľko dôležitých príkladov:

Smernice k vybaveniu pracoviska wt$

Výkonné kancelárske zariadenia ponúkajú veľa šancí na udržanie a podporu výkonnosti zamestnanca. Zaručujú preventívnu ochranu zdravia, podporujú motiváciu a angažovanosť pracovníkov a redukujú náklady spojené s ochoreniami a následkami ochorení.

Ako musia vyzerať pracoviská, je určené nariadením pre prácu s obrazovkami (BeldschirmarbV) a inými relevantnými predpismi, ktoré podporujú a konkretizujú pracovno-vedecké a odborné kancelárske poznatky v ich najdôležitejších detailoch.

Dôležité pravidlá pre usporiadanie pracoviska

Podporovať - nie zabraňovať

Pohyb áno, ohrozenie nie!

Voľná plocha na pohyb na "osobne priradenom pracovisku" minimálne 1,5 m², na žiadnom mieste menej ako šírka 1 m a hĺbka 1 m. Nesmie dochádzať k prekrývaniu s inými plochami, s výnimkou prístupu k osobne vyhradenému pracovisku a funkčných plôch nábytkov vlastného pracoviska, ak nevznikajú miesta pošmyknutia, pomliaždenia alebo nárazu.

Voľnosť pre nohy - voľnosť pre pohyb

Voľný nerušený priestor pre nohy na pracovisku musí byť široký minimálne 600 mm a vysoký 650 mm (lepšie 690 mm). Vytvoriť pracoviská a priestor pre permanentnú zmenu polohy tela - pre sedenie, státie a pohyb.

Usporiadanie pracovísk s obrazovkami

Vždy v najlepšej výške
Prvý riadok na obrazovke maximálne vo výške očí.

Žiadna šanca na oslepovanie
Zabrániť priamemu a/alebo odrazovému oslepovaniu: za obrazovkou ani za chrbtom používateľa žiadne okno a žiadna svetlá alebo osvetlená plocha. Správny pomer jasu a kontrastu. Smer pohľadu používateľa paralelne s čelným sklom.

Rozpoznať namiesto uhádnuť

Regulovať svetlosť prostredia: nastaviteľný systém svetelnej ochrany nutne predpísaný. Obrazovku umiestniť podľa možnosti do hĺbky priestoru, smerom do stredu priestoru.