Späť
Poradca

Výzvy výstupných pomôcok

Vždy musíte dbať na to, aby Vaše rebríky a lešenia boli v súlade s príslušnými normami. Len tak budete poistený aj v prípade škodovej udalosti. A aby mohli byť považované za bezpečné, musia rebríky a lešenia spĺňať určité podmienky. V našej kategórii sa dozviete, ktoré normy sú pre jednotlivé výstupné zariadenia platné.

Výzvy výstupných pomôcok wt$

Všetko zváisí od podlahy

Výzvy výstupných pomôcok wt$

Pracovné plošiny nie sú obzvlášť vysoké a plocha, na ktorej stojíte, je spravidla pohodlne široká. To samo o sebe poskytuje vyšší pocit bezpečnosti ako pri rebríkoch a schodíkoch. Ešte dôležitejšia ako šírka je materiál plochy na státie. V závislosti od prostredia sú k dispozícii vhodné povrchové úpravy plošiny. V našej kategórii pracovných plošín si môžete vyhľadať informácie o rôznych možnostiach.

Poznať riziká

Pri pojazdných lešeniach nie je dôležité len to, aby boli vyrobené podľa normy, ale najmä bezpečné správanie sa pracovníkov, ktorí tieto lešenia používajú. Prevádzkové predpisy, v ktorých sú zamestnanci informovaní o možných zdrojoch nebezpečenstva a život ochraňujúcic predpisoch, môžu prispieť k uvedomeniu si pracovných rizík. V kategórii Pojazdné lešenia sa dozviete viac o zásadách správania sa – od postavenia lešenia, cez jeho používanie, až po prepravu.

Výzvy výstupných pomôcok wt$

Pravý uhol

Výzvy výstupných pomôcok wt$

Priemyselné schody musia spĺňať určité rozmery a uhol sklonu, aby zostali v súlade s normou. V závislosti od miesta, kde sa budú tieto schody používať, je dôležité, aby boli odolné proti požiaru, proti poveternostným vplyvom alebo chemikáliám. Čo je potrebné pre bezpečnosť priemyselných schodov, to sa dozviete v príslušnej kategórii.

Bezpečné priečky

Rebríky musia byť každoročne kontrolované a v závislosti od typu musia spĺňať určité normatívy. V kategórii Rebríky sa zaoberáme okrem iného zmenenými smernicami pre príložné rebríky dlhšie ako 3 metre. Nielen norma DIN EN 131 stanovujúca povinnosť kontroly je dôležitá. Aby ste mohli predchádzať úrazom, musíte poznať aj zásady platné pre používateľov.

Výzvy výstupných pomôcok wt$

Pevný došľap

Schodíky

Norma DIN EN 14183 predpisuje, aké vlastnosti musia vykazovať schodíky, aby sa pri používaní vo firme mohli považovať za bezpečné. V kategórii Schodíky sme uviedli najdôležitejšie predpisy týkajúce sa konštrukcie týchto výstupných pomôcok.

Naše top kategórie z tohto poradcu