Zábrany na kvapaliny

Sú vaše sudy a kontajnery skutočne odolné voči úniku? Najneskôr vtedy, keď sa objaví táto otázka, je čas zaobstarať si zábrany na kvapaliny. Zábrany na kvapaliny alebo pružné tesniace zátky predstavujú bezpečné zadržanie nebezpečenstva v prípade úniku a ochránia vás pred veľkými katastrofami. Predchádzajte teda situácii a používajte výrobky na zabránenie úniku.

V kategórii Zábrany na kvapaliny Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: eurokraft basic, Justrite, PIG.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Druh úniku
Relevantné
Počet výrobkov: 20

Zábrany na kvapaliny: ochrana pred nebezpečenstvom v pravom slova zmysleSamotný únik ešte nepredstavuje katastrofu. Nekontrolované šírenie kvapaliny však áno. So zábranami na kvapaliny na manipuláciu s nebezpečnými látkami môžete toto nebezpečenstvo doslova zadržať a zastaviť katastrofu skôr, ako sa dostane do kanalizácie, vodných plôch alebo životného prostredia.Čo sú to zábrany na kvapaliny?K zábranám na kvapaliny patria utesňovacie rohože, hrádze, samolepiace záplaty, utesňovacie zátky a kryty, ktoré môžete použiť preventívne pri manipulácii s nebezpečnými látkami, ako aj pri núdzovom manažmente únikov. S týmito pomocníkmi vyrobenými zo špeciálneho PU alebo tkaninovej nosnej vrstvy s PU povrchovou úpravou môžete:  • Ohraničiť uniknuté kvapaliny okolo sudov alebo nádob

  • Zabrániť odtoku do vpustí alebo kanálových šácht

  • Optimalizovať efektivitu absorpčných prostriedkov, ako sú absorpčné granuláty v núdzovom prípade

  • Dočasne a spoľahlivo utesniť diery a poškodenia na nádobách na nebezpečné látky

  • V prípade potreby upchať odtoky a potrubia


Pri zábranách na kvapaliny ide v podstate o to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu únikov, ako aj vniknutiu chemikálií, kontaminovanej vody alebo oleja do podzemnej vody. Zábrany na kvapaliny sú tak dôležitým nástrojom na dodržiavanie zákonných predpisov o ochrane vody.Aký je rozdiel medzi jednotlivými zábranami na kvapaliny?Okrem ich vyhotovenia ako pružná hrádza, utesňovacia rohož atď. sú zábrany na kvapaliny dostupné ako výrobky na jedno použitie v núdzovej situácii alebo ako opakovane použiteľný variant:  • Výrobky na jednorazové použitie sú lacnejšie a tvoria súčasť havarijnej súpravy pre prípady únikov. Sú tiež lepšou voľbou, ak sa v nich nachádzajú vysoko nebezpečné kvapaliny – v tomto prípade je nevyhnutná okamžitá a starostlivá likvidácia všetkých pomocných výrobkov.

  • Verzie na opakované použitie sú ekonomickou voľbou pre spoločnosti s veľkým objemom nebezpečných látok. Tieto bariéry a utesňovacie rohože sa odporúčajú v prípade núdzových situácií aj ako preventívne opatrenie. Musia sa vymeniť hneď, ako sa zhorší lepiaca schopnosť samolepiacej spodnej strany alebo sa poškodí materiál.

  • Ponúkame aj trvalo použiteľné oddeľovacie hrádze, ktoré môžete nainštalovať okolo skladovacích zariadení na sudy.


Zábrany na kvapaliny sú odolné voči mnohým chemikáliám, olejom a kvapalinám na báze vody. Odolnosť by sa však mala objasniť individuálne s existujúcimi médiami vo vašej spoločnosti v rámci hodnotenia rizík.Čo musím zohľadniť pri zábranách na kvapaliny?Zábrany na kvapaliny vám v prípade úniku získajú čas, ale problém nevyriešia. Absorpčné tkaniny a absorpčné granuláty, ako aj nasiakavé hadice by preto mali byť tiež v zásobe. Okrem toho napríklad hrádze dokážu v prípade núdze zadržať kvapalinu len do určitej výšky – havarijné vane tu dokážu viac.Najbezpečnejšie rozhodnutie je obrátiť sa na nás, ak máte akékoľvek otázky. Jednoducho nás kontaktujte.