Sudové príslušenstvo

Okrem veľkých sudov a malých pracovných nádob je dôležitým prostriedkom na bezpečné stáčanie a prečerpávanie aj príslušenstvo sudov, ako sú veko, sudové nástroje, kalibrované nádoby alebo olejové kanvy. Na profesionálnu manipuláciu s nebezpečnými látkami sú vhodné príslušenstvá k sudom a sudové náradia od známych výrobcov, ktoré sú všetky dostupné v našej predajni. Tu môžete zistiť, na čo by ste si mali dať pri kúpe pozor.

V kategórii Sudové príslušenstvo Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: PRESSOL, FALCON, Justrite, eurokraft basic, eurokraft pro.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 54

Príslušenstvo sudov: Uľahčite si život na pracovisku (a zvýšte bezpečnosť)Sudy sú síce bezpečným riešením skladovania mnohých nebezpečných látok. Pre skutočnú bezpečnosť však musíte urobiť o niečo viac. Príslušenstvo sudov a sudové nástroje Vás v tom podporujú – a robia manipuláciu s nebezpečnými látkami bezpečnejšou, pohodlnejšou a prehľadnejšou.Čo je súčasťou sudového príslušenstva?Sudové príslušenstvo je navrhnuté tak, aby optimalizovalo manipuláciu so sudmi, cisternami a kanistrami – najmä pri doplňovaní, stáčaní a prečerpávaní niekedy nebezpečného obsahu. K tomu Vám ponúkame rôzne výrobky na manipuláciu s nebezpečnými látkami:  • Lievik na plnenie bez rozstrekovania do cisternových kontajnerov, sudov a kanistrov

  • Otvárač veka na jednoduché otváranie skrutkovacích uzáverov IBC/KTC

  • Sudový nástroj na bezpečné stáčanie agresívnych médií do ležatých nádob

  • Vypúšťacie, výtokové a výpustné kohúty na kontrolované stáčanie

  • Kalibrovaná nádoba na presné odoberanie médií

  • Veko suda s bezpečnostnými funkciami na premenu prázdnych sudov na nádoby na odpadky

  • Umývacia a ponorná nádrž na priame čistenie malých dielov, nástrojov atď. cez otvory sudov


Sudové príslušenstvo robí všetko pre to, aby ste zo sudov a veľkých nádob mohli dostať doslova všetko bez toho, aby ste sa museli obávať úniku alebo nežiaduceho kontaktu s médiom. Toto príslušenstvo tiež poskytuje šikovné nápady, ako môžete sudy štandardnej veľkosti funkčnejšie integrovať do pracovného procesu – aj keď sú prázdne.Na čo si mám dávať pozor pri sudovom príslušenstve?Rôzne materiály pre sudové nástroje a sudové príslušenstvo neexistuje bezdôvodne. V závislosti od konštrukcie nádoby, obsahu a skladovania sú pre agresívne, žieravé médiá potrebné iné výrobky ako pre vysoko horľavé médiá. Nebezpečenstvo vyplýva aj z potrebných funkcií, ako sú klapky proti šíreniu plameňov a automaticky sa uzatvárajúce veká alebo ventily.Aj keď sudové príslušenstvo spoľahlivo minimalizuje úniky, nemožno ich vylúčiť. Ani vynikajúci lievik nedokáže zabrániť rozstreku kvapalín, ak sú zamestnanci pri plnení príliš energickí.Preto pri manipulácii so sudovým príslušenstvom vždy pracujte s výrobkami pre manažment únikov a pravidelne škoľte každého zamestnanca o správnych pracovných postupoch. Je samozrejmé, že pri stáčaní, plnení a prečerpávaní sa musí vždy používať vhodné vybavenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Tu sa odporúčajú najmä pracovné rukavice a prípadne ochrana očí.Aké preventívne kroky a opatrenia je potrebné skutočne prijať, závisí od Vášho posúdenia rizík a platných bezpečnostných predpisov pre médiá v sudoch a veľkých kontajneroch používaných vo Vašej spoločnosti. Prehľad o tom Vám poskytneme v našich informáciách o skladovaní v súlade s predpismi. Na Vaše otázky vám radi odpovieme osobne. Jednoducho nás kontaktujte.