037 – 65 23 633 

Nový elektrický pohon pre prepravné zariadenia

Dopravné vozíky EUROKRAFT so šírkou 700 mm a 800 mm môžu byť odteraz vybavené praktickým elektrickým pohonom. Nový elektrický pohon uľahčuje prepravu bremien až do 500 kg a tak výrazne prispieva k rýchlejšej a efektívnejšej práci.

 

Naložené policové vozíky, montážne vozíky a skriňové vozíky z drôtu, plechu alebo dreva sa môžu oveľa ľahšie prepravovať pomocou elektromotora. Dodatočný pohon šetrí zamestnancov ako aj dopravné vozíky a odbremeňuje ich. Podstatne sa tým znižuje sila potrebná na riadenie a ťahanie vozíka a aj pri tlačení je potrebná menšia sila. Používanie elektropohonu podporuje ergonómiu na pracovisku, rýchle pracovné kroky a zachovanie inventáru.

 

Elektrický pohon sa môže využívať pri jazde dopredu ale aj dozadu v dvoch rýchlostiach. Pri jazde dopredu rýchlosťou 4 až 5 km/h a dozadu 3 až 3,5 km/h.

 

Aj pri zaťažení 500 kg sa môže pri plne nabitej batérii bez problémov dosiahnuť dlhodobá hodinová prevádzka motora.

Montáž elektropohonu

Montáž elektropohonu na dopravný vozík sa vykoná úplne ľahko a rýchlo pomocou dvoch skrutiek. Uvoľnením skrutiek sa odoberie prítomný priečnik s pevnými kolieskami a dotiahnutím skrutiek sa na tomto mieste upevní elektrický pohon. Batériu upevní sám používateľ.

 

Teraz sa musí upevniť už len vysielač pomocou sklápacieho držiaka na manipulačnej rukoväti. Toto sa vykoná plynule pomocou hliníkovej objímky a šesťhrannej matice. Manipulačná rukoväť môže pritom dosahovať priemer rúrky od 30 do 33 mm.

 

Elektrickým pohonom sa môžu ľahko vybaviť aj bezpečnostné dopravné vozíky, skriňové vozíky a stolové vozíky.

Bezpečnostné opatrenia na zariadení

Technické zariadenie, ktoré nachádza každodenné uplatnenie v podnikových a výrobných priestoroch, musí byť, samozrejme, chránené prostredníctvom dôležitých bezpečnostných zariadení. Na ochranu pred nebezpečenstvom požiaru v dôsledku skratu alebo prehriatia elektroniky vypne bezpečnostná funkcia riadenie pomocou núdzového zastavenia. Núdzové zastavenie sa môže aktivovať aj v dôsledku podpätia, aby sa tým chránila batéria pred hlbokým vybitím.

Elektrický pohon je dimenzovaný tak, že pri správnom používaní je motor počas dlhodobej prevádzky len mierne teplý. Aj krátko po používaní sa tak môžete voľnými rukami dotknúť motora, ktorý bol v prevádzke.

Premyslené meranie prúdu poskytuje potrebnú ochranu pred preťažením a navyše zabezpečuje, že elektrický pohon sa môže automaticky vypnúť, ak sa na dráhe pojazdu vyskytnú prekážky alebo vozík narazí na odpor.


K zariadeniu patrí vysielač, ktorého prijímač je umiestnený na elektromotore. Ak je tento vysielač veľmi vzdialený od prijímača, aktivuje sa núdzové zastavenie. Pomocou oboch horných tlačidiel sa dopravné zariadenia pomaly posúvajú dopredu alebo dozadu. Pomocou obidvoch dolných tlačidiel sa dosiahne rýchlejšia jazda dopravného prostriedku.

Vysielač sa musí zasunúť do zariadenia, aby sa dalo presúvať. Odobratie vysielača tak chráni pred neoprávneným používaním elektrického pohonu.

Odobratý vysielač môže vysielať iba pokyn na zastavenie. Vykonáva sa to pomocou tlačidla núdzového zastavenia na vysielači. Na ovládanie sa nemôžu používať cudzie vysielače s rovnakou frekvenciou.

Pri nepoužívaní sa elektrický pohon po určitom predvolenom čase prepne do pohotovostného režimu z dôvodu úspory energie.

 

Produkty EUROKRAFT dostupné s elektrickým pohonom

E-modul je možné zakúpiť u KAISER+KRAFT aj samostatne, aby ste ním mohli rozumne vybaviť Vaše skôr zakúpené prepravné zariadenia. Ak zvažujete nákup nových dopravných vozíkov, teraz si ich môžete zakúpiť aj s príslušným elektrickým pohonom. Modul ako aj produkty, ktoré sa dodávajú s vhodným e-modulom, nájdete tu.