037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu

Stránky nášho poradcu k téme ergonómia

Ergonómia v kancelárii 

Ergonómia v prevádzke

Ergonómia v prepraveZískajte zaujímavé informácie o zdravom sedení a elektricky výškovo prestaviteľnom písacom stole Upliner. V kancelárskych priestoroch je používanie ergonomického kancelárskeho nábytku obzvlášť dôležité. V našom nákupnom poradcovi preto nájdete aj smernice pre vybavenie pracoviska. Viac o mechanizmoch a funkčných súčastiach ergonomických kancelárskych stoličiek nájdete v lexikóne pre správne sedenie.

Dlhé státie pri baliacom stole a pri strojoch môže značne namáhať chrbát. Tu získate informácie, ako zabezpečiť Vašim zamestnancom ergonomické státie a aké požiadavky by mali spĺňať zdravé pracovné stoličky . Aj rebríky môže plniť ergonomické funkcie. Tu Vám poskytneme informácie, ako manipulovať s rebríkmi a šetriť si pritom svoj chrbát.

Prepravné zariadenia a vozíky sú dôležitými pomôckami, ktoré Vám umožnia zdvíhať a premiestňovať ťažké predmety, pričom si neohrozíte zdravie. Funkcie QuickLift a ergonomické rukoväte uľahčujú prepravu aj neskladných predmetov. Doplnkové funkčné výrobky, ako je modul E, nielen zjednodušujú ergonomický spôsob prepravy, urýchľujú tiež dôležité pracovné procesy.

Ergonómia na pracovisku

Téma ergonómia na pracovisku už dávno nie je novinkou. Práve opak je pravdou, pretože spoločnosti kladú čoraz väčší dôraz na to, aby mohli pre svojich zamestnancov zabezpečiť pracoviská, vyhovujúce z hľadiska zdravotných požiadaviek. Dôvod pre zabezpečenie ergonomických pracovísk vo všetkých pracovných oblastiach je udržanie zdravých a spokojných pracovných síl. Nakoniec je predsa dokázané, že poskytnutím pracovísk šetrných z hľadiska uchovania zdravia, je možné skutočne znížiť priemerný počet dní práceneschopnosti zamestnancov a dokonca zvýšiť produktivitu.
 

Je to jednoduchý prepočet. Ergonomický kancelársky nábytok sa Vám oplatí zabezpečiť si, ak siahnete po kvalitných výrobkoch s dlhou životnosťou. Štúdie dokazujú, že netrvá ani rok, kým zamestnanec s minimálnym nárastom výkonu cca 3 % opäť nasporí náklady spojené s výdavkami vo výške cca 1000 €. V nasledujúcich rokoch budete teda šetriť čistý zisk.

Ergonomické výrobky získali v našej spoločnosti svoje pevné miesto dávno pred celkovým presadením sa tohto trendu. Téma ergonómie sa prelína z dôvodu veľkého dopytu celým našim rozsiahlym výrobkovým sortimentom. Na stránkach nášho poradcu Vám chceme okrem iného priblížiť ergonomické požiadavky z rôznych oblastí predaja a odporučiť Vám príslušné výrobky. Je to len výňatok z celkovej ponuky KAISER+KRAFT a nenahrádza profesionálne poradenstvo poskytované našimi špecialistami predaja.

Porovnanie produktov