Záchranné značky

Záchranné značky – blíži sa záchrana. Za predpokladu, že sa ako poskytovatelia pomoci môžete orientovať na základe správneho označenia štítkami. Vtedy nájdete, čo potrebujete, aby ste mohli poskytnúť pomoc, alebo aby ste len jednoducho rýchlo našli núdzový východ.

Vaše filtre
Typ produktu
Druh štítkov
Materiál
Relevantné
Počet výrobkov: 43

Núdzový prípad – viete, kam máte ísť?Požiarny alarm, vniknutie chemikálií do očí, hlboká rezná rana v prste – kam uniknúť či hľadať pomoc? Väčšina záchranných značiek je známa ako zeleno-biele štítky, ktoré nás v prípade požiaru navádzajú na cestu na voľné priestranstvo alebo do bezpečia. Takzvanú záchrannú cestu. Táto vás však môže zaviesť aj pod núdzovú sprchu alebo k najbližšej fľaši na vyplachovanie očí.Záchranné značky sú jednoducho viac ako len ukazovatele smeru – sú, ako hovorí už ich názov, zachraňujúce, a preto potrebné na prežitie. A preto sú aj zákonne predpísané. Tak v smernici o pracoviskách, ako aj v norme DIN EN ISO 7010. Práve v oblasti záchranných značiek je veľmi dôležité európske normovanie, pretože takto je zaručené všeobecné chápanie

bezpečnostných značiek

.Kam nás posielajú šípky?Ak je na záchrannej značke zobrazená smerová šípka, všetci by mali vedieť, kam musia ísť. Pretože smernica o pracoviskách ASR A1.3 neudáva ohľadne chápania polohy šípok žiadne jednoznačné informácie o smere, tieto smerovania týchto šípok tu ešte raz objasníme. Opierajúc sa o medzinárodne normované ustanovenia.  • Šípka smerujúca doprava: Choď doprava

  • Šípka smerujúca doľava: Choď doľava

  • Šípka smerujúca nahor: Choď priamo (príp. cez dvere), alebo choď o poschodie vyššie

  • Šípka smerujúca nadol: Choď o poschodie nižšie/nadol (pozor: tento štítok bol použitý už aj pre „choď priamo''*.)

  • Šípka smerujúca vpravo nahor: Choď vpravo nahor alebo prejdi voľnou plochou šikmo doprava

  • Šípka smerujúca vľavo nahor: Choď vľavo nahor alebo prejdi voľnou plochou šikmo doľava

  • Šípka smerujúca vpravo nadol: Choď vpravo nadol

  • Šípka smerujúca vľavo nadol: choď vľavo nadol


*Upozornenie: V norme ISO 16069 je stanovené, že šípku smerujúcu nahor treba chápať ako smer chodu „priamo''. To platí aj pri umiestnení nad dverami alebo núdzovými východmi. Ak k tomu teda používate ešte aj záchrannú značku so šípkou nadol, mali by ste to bezpodmienečne zmeniť. Len tak budú smerové značky v prípade mimoriadnej udalosti aj správne pochopené.Čo je úlohou záchranných značiek?Záchranné značky označujú núdzové východy, únikové cesty a

zariadenia prvej pomoci

. Cieľom je vždy v prípade havárie zachrániť ľudský život alebo rýchlo poskytnúť pomoc.Dlhý dosvit je dôležitý


Aby boli únikové cesty viditeľné aj za tmy, musia byť záchranné značky podľa DIN 67510 luminiscenčné. Táto norma upravuje minimálnu dobu trvania fluorescencie. Okrem toho musí byť viditeľnosť štítkov zabezpečená tak, že budú umiestnené vždy v primeranej vzdialenosti. Viac sa o tom dozviete v našom nákupnom poradcovi Rozpoznávacie vzdialenosti.