037 – 65 23 633 

Zjemniť výber
(možný viacnásobný výber)

Cena s DPH

Cena s DPH ohraničiť

-
Cena bez DPH

Cena bez DPH ohraničiť

-
Druh štítkov
Materiál
Vlastnosť
 

Záchranné značky

Záchranné značky – blíži sa záchrana. Za predpokladu, že sa ako poskytovatelia pomoci môžete orientovať na základe správneho označenia štítkami. Vtedy nájdete, čo potrebujete, aby ste mohli poskytnúť pomoc, alebo aby ste len jednoducho rýchlo našli núdzový východ.
Našli sme 39 artikel/-e/-ov
| | |
s DPH
od 222,-
bez DPH
od 185,-
Únikový východ
doľava nadol, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Únikový východ
doľava nahor, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
s DPH
od 222,-
bez DPH
od 185,-
Únikový východ
nadol, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Únikový východ
doprava nadol, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Únikový východ
doprava nahor, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Únikový východ
doľava, len v kombinácii so smerovou šípkou, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Únikový východ
doprava, len v kombinácii so smerovou šípkou, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Únikový východ
udanie smeru rovno, len v kombinácii so záchrannou značkou, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Únikový východ
udanie smeru šikmo, len v kombinácii so záchrannou značkou, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Únikový východ
doľava, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Únikový východ
doprava, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Záchranná značka
lekár, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
prostriedok na oplachovanie očí, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
automatizovaný externý defibrilátor, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
únikový rebrík, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
zariadenie núdzového východu, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
zariadenie núdzového východu, ktoré je dostupné po rozbití skla, OJ 10 ks
s DPH
od 130,80
bez DPH
od 109,-
Záchranná značka
núdzový výstup, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
núdzový výstup s únikovým rebríkom, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
núdzová sprcha, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
tlačidlo núdzového zastavenia, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
telefón na núdzové volania, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
verejné záchranné vybavenie, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
záchranný výstup, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
osoby na invalidných vozíkoch, doľava, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
osoby na invalidných vozíkoch, doprava, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
núdzové kladivo, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
zhromažďovacie miesto
s DPH
od 46,68
bez DPH
od 38,90
Záchranná značka
zhromažďovacie miesto, predbežné evakuačné miesto
s DPH
od 46,68
bez DPH
od 38,90
Záchranná značka
pitná voda, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
dvere sa otvárajú zatlačením na ľavej strane, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
dvere sa otvárajú zatlačením na pravej strane, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
na otvorenie otočte proti smeru hodinových ručičiek, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
na otvorenie otočte v smere hodinových ručičiek, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
prvá pomoc, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Záchranná značka
nosidlá, OJ 10 ks
s DPH
od 34,68
bez DPH
od 28,90
Únikový východ
nahor, OJ 10 ks
s DPH
od 47,88
bez DPH
od 39,90
Rady pre nákup tovaru v kategórii Záchranné značky
Našli sme 39 artikel/-e/-ov

Núdzový prípad – viete, kam máte ísť?Požiarny alarm, vniknutie chemikálií do očí, hlboká rezná rana v prste – kam uniknúť či hľadať pomoc? Väčšina záchranných značiek je známa ako zeleno-biele štítky, ktoré nás v prípade požiaru navádzajú na cestu na voľné priestranstvo alebo do bezpečia. Takzvanú záchrannú cestu. Táto vás však môže zaviesť aj pod núdzovú sprchu alebo k najbližšej fľaši na vyplachovanie očí.Záchranné značky sú jednoducho viac ako len ukazovatele smeru – sú, ako hovorí už ich názov, zachraňujúce, a preto potrebné na prežitie. A preto sú aj zákonne predpísané. Tak v smernici o pracoviskách, ako aj v norme DIN EN ISO 7010. Práve v oblasti záchranných značiek je veľmi dôležité európske normovanie, pretože takto je zaručené všeobecné chápanie

bezpečnostných značiek

.Kam nás posielajú šípky?Ak je na záchrannej značke zobrazená smerová šípka, všetci by mali vedieť, kam musia ísť. Pretože smernica o pracoviskách ASR A1.3 neudáva ohľadne chápania polohy šípok žiadne jednoznačné informácie o smere, tieto smerovania týchto šípok tu ešte raz objasníme. Opierajúc sa o medzinárodne normované ustanovenia.  • Šípka smerujúca doprava: Choď doprava

  • Šípka smerujúca doľava: Choď doľava

  • Šípka smerujúca nahor: Choď priamo (príp. cez dvere), alebo choď o poschodie vyššie

  • Šípka smerujúca nadol: Choď o poschodie nižšie/nadol (pozor: tento štítok bol použitý už aj pre „choď priamo''*.)

  • Šípka smerujúca vpravo nahor: Choď vpravo nahor alebo prejdi voľnou plochou šikmo doprava

  • Šípka smerujúca vľavo nahor: Choď vľavo nahor alebo prejdi voľnou plochou šikmo doľava

  • Šípka smerujúca vpravo nadol: Choď vpravo nadol

  • Šípka smerujúca vľavo nadol: choď vľavo nadol


*Upozornenie: V norme ISO 16069 je stanovené, že šípku smerujúcu nahor treba chápať ako smer chodu „priamo''. To platí aj pri umiestnení nad dverami alebo núdzovými východmi. Ak k tomu teda používate ešte aj záchrannú značku so šípkou nadol, mali by ste to bezpodmienečne zmeniť. Len tak budú smerové značky v prípade mimoriadnej udalosti aj správne pochopené.Čo je úlohou záchranných značiek?Záchranné značky označujú núdzové východy, únikové cesty a

zariadenia prvej pomoci

. Cieľom je vždy v prípade havárie zachrániť ľudský život alebo rýchlo poskytnúť pomoc.Dlhý dosvit je dôležitý


Aby boli únikové cesty viditeľné aj za tmy, musia byť záchranné značky podľa DIN 67510 luminiscenčné. Táto norma upravuje minimálnu dobu trvania fluorescencie. Okrem toho musí byť viditeľnosť štítkov zabezpečená tak, že budú umiestnené vždy v primeranej vzdialenosti. Viac sa o tom dozviete v našom nákupnom poradcovi Rozpoznávacie vzdialenosti.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov