037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu
E-biznis

E-obchod KAISER+KRAFT

KAISER+KRAFT bol dobre pripravený, keď sa v roku 1999 stal E-Commerce centrálnou témou v európskom obchode. Už od roku 1995 sa naše produkty na zariadenie prevádzky, kancelárie a skladu elektronicky zaznamenávajú v databáze neutrálnej pre médiá, takzvanom produktovom informačnom systéme (PIM). Momentálne je elektronicky k dispozícii viac ako 35.000 produktov. Od roku 1997 sa z tejto databázy stlačením tlačidla sprostredkúvajú obsahy online obchodu a katalógov E-Procurement. Pre zriadenie, údržbu a ďalší vývoj údajov produktu bol dokonca vytvorený zvláštny tím na udržiavanie údajov. Na základe medzitým dlhoročných skúseností bolo možné obsahy katalógov kontinuálne a kvalitatívne vylepšiť. Texty k produktom, atribúty, grafy a dodatočné kľúčové heslá na úrovni tovaru, popisujúce produkt, ktoré pomáhajú našim zákazníkom pri výbere produktov, sa neustále dopĺňajú. Využívanie systému E-Procurement v značnej miere závisí od kvality údajov produktu. KAISER+KRAFT ako medzinárodný zásielkový predajca nesie tým vysokú zodpovednosť voči svojim zákazníkom. Skutočnosť, aby sa vyhovelo zákazníkom, je a zostáva podstatnou kompetenciou KAISER+KRAFT.

 

V prípade otázok je Vám kedykoľvek k dispozícii tím E-Commerce / E-Procurement.

 

Kontaktovať experta E-Procurement teraz

 

 

E-Procurement a Customized Web

Zhrnuli sme pre Vás najdôležitejšie základné informácie k téme E-Procurement a rýchle riešenie Customized Webshop. Tu si prečítajte, aké formáty údajov a klasifikácie používame a tiež, ako v najkratšom možnom čase môžete aj Vy zjednodušiť Váš nákup materiálu.


Viac informácii k téme E-Procurement


Viac informácii k téme Customized Web

Referencie


Už mnoho rokov úspešne spolupracujeme s množstvom renomovaných, veľkých podnikov.

K tomu patria koncerny ako

Trhy


Medzičasom je možné nájsť elektronický katalóg KAISER+KRAFT na viacerých trhoch. K tomu patria ako otvorené, tak aj uzavreté systémy, ako napr.:

» podnik KAISER+KRAFT, Hoffmann Group, Keller&Kalmbach, Hagemeyer
» platforma viacerých dodávateľov
» bezplatné využívanie pre všetkých zákazníkov

Porovnanie produktov