Manipulácia s plynovými fľašami

Pri manipulácii s plynovými fľašami existuje mnoho zdrojov nebezpečenstva: Ak nie sú fľaše počas prepravy primerane chránené, môžu sa prevrátiť a v najhoršom prípade explodovať. Samozrejme, to platí aj pre skladovanie! So správnymi vysokokvalitnými výrobkami, ako sú zdviháky na plynové fľaše, držiaky na plynové fľaše alebo oceľové vozíky na fľaše, však bezpečnosti vašej profesionálnej manipulácie s plynovými fľašami nestojí nič v ceste. Zistite viac teraz!

V kategórii Manipulácia s plynovými fľašami Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: eurokraft pro, eurokraft basic.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 21

Manipulácia s nebezpečnými látkami: vždy na bezpečnej straneAk už aj pre skladovanie plynových fliaš existuje mnoho predpisov, pre manipuláciu s plynovými fľašami ich určite nie je menej. S držiakmi na plynové fľaše, zdvihákmi na plynové fľaše a podobne ste na bezpečnej strane. A to nielen z právneho hľadiska.Čo je spojené s manipuláciou s plynovými fľašami?Manipulácia s plynovými fľašami zahŕňa všetky bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s plynovými fľašami na pracovisku. S tým je spojená preprava, rovnako ako výmena fliaš a skladovanie alebo udržiavanie na pracovisku. Vo všeobecnosti sú tieto výrobky na manipuláciu s nebezpečnými látkami navrhnuté tak, aby výrazne znížili riziko úrazov a nehôd:  • Držiaky plynových fliaš na montáž na stenu zabraňujú prevráteniu úzkych fliaš počas skladovania a zásobovania.

  • Vozíky na plynové fľaše s držiakmi a optimalizovanou ergonómiou umožňujú bezpečnú prepravu rôznych typov plynových fliaš.

  • Palety na plynové fľaše umožňujú bezpečnú prepravu viacerých fliaš pomocou stohovača.

  • Stojany na plynové fľaše optimalizujú prípravu plynových nádob a sudov.


Čo treba zohľadniť pri manipulácii s plynovými fľašami?Rovnako ako pri dlhodobom skladovaní plynových fliaš, aj pri manipulácii s ťažkými a horľavými fľašami platí mnoho predpisov – vrátane TRGS 510. Zásadne je potrebné zabrániť poškodeniu fliaš, a tým náhlemu úniku tlakových plynov. K tomu môže dôjsť tak cez ventil, ako aj z dôvodu tenkých stien plynových nádob.Posúdenie rizík a inštruktáž na pracovisku sú najdôležitejším základom pre vašu manipuláciu s plynovými fľašami. Inštruktáže o manipulácii sa musia opakovať aspoň raz ročne.Na vnútornú prepravu plynových fliaš sa vzťahujú tieto ustanovenia:  • Prepravujte len so zaskrutkovanou čiapočkou ventilu a s pevne utiahnutým ventilom.

  • Presúvajte len v ochrannom odeve. Rukavice a bezpečnostná obuv sú rozhodujúce.

  • Plynové fľaše premiestňujte len na prepravných zariadeniach určených na tento účel. Nekotúľajte, nepremiestňujte naležato a neprenášajte.

  • Osoby a plynové fľaše sa nesmú prevážať spolu vo výťahu.

  • Plynové fľaše musia byť na každom mieste (krátkodobého) skladovania zabezpečené proti prevrhnutiu alebo nárazu.

  • Ak je potrebné plynové fľaše premiestňovať pomocou žeriavov, je to možné len s použitím príslušných paliet.


Ak sa plynové fľaše prepravujú po verejných komunikáciách, musia sa dodržiavať predpisy ADR pre prepravu nebezpečného tovaru. Obmedzenia sa vzťahujú na počet prepravných jednotiek a užitočné zaťaženie. Dôležitými prvkami sú tu aj zabezpečenie nákladu, označenie a vyškolení vodiči.Ak chcete získať podrobné informácie, mali by ste si preštudovať všetky relevantné legislatívne úpravy a smernice. Pomôže vám tiež pozrieť si naše informácie o skladovaní nebezpečných látok v súlade s predpismi. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.