ESD pracovisko

Nech je to pokojne aj s napätím – nie však, pokiaľ ide o citlivé elektronické súčiastky. Na ESD pracovisku sa všetko točí okolo riadeného vyrovnávania napätia. Ide teda o dokonalé vybavenie pre profesionálov.

Zariadenie ESD pracovísk – aby ste mali napätie vždy pod kontrolouElektrické napätie nepochádza len zo zásuvky, ale vzniká pri všetkých činnostiach, pri ktorých dochádza k interakcii ľudí, strojov a povrchov. Za normálnych okolností to nie je problém. Ak sa však jedná o ESD pracovisko, je to inak. Tu sa dozviete všetko, čo potrebujete na dokonalé vybavenie svojho ESD pracoviska.
Čo tvorí ESD pracovisko?Všeobecné vybavenie pracoviska v dielni, priemysle a administratíve je predovšetkým o ergonómii, stabilite a funkčnosti. Pri výrobe, inštalácii a preprave elektronických komponentov je hlavným záujmom ochrana citlivej technológie pred elektrostatickým výbojom (Electrostatic Discharge, ESD).Aj najmenšie nežiaduce vyrovnanie napätia medzi rôzne nabitými povrchmi môže poškodiť alebo dokonca zničiť citlivú technológiu. To môže viesť k vysokým následným nákladom v podobe neskorších porúch, reklamácií a nákladov na opravy. Preto sa takéto komponenty môžu spracovávať len v elektrostaticky chránených priestoroch (EPA), ktoré sú vybavené špeciálnym ESD zariadením na úplné uzemnenie počas všetkých operácií.ESD pracovisko pomáha nielen pri zabezpečovaní kvality. Pre určité výrobky a odvetvia je to požiadavka vyplývajúca zo zákona – a je regulovaná komplexne, od pracovných odevov až po doplnky.
Ako vybaviť ESD pracoviská?Norma STN EN 61340-5-1 o ochrane elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi je najdôležitejšou príručkou na vytvorenie ESD pracoviska. Uvádza aj najdôležitejšie zdroje elektrostatických javov, ktoré neutralizujete pomocou vhodného vybavenia: osôb, pracovných povrchov a vybavenia miestností.  • Pri chôdzi, práci a dokonca aj pri sedení sa ľudia v dôsledku trenia staticky nabíjajú. ESD pracovný odev je preto v EPA povinný. Vodivé podrážky na pracovnej obuvi, ako aj ESD príslušenstvo, napríklad uzemňovací náramok, sú povinné každej činnosti.

  • Základom každého ESD pracoviska sú ESD podlahové krytiny. Tieto zabezpečujú, aby sa vybíjané napätie zo všetkých ostatných prvkov skutočne prenieslo do zeme. Ak takéto podložky chýbajú, hráte doslova ping-pong s napätím.

  • V spracovateľskej oblasti sa smú používať výlučne ESD stoličky a stoly, pri skladovanie výrobkov, nástrojov a materiálov sa môžete spoľahnúť na ESD regálové systémy a ESD skladovacie prepravky.

  • Keď komponent prechádza z EPA do iných prevádzkových priestorov, môže byť situácia kritická. ESD prepravné zariadenia a vozíky so špeciálnymi pneumatikami minimalizujú riziko výbojov. Možnosť dodatočného vybavenia? Žiadny problém s ESD kolesami a kolieskami.Na čo ešte musím dbať na ESD pracovisku?  1. Bez ohľadu na to, či je zariadenie v súlade s ESD požiadavkami, správanie vašich zamestnancov v EPA priestoroch je najdôležitejším faktorom ochrany vašich komponentov. Pravidelné školenia sú povinné.

  2. Na rozdiel napríklad od čistých priestorov nemusia byť ESD pracoviská zriaďované oddelene od ostatných pracovných priestorov. Dbajte však na to, aby bol ESD priestor viditeľný pre každého a aby doň nikto nevstupoval bez ochranných opatrení. Ak chýba správny pôdorys, nápravu môžu poskytnúť priestorové systémy.

  3. Zariadenie ESD podrobujte pravidelným kontrolám. Opotrebovaním sa časom zníži disipatívna schopnosť. Včasná výmena šetrí vysoké náklady a predchádza zničeniu komponentov.


Viac informácií o zriadení EPA priestorov nájdete v našom produktovom poradcovi ESD: Ochrana pred nebezpečnými výbojmi.Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ESD pracovísk, neváhajtenás kontaktovať!