Blauer Engel shop

Vedeli ste, že najstaršou, najznámejšou a najnáročnejšou pečaťou udeľovanou ekologickým produktom je Modrý anjel?

Modrý anjel, založený v roku 1978, sa v priebehu rokov neustále vyvíjal a dnes sa člení na štyri ochranné známky. Environmentálny produkt, šetrný voči životnému prostrediu, rozpoznáte podľa označenia „chráni klímu“. Ďalšími témami sú „chráni zdravie“, „chráni vodu“ a „chráni prírodné zdroje“. Len tovarom a službám, ktoré sú najlepšími z hľadiska životného prostredia v príslušnej skupine produktov, sa udeľuje značka Modrý anjel. V súčasnosti existuje v rámci celého Nemecka 12 000 výrobkov s Modrým anjelom, patriacich 1500 spoločnostiam, v 120 rôznych produktových skupinách. Spolkové ministerstvo životného prostredia ako vlastník značky sa zasadzuje dokonca o to, aby posilnilo Modrého anjela ako kritérium pre verejné obstarávanie.

Aj našou snahou je ponúkať našim zákazníkom riešenia do budúcnosti vyhovujúce z hľadiska životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov, ponúkať Vám možnosť zameriavať sa pri nákupe viac aj na aspekt udržateľnosti a lepšie chápať sociálne následky rozhodovania o kúpe. Pretože ako jedna z vedúcich B2B spoločností v Európe sme si vedomí našej zodpovednosti a radi sa podriaďujeme náročným skúšobným metódam Modrého anjela. Nezávislosť a hodnovernosť garantuje pritom porota rozhodujúca o udelení tejto environmentálnej značky, nemecké spolkové ministerstvo životného prostredia, nemecký spolkový úrad pre životné prostredie a RAL gGmbH.