Ergonomické státie

2020/06/03

Správne státie na pracovisku

Čo znamená vlastne ergonomické státie? Každý zamestnanec by mal neustále dbať na správne držanie tela. Pri dlhom státí je potrebné držať hlavu rovno, ale nie strnulo, vypnúť hrudník, nehrbiť chrbát, narovnať panvu, mierne ohnúť kolená a vždy mierne napínať sedacie a brušné svaly. Toto je teória. V praxi to vyzerá často úplne inak. Napokon, nie ste na hodine telesnej výchovy, ale na svojom pracovisku.

Ergonomické státie na pracovisku totiž vôbec nie je tak jednoduché. Pri tvrdej betónovej podlahe a nepoddajnom podklade je takmer nemožné držať chrbát v zdravej polohe. Na zabezpečenie ergonómie na pracovisku a v prevádzkach siahajú mnohé firmy opäť po ergonomických rohožkách na pracoviská.

Dobre vybavené pracovisko na prácu v stoji podporuje produktivitu, sústredenie a ergonomické státie. Ergonomické rohožky a protiúnavové rohožky uľahčujú pracovníkom bezbolestné držanie tela na pracovisku pri stroji, za obchodným pultom, alebo pri bežiacom páse. Investovať do ergonomických rohožiek pre pracoviská sa vždy oplatí, pretože pri ich používaní sa znižuje počet dni práceneschopnosti a pracovníci nemusia svoju prácu prerušovať kvôli pocitu bolesti.

Ergonómia pracoviska pre prácu v stoji wt$

Aké vlastnosti majú ergonomické rohožky?

Ergonomické rohožky pre pracoviská spoznáte predovšetkým podľa toho, že keď na ich stojíte, máte pocit, že stojíte na obzvlášť mäkkom podklade. Všeobecne je možné povedať, že čím je podlahová rohožka hrubšia, tým je ergonomickejšia. Prirodzene, nestačí rohožku pre pracoviská obložiť hrubou penovou gumou a potom ju rozprestrieť v prevádzkovej hale. Vždy je dôležité dbať aj na to, kde sa má rohožka používať. Ergonomické rohožky pre pracoviská musia byť napríklad na mnohých pracoviskách prejazdné. Niektoré rohožky sú na stranách ploché, aby zbytočne nesťažovali nájazd prepravných zariadení, tieto modely sú však špeciálne takto zhotovené a sú vyrobené z robustného materiálu. Ostatné protiúnavové rohožky majú takéto ploché okraje len preto, aby ste sa na nich nepotkli.

Tu vidíte spodnú stranu ergonomickej priemyselnej rohožky, ktorá je obzvlášť vhodná pre pracoviská pri strojoch. Na bokoch je plochá a vo vnútri vystlaná, preto sa na nej stojí mäkko a pohodlne.

Ergonómia pracoviska pre prácu v stoji wt$

Do úvahy by sa malo brať vždy aj to, s čím bude prichádzať povrch rohožky na pracovisku do kontaktu. V oblasti spracovania kovov, kde sa zvára a frézuje, niektoré rohožky nevydržia dlho a okrem toho môžu predstavovať dodatočne nebezpečenstvo, keď nie sú ohňovzdorné a vhodné na pracoviská, kde sa vykonávajú zváračské práce. Pri zaobstarávaní ergonomických rohožiek pre pracoviská by ste teda mali brať do úvahy vlastnosti a funkcie podlahovej rohožky.

Ergonómia pracoviska pre prácu v stoji ler

Od ergonomických priemyselných rohoží by sa napríklad mohlo vyžadovať aj to, aby vyhovovali požiadavke odolnosti voči olejom a chemikáliám v bežných koncentráciách, pretože na daných pracoviskách sa pracuje s týmito látkami. V niektorých prevádzkach je potrebné byť si vopred vedomý aj tejto skutočnosti. Pretože výrobcom sú známe rôzne požiadavky na ergonomické rohožky pre pracoviská, sú k dispozícii najrôznejšie modely s rôznymi funkciami.

Ergonómia pracoviska pre prácu v stoji ler

Ako funguje ergonomické státie na pracovisku?

Hrubé a mäkké rohožky pre pracoviská podporujú neustály pohyb tela. Kým pri dlhom státí na tvrdej betónovej podlahe sú telo a chrbát väčšinou v tej istej konštantnej polohe a svaly napäté, ergonomické rohože nútia telo udržiavať rovnováhu. Svaly a kĺby zostávajú v pohybe. A práve to je základným predpokladom zdravého držania chrbta. Nie zbytočne sa už od detstva učíme, že „zhrdzavieme, ak sa nebudeme pohybovať“. Pozrite sa sami, ktoré časti tela môžu pri ergonomickom státí zostať v pohybe a ktoré ťažkosti sa tak dajú zredukovať, alebo sa im čiastočne dá dokonca zabrániť.

Bolesti kĺbov a bolesti svalov:

Často sa vyskytujúcimi symptómami je napätosť svalov, spôsobujúca bolesti hlavy. Tieto bolesti môžu sprevádzať poruchy zraku a citlivosť na hluk. V dôsledku napätého postoja sa môžu vyskytovať aj bolesti brucha. Bolesti nôh a bolesti chodidiel sú takmer neodvratné a, žiaľ, zriedkavým prípadom nie sú ani problémy so spätným prietokom krvi z dolných končatín do srdca. V dôsledku fyzických ťažkostí sa okrem toho väčšinou zvyšuje aj psychický stres, ktorý často bráni uvoľneniu sa na konci pracovného dňa.
Všetkým týmto ťažkostiam dokáže predísť ergonomická podlahová rohožka.

Ergonómia pracoviska pre prácu v stoji ler

Ergonomické rohožky v našom webshope

Ergonomické rohožky pre pracoviská nájdete medzi priemyselnými rohožami. Okrem ergonomických vlastností majú tu ponúkané podlahové rohožky ešte množstvo ďalších funkcií, ako je protišmykovosť alebo odolnosť proti chemikáliám. V našom webshope nájdete praktický návod k podlahovým rohožkám, popisujúci rôzne vlastnosti a zobrazujúci príslušné obrázky. Tieto obrázky nájdete opäť pri produktoch v našom online obchode, takže na prvý pohľad budete môcť zistiť, či príslušná podlahová rohožka zodpovedá daným požiadavkám.