Skriňa na zabezpečenie údajov IMP trieda I, S 120 DIS

  • Protipožiarna bezpečnosť podľa euronormy EN 1047-1
  • Vynikajúca ochrana pred požiarom a hasiacou vodou
Požiarna odolnosť podľa EN 1047-1 S 120 DIS
Príslušné skrine na cennosti boli podrobené dvojhodinovej skúške požiarnej odolnosti do 1090 °C, ako aj skúške pádom z výšky 9,15 m.
Požiarna odolnosť podľa EN 1047-1 S 120 DIS. Príslušné skrine na cennosti boli podrobené dvojhodinovej skúške požiarnej odolnosti do 1090 °C, ako aj skúške pádom z výšky 9,15 m.
Euronorma PN-EN 1143-1:2006 trieda I odskúšané a certifikované prostredníctvom IMP
Ochrana pred vlámaním podľa skúšobnej normy EÚ EN 1143-1. Tieto trezory boli odskúšané na vlámanie a certifikované. Podliehajú neustálej kontrole. Trezory tried VdS I sú všeobecne viacplášťové, definovaná ochrana pred vlámaním sa stanovuje v jednotkách odporu (RU).
Euronorma PN-EN 1143-1:2006 trieda I odskúšané a certifikované prostredníctvom IMP. Ochrana pred vlámaním podľa skúšobnej normy EÚ EN 1143-1. Tieto trezory boli odskúšané na vlámanie a certifikované. Podliehajú neustálej kontrole. Trezory tried VdS I sú všeobecne viacplášťové, definovaná ochrana pred vlámaním sa stanovuje v jednotkách odporu (RU).
Čís.: 113224 49
Skriňa na zabezpečenie údajov, IMP trieda I, S 120 DIS, v x š x h 1143 x 714 x 662 mm
Cena / ks (bez DPH)
4.400,- €

 
Opis produktu
Korpus a dvere viacplášťové. S uzatváraním čapmi zo všetkých strán. Dvojzávorový bezpečnostný zámok vrátane 2 kľúčov. Kovanie vyčnievajúce 60 mm. Sériovo dva otvory v dne na ukotvenie.
Lakovanie svetlošedá RAL 7035. Zarážka dverí vpravo (na želanie vľavo bez príplatku).
  • Protipožiarna bezpečnosť podľa euronormy EN 1047-1
  • Vynikajúca ochrana pred požiarom a hasiacou vodou
Požiarna odolnosť podľa EN 1047-1 S 120 DIS
Príslušné skrine na cennosti boli podrobené dvojhodinovej skúške požiarnej odolnosti do 1090 °C, ako aj skúške pádom z výšky 9,15 m.
Požiarna odolnosť podľa EN 1047-1 S 120 DIS. Príslušné skrine na cennosti boli podrobené dvojhodinovej skúške požiarnej odolnosti do 1090 °C, ako aj skúške pádom z výšky 9,15 m.
Euronorma PN-EN 1143-1:2006 trieda I odskúšané a certifikované prostredníctvom IMP
Ochrana pred vlámaním podľa skúšobnej normy EÚ EN 1143-1. Tieto trezory boli odskúšané na vlámanie a certifikované. Podliehajú neustálej kontrole. Trezory tried VdS I sú všeobecne viacplášťové, definovaná ochrana pred vlámaním sa stanovuje v jednotkách odporu (RU).
Euronorma PN-EN 1143-1:2006 trieda I odskúšané a certifikované prostredníctvom IMP. Ochrana pred vlámaním podľa skúšobnej normy EÚ EN 1143-1. Tieto trezory boli odskúšané na vlámanie a certifikované. Podliehajú neustálej kontrole. Trezory tried VdS I sú všeobecne viacplášťové, definovaná ochrana pred vlámaním sa stanovuje v jednotkách odporu (RU).
Technické údaje
Typ produktuprotipožiarne skrine/skrine na cennosti
Oblasť použitiaochrana proti vlámaniu
zabezpečenie cenností
protipožiarna ochrana
zálohovanie údajov
Protipožiarna ochranaS 120 DIS podľa EN 1047-1
Ochrana proti vlámaniutrieda I podľa EN 1143-1
Spôsob uzamykaniadvojzávorový vysoko bezpečnostný zámok
Počet otvorov2 ks
Hrúbka dverí173 mm
Hrúbka korpusu101 mm
Materiáloceľ, lakovaná
Farbasvetlošedá RAL 7035
Počet dvier1 ks
Dodávkazmontované