037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu
Elektronická výmena údajov (EDI) - integrácia

Dlhoročná skúsenosť v elektronickej výmene obchodných dokumentov (EDI) ako sú objednávka zákazníka, potvrdenie objednávky, avízo o dodávke a faktúry zákazníka s našim zákazníkmi z nás spravili expertov v tejto oblasti. Na tento účel sme vytvorili štandardizované rozhrania. Obzvlášť pre zákazníkov s vysokým objemom objednávok šetrí napojenie na náš systém hospodárenia s tovarom drahocenný čas a náklady. Pritom je v strede pozornosti všetkých aktivít hlavne transparentné a celkové elektronické znázornenie obchodných procesov.
 
Mnohé systémy E-Procurement našich zákazníkov, ako aj rôzne trhy sme už úspešne napojili a neustále rozvíjame naše expertízy v tejto oblasti.

 

Vaše výhody úspešnej integrácie:


• Skrátenie času spracovania a tým redukovanie Vašich nákladov
• Zamedzenie dvojitej evidencie
• Automatické preberanie údajov z Vášho systému tovarového hospodárstva
• Urýchlenie spracovania objednávky
• Využívanie automatizačných potenciálov v logistických procesoch
• Zlepšenie a štandardizácia výmeny informácií


Podporované komunikačné protokoly + transakčné štandardy:

» FTP
» OFTP
» SFTP
» HTTPS
» X.400
» ďalšie na vyžiadanie


Podporujeme dátové formáty pre typy správ EDIFACT / EANCOM a XML, ako:

» OpenTrans / ORDER a INVOICE
» XCBL 3.0 / ORDER a INVOICE
» CXML / ORDER a INVOICE
» formáty SAP IDOC na báze XML:


• ORDERS01
• ORDERS02
• ORDERS03
• ORDERS05
• ORDERS
• ORDRSP
• DESADV
• INVOIC

Popri hore uvedených formátoch sú možné aj dátové formáty individuálne pre zákazníka. Obráťte sa na nás, naši experti z tímu E-Commerce / E-Procurement majú určite vhodné riešenie pre Vaše podnikanie. Tu sa dostanete na možnosť kontaktovania.

Porovnanie produktov