Zahradenie a označenie

Bezpečné ohraničenie: Zahradzovacie systémy pomáhajú cielene vyznačiť nebezpečné zóny, dopravné trasy alebo určité pracovné oblasti. Upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá alebo zabraňujú neoprávneným osobám v prístupe do určitých oblastí. Od pások na označenie uzavretých oblastí až po bezpečnostné zahradenia – objavte sortiment v internetovom obchode na kaiserkraft. Takto zaistíte bezpečnosť v celom areáli firmy.

Zahradenie a značenie – týmto smerom, prosím!Pozor! Stop! Týmto smerom, prosím! Mohli by ste sa pokúsiť slovne sprostredkovať zamestnancom a návštevníkom všetky pravidlá správania na zaistenie bezpečnosti a hladkého priebehu. Alebo stavíte na vizuálne jednoznačnú silu zahradení a značení. V konečnom dôsledku tieto vysielajú oveľa zrozumiteľnejšie signály, ako to slová kedy dokázali.V ktorých oblastiach podniku sú zahradenia a značenia nevyhnutné?Zásadne vo všetkých. Všade tam, kde sa stretávajú ľudia, stroje a práca, je dôležité zahradenie alebo značenie. Vždy, ak chcete riadiť, usmerňovať, zabezpečovať alebo informovať osoby alebo procesy, urobte to najprv s týmito vizuálnymi prostriedkami. A to sa týka skutočne celej sekcie produktov Prevádzka:  • Zahradenia a značenia regulujú bezpečnú interakciu chodcov, dopravných prostriedkov a skladovacích miest v skladových alebo transportných zónach.


  • V podnikovom areáli ohraničíte prístup pomocou retardérov, závor a značkovacej farby, regulujete dopravu a bez slov informujete o parkovacích zónach podľa vašich požiadaviek.


  • V budovách sa dverné a informačné tabuľky postarajú o orientáciu návštevníkov a zamestnancov.


  • Hlavne v kancelárii a pri celkovej logistike sú nálepky a pod. najjednoduchšou možnosťou na bezpečné nájdenie vecí a produktov a ich premiestňovanie z bodu A do bodu B.Dôležité je predovšetkým, aby ste značenie a zahradenia pravidelne obnovovali – predovšetkým po zime. Má to na jednej strane vysoký reprezentatívny efekt a na druhej strane zabezpečuje, aby boli signály vždy dobre viditeľné a pochopené.Ktoré druhy zahradení a značení by som mal používať?Pre každú oblasť podniku platí: pri zahradení, resp. značení záleží vždy na tom, ktorý zo štyroch faktorov (riadenie, usmerňovanie, zabezpečenie, informovanie) má prednosť. A pri používaní existuje ideálne pravidlo: ak si znaky alebo upozornenia začnú navzájom odporovať, platí, že aj príliš dobrého škodí.Neodmysliteľné sú značenia, resp. vhodné produkty tam, kde by mohlo vzniknúť bezpečnostné riziko:  • Pomocou káblových mostíkov eliminujete prípady zakopnutia a zabránite poškodeniu prístrojov pri prejdení ich káblov. Súčasne upozorníte vodičov alebo chodcov na vykonanie rozvážneho kroku.


  • Ochrana pred nájazdom zohráva dôležitú úlohu všade tam, kde by kolízie mohli mať nežiadúce následky pre stroje, zariadenie a vozidlá.


  • Jedným z najnovších produktov na trhu je flexibilná ochrana pred nájazdom, ktorá sa po kolízii znova vráti do svojho pôvodného stavu, a tým podstatne znižuje náklady na opravu bezpečnostných zariadení.Mimochodom: s červeno-bielymi zahradeniami alebo značeniami signalizujete dočasné nebezpečné miesta, s produktom v žlto-čiernej zabezpečíte nebezpečné miesta natrvalo.Aké predpisu upravujú zahradenia a značenia?Prevádzková bezpečnosť pomocou zahradení a značení

je aj pre zákonodarcu na špičke zoznamu relevantných predpisov. Patria sem predovšetkým pravidlá cestnej premávky a predpisy pre jednotlivé pracoviská, ktoré sa zameriavajú aj na dôležité označovanie bezpečnostnými tabuľkami. Najlepšie urobíte, ak sa tu pred nákupom ešte raz presne informujete o tom, čo vám ešte chýba.Ako vám môžeme pomôcť?Od jednoduchej stolovej informačnej tabuľky až po sofistikovaný systém na ochranu pred nájazdom sme správnou kontaktnou osobou vo všetkých oblastiach zahradení a značení. Popri pevne inštalovaných prvkoch máme prirodzene aj veľký výber dočasne používaných výstražných a zahradzovacích pások.


Kontaktujte nás a v budúcnosti ukážete bez mnohých slov, kde sú vo vašom podniku najbezpečnejšie trasy.