Zariadenia na umývanie súčiastok, čistiace stoly

Čističe malých dielov sú veľmi dôležité na odmastenie a čistenie dielov stroja, nielen v priemyselných výrobných strediskách. Aj v dielňach a dodávateľských prevádzkach sa musia pri čistení malých dielov dodržiavať špeciálne smernice. Príslušne vybavenie nájdete u nás.

V kategórii Zariadenia na umývanie súčiastok, čistiace stoly Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Bio-Circle, FALCON, IBS Scherer, PRESSOL, Justrite.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 39

Čističe malých dielov a čistiace stoly: so skutočnou čistotou ste v bezpečí.Ak sa vo vašom podniku musia pravidelne čistiť malé diely a diely strojov, povrchy a náradie, tak je rozumná investícia do čističov malých dielov a čistiacich stolov z ponuky kaiserkraft. Pomôžu vám zbaviť povrchy nielen tukov, olejov a nečistôt, ale sú takisto symbolom ekologickej podnikovej činnosti v súlade s bezpečnostnými štandardmi. Ako pritom postupovať dôkladne a v súlade s predpismi, to sa dozviete tu.Ktorý čistič malých dielov a čistiaci stôl mám použiť na aké účely?U kaiserkraft dostanete tri kategórie pre rôzne podnikové úseky:  • Postrekovacie nádoby vyrobené podľa bezpečnostných štandardov dávkujú čističe na diely a povrchy plošne alebo bodovo – a pritom vždy šetrne.

  • Úsporné zvlhčovače dávkujú čističe, ktoré chcete nanášať handrou a zapracovať.

  • Kompletné riešenia vo forme čistiacich stolov ponúkajú uzatvorený kolobeh prípravy čističov, profesionálneho čistenia a systému na zachytávanie odpadových vôd.


Čističe malých dielov v kompletnom variante sú určené prednostne pre potreby malých a stredných podnikov, v ktorých je čistenie dielov strojov, nástrojov a náradia každodennou činnosťou. Táto požiadavka je pri prezieravej manipulácii s nebezpečnými látkami nevyhnutná. Čistiaci stôl pritom zohráva dôležitú úlohu.Úsporné zvlhčovače a postrekovacie nádoby sú navrhnuté špeciálne na používanie s čistiacimi prostriedkami, ktoré sú klasifikované ako nebezpečná látka. Preto sú vždy dobrým rozhodnutím, ak sa vo vašom podniku používajú tieto produkty – a to aj v tom prípade, ak ich používate len príležitostne alebo na jednom pracovisku. Poskytujú nielen ochranu životného prostredia a ochranu pre zamestnancov, ale sú aj zákonne predpísané.Na čo musím dbať pri používaní čističov malých dielov a čistiacich stolov?Najdôležitejšie normatívy upravujúce používanie a manipuláciu s čističmi malých dielov nájdete v príslušných predpisoch, ako je napr. TRGS 510 „Skladovanie nebezpečných látok v mobilných nádobách'', ako aj nariadenie o prevádzkovej bezpečnosti. Tieto normy obsahujú údaje o veľkostiach nádob a celom manažmente nebezpečných látok, od príjmu tovaru až po likvidáciu. Platia tak pre kompletné riešenia, ako aj pre postrekovacie nádoby a úsporné zvlhčovače.Pri čistiacich stoloch by ste mali navyše rešpektovať aj to, že sa musia nutne postaviť na veľkoryso dimenzované záchytné vane. Aj keď je kolobeh nebezpečných látok vďaka premyslenému čerpadlovému systému uzatvorený, musíte urobiť všetko pre to, aby sa na podlahu nedostali žiadne kvapaliny, napr. vystreknutím alebo pri netesnostiach. Pretože produkty z nášho sortimentu sú mobilné, nie je žiaden problém umiestniť čistiaci stôl v blízkosti dostupnej ventilácie, čo vás ušetrí od inštalácie nového ventilačného zariadenia.Nezabudnite ani na uskladnenie a prepravu náhradných sudov s čistiacim roztokom, ako aj naplnených sudov podľa platných predpisov. Príslušenstvo k tomu nájdete takisto v našom internetovom obchode.Čistiace stoly vo vyhotovení bio: A to je čo?S našimi čistiacimi stolmi vo variante bio môžete ignorovať všetky informácie o manipulácii s nebezpečnými látkami – minimálne pri čistení malých dielov. Systém sa zakladá na činnosti mikroorganizmov, ktoré rozkladajú oleje a tuky.To znamená, že neobsahuje žiadne rozpúšťadlá ani prchavé organické zlúčeniny (VOC), takže čističe nie sú klasifikované ako nebezpečná látka. Z toho profitujú predovšetkým podniky s prehľadnými požiadavkami na potrebu čistenia a podniky, ktoré chcú konať obzvlášť udržateľným spôsobom.Radi vám poskytneme poradenstvo k tomuto sortimentu a iným produktom. Samozrejme, že u nás si môžete aj doobjednať čistiace prostriedky a príslušenstvo, ktoré vyhovuje vášmu podniku.