Skladovanie plynových fliaš

Vysokokvalitné produkty na bezpečné skladovanie plynových fliaš v prevádzke: Jednoducho kdekoľvek a ako vám to práve vyhovuje? Žiaľ, nie je to také jednoduché. Na druhej strane, výber bezpečných riešení na skladovanie jednoduchý je. Tu nájdete skrine na plynové fľaše, kontajnery na plynové fľaše a príslušenstvo na skladovanie nebezpečných látok, ako aj ďalšie informácie o tejto téme.

V kategórii Skladovanie plynových fliaš Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: eurokraft pro, eurokraft basic, asecos.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 33

Skladovanie plynových fliaš: do skrine na plynové fľaše, mimo nebezpečnú zónuNeviditeľné, beztiažové a pomerne reaktívne: plynové fľaše sú síce dobrým riešením na skladovanie plynu, ale nie ideálnym. Preto si zákonodarcovia a zdravý rozum vyžadujú ďalšie opatrenia na bezpečné skladovanie plynových fliaš.Ako sa majú plynové fľaše skladovať?Zatiaľ čo v domácnostiach zväčša stačí skladovať plynové fľaše vo vzpriamenej polohe, dobre uzavreté a na vhodnom mieste, na skladovanie nebezpečných látok na pracovisku sa vzťahujú prísnejšie pravidlá – už len kvôli množstvu skladovaných nádob. Rozhodujúci je tu zákon TRGS 510, ktorý stanovuje predovšetkým tri základné podmienky: • Plynové fľaše ako tlakové plynové nádoby podliehajú prísnemu hodnoteniu rizík.

 • Ak sa plynové fľaše držia v zásobe, považuje sa to za skladovanie a platia pre ne najprísnejšie bezpečnostné predpisy.

 • Plynové fľaše musia byť chránené proti teplu, ohňu, mechanickému poškodeniu, korózii a krádeži.


Praktické pravidlá inštalácie a používania skríň na plynové fľaše alebo kontajnerov na plynové fľaše sú veľmi podrobné. Na skladovanie plynových fliaš sa vo všeobecnosti vzťahujú nasledujúce pravidlá: • Zabezpečenie prístupu alebo zásahu pomocou zámkov

 • Označenie skladovacieho priestoru zákazovými značkami

 • Označenie chráneného priestoru okolo skladu

 • Bezpečná vzdialenosť od iných zdrojov nebezpečenstva najmenej 5 m

 • V prípade horľavých plynov musí byť v bezprostrednej blízkosti hasiaci prístroj

 • V prípade skladovania vo vnútorných priestoroch vedú aspoň jedny dvere priamo von


Základný rozdiel je medzi organizovaním skladovania plynových fliaš vo vonkajšom prostredí a organizovaním vo vnútorných priestoroch.Skladovanie v interiéri sa považuje za výnimku, pretože kladie veľké nároky na výber miesta. Plynové fľaše skladovať v skrini na plynové fľaše, v kontajneri na plynové fľaše alebo v mriežkovej skrini je lepšie na vonkajšom priestranstve. Pretože tu rozhodujúce nepretržité vetranie zabezpečuje príroda.Ak váš sklad nebezpečných látok nie je pod strechou, vyberte si vyhotovenia s vlastným zastrešením. Pri výbere venujte pozornosť nielen počtu skladovaných plynových fliaš, ale aj detailom, ako sú držiaky, ktoré zabraňujú ich prevaleniu.Kde sa nesmú skladovať plynové fľaše? • Na schodiskách

 • V chodbách alebo priechodoch

 • V garážach alebo pracovných priestoroch (výnimka: skladovanie na okamžité použitie)

 • Na dopravných alebo únikových trasách

 • V miestnostiach pod úrovňou terénu (s výnimkami pri dodržaní najprísnejších bezpečnostných predpisov)


Prečo sa plynové fľaše nesmú skladovať naležato?Steny plynových fliaš sú tenšie ako ich dno. Preto by sa pri skladovaní naležato zvýšilo riziko mechanického poškodenia. Ešte dôležitejšie však je, aby plynové fľaše neboli naležato, najmä keď sa z nich odoberá. V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.

Ešte viac informácií o bezpečnom skladovaní nájdete v našich informáciách o skladovaní nebezpečných látok v súlade s predpismi. Všetko ostatné vám môžeme povedať aj osobne – kontaktujte nás teraz.