Manažment únikov

Tu kvapka, tam kaluž – koho to už zaujíma?! Keď ide o nebezpečné kvapaliny, jednoducho každého! Kompletný systém manažmentu únikov poskytuje riešenie. Všetko, čo potrebujete na bezpečný manažment únikov v prevádzke a priemysle, si môžete objednať online tu, rýchlo a jednoducho.
Rady pre nákup tovaru v kategórii Manažment únikov

Manažment únikov: Keď ide o viac ako len o obyčajné škvrnyVšade, kde sa pracuje, sa môže niečo pokaziť. Všade, kde sa pracuje priemyselne, sa môže niečo nebezpečné pokaziť. Zákonodarca nerobí žiadne kompromisy, pokiaľ ide o manažment únikov pri úniku nebezpečných kvapalín. Ani vy by ste nemali. Správnym vybavením proti úniku oleja, kvapalín znečisťujúcich vodu alebo horľavých látok znížite nebezpečenstvo pre životné prostredie, zamestnancov a podnik.
Čo je únik?Únik je technický termín pre netesnosti – t. j. netesné miesto, cez ktoré môžu kvapaliny, plyny alebo pevné látky unikať z ich pôvodnej nádoby alebo systému. V priemyselnom prostredí sa to netýka vody alebo iných neškodných látok. Úniky sa týkajú médií, ktoré predstavujú nebezpečenstvo. Tieto musia byť okamžite zachytené a absorbované vhodnými prostriedkami na manažment únikov, aby nemohli napríklad presiaknuť do zeme, vznietiť sa alebo byť vdýchnuté.
Čo je súčasťou manažmentu únikov?Manažment únikov je v podstate podoblasťou manipulácie s nebezpečnými látkami a zaoberá sa všetkými činnosťami a produktmi, ktoré sú určené na prevenciu alebo obmedzenie následkov úniku nebezpečných látok.Medzi najčastejšie unikajúce médiá patria kvapalné nebezpečné látky, ako je benzín, oleje, rozpúšťadlá alebo iné chemické roztoky. K úniku môže dôjsť napríklad pri prečerpávaní alebo plnení do sudov alebo nádrží alebo v dôsledku únavy materiálu. Pri takýchto prácach a pracovných prostriedkoch preto musia byť vždy k dispozícii produkty pre manažment únikov. Medzi ne patria:


Aké predpisy platia pre manažment únikov?Správne zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a správanie v havarijných situáciách je z mnohých hľadísk upravené predpismi. Podstata všetkých týchto predpisov je podobná:  • Školenie všetkých zamestnancov v oblasti manipulácie s nebezpečnými látkami a manažment únikov

  • Pravidelné hodnotenie rizík vrátane revízie a aktualizácie všetkých ochranných opatrení, havarijných plánov a prevádzkových pokynov

  • Prevencia únikov pri každej manipulácii s nebezpečnými látkami, aj keď sa pracuje len s malými množstvami

  • Správne uskladnenie všetkých látok v zariadeniach na skladovanie nebezpečných látok


Detaily týchto nariadení by sa nemali podceňovať. Preto sme pre vás pripravili ďalšie informácie. Pozrite si napríklad naše FAQ –často kladené otázky – o absorpčných tkaninách, zistite informácie o skladovaní vodu ohrozujúcich kvapalín alebo získajte tipy na správne a bezpečné stáčanie pomocou ručných čerpadiel. Všetko ostatné o našom sortimente na manažment únikov vám radi vysvetlíme osobne. Jednoducho nás kontaktujte.