Bezpečnostné označenie a štítky

Prečo sú včely také čierno-žlto prúžkované, muchotrávky červené a niektoré malé žabky, pralesničky strašné, modré? Pretože sú jedovaté. Výstražné farby okamžite padnú do oka: červená v kombinácii s bielou, oranžová a žltá v kombinácii s čiernou sú v rámci európskych konvencií všeobecne uznávané ako farby pre bezpečnostné značenia a štítky.

Vsaďte na bezpečnostné značenie!Normy ASR A1.3 a EN ISO 7010 ich predpisujú, zdravý ľudský rozum už od nich nechce upustiť: hovoríme o bezpečnostných označeniach a štítkoch. Smernice bezpečnosti práce sú však napriek tomu dôležité, pretože vďaka nim existujú jednotné systémy bezpečnostného značenia, ktoré, vďaka norme, platia v rámci celej Európy. Značky pre ochranu zdravia a bezpečnostné značky sú tak v každej z prevádzok vašej spoločnosti chápané rovnako. Štítky urýchľujú cestu k poskytnutiu ochrany a pomoci, pracovné prostriedky, nebezpečné zóny a dopravné cesty sa vďaka výstražným a príkazovým označeniam využívajú obozretne a s rozvahou. A aké bezpečnostné označenia potrebujete vo vašom podniku?Začlenené do kategórií: naše bezpečnostné označeniaRuku na srdce: poznáte všetky bezpečnostné označenia, ktoré existujú? Našťastie, vôbec ich nemusíte poznať, pretože existuje jasné začlenenie do kategórií a tematických oblastí. Teda v závislosti od toho, v ktorej oblasti bezpečnostné označenia potrebujete, je k dispozícii výber vhodných štítkov.1. Kategória E: Záchranné značky


Zelené štítky sú štvorcové, znaky a písmo na nich v signálnej bielej. S ich pomocou sa rýchlo dostanete k svojim zariadeniam prvej pomoci, núdzovým východom a únikovým cestám. Záchranné značky musia za tmy vyžarovať svetlo, preto sú v bežnej prevádzke permanentne osvetlené. V prípade, že štandardné osvetlenie vypadne, sú nabité a sami schopné vyžarovať fluorescenčné svetlo.


2. Kategória P: Zákazové značky


Tieto sú červené – signálne červené. To, čo sa nesmie urobiť alebo použiť, je väčšinou výrazne prečiarknuté.


3. Kategória W: Výstražné značky


V prevádzkach, na stenách a strojoch: trojhranné výstražné značky označujú pomocou čiernych piktogramov potenciálne nebezpečenstvá a vzbudzujú pozornosť výraznou signálnou žltou. Ich úlohou je upozorniť, aby ľudia viac dbali na svoje okolie.


4. Kategória P: Príkazové značky


Okrúhle príkazové štítky zabraňujú úrazom na pracovisku. Používanie výrobkov na ochranu pri práci je jasne regulované modrými štítkami: biele piktogramy vyžadujú určité správanie.


5. Kategória F: Požiarne značky


Biele piktogramy na červenom pozadí: Keď horí, štvorcové požiarne značky vám ukážu, kde je najbližší požiarny hlásič, kde sú požiarne rebríky a hasiace prístroje. Aby pri výpadku štandardného osvetlenia zostali viditeľné, musia tieto štítky v tme svietiť.Z tesnej blízkosti


Mimochodom: Pri umiestňovaní vašich bezpečnostných značiek musíte zabezpečiť, aby tieto značky neboli príliš vzdialené od oka pozorovateľa. To platí predovšetkým pre označenie únikových ciest. Náš nákupný poradca Vám ukáže, aké rozpoznávacie vzdialenosti musíte zachovať pri plánovaní vášho systému bezpečnostného označenia. Ak by ste mali ďalšie otázky k tejto téme, jednoducho nás kontaktujte.A ešte jedna vec:


Samolepiace štítky sú pri očistených plochách veľmi dobrou možnosťou a doplnením k ostatným bezpečnostným značkám. Znamená to však tiež, že povrchy tapiet, skriňa a steny regálov sa najprv musia zbaviť zvyškov tukov a nečistôt, až potom sa na ne dajú nalepiť samolepiace fólie.