Nosné kolieska

Napovedá to už názov: nosné valčeky zohrávajú nosnú úlohu. To tiež znamená, že na zabezpečenie bezporuchových prepravných procesov je rozhodujúci výber vhodných nosných valčekov.

V kategórii Nosné kolieska Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Gura.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Dĺžka plášťa
Relevantné
Počet výrobkov: 12

Nosné valčeky: Perfektné točenie pre vašu dopravnú technikuNajneskôr vtedy, keď váš sklad alebo výrobnú halu vybavíte prvým dopravným pásom, sa už nikdy nebudete chcieť vzdať tohto plusového bodu, ktorý zabezpečuje plynulý priebeh procesov. Všetko stojí a padá pritom na výbere optimálnych nosných valčekov pre vaše dopravné pásy. Ako si vybrať tie správne, to vám ukáže naša ponuka u kaiserkraft.Ktoré faktory určujú kvalitné nosné valčeky?Predovšetkým gravitačnou silou poháňané valčekové dráhy sa osvedčili v mnohých oblastiach podniku. Nepotrebujú žiadnu energiu a posúvajú dopredu balíky, prepravky s viditeľným obsahom alebo citlivé konštrukčné diely len súhrou dynamiky valčekov a mierneho spádu.Jedným z najdôležitejších faktorov je pritom hladký chod – valčeky sa musia bez námahy otáčať v kvalitnom ložisku, bez straty pohybovej energie. Toto siaha až po závit, ktorý môže byť upevnený na závese s čo najmenším trením. K tomu sú potrebné vysokokvalitné materiály a dôkladné spracovanie, ktoré vám poskytujú naše nosné valčeky.Ako si vyberiem vhodné nosné valčeky?Vaším dôležitým kompasom pri výbere je dopravovaný tovar, ktorý bude na valčekových dráhach najčastejšie.Čím väčšie, ťažšie a širšie sú napríklad balíky alebo konštrukčné diely, tým vyššie sú požiadavky na priemer valčekov, nosnosť a materiál.Obzvlášť sa tu osvedčila oceľ s príslušným obvodom valčekov. Ak ide o citlivé prepravované tovary, mali by ste sa rozhodnúť pre produkty s plastovým opláštením.Výber materiálu je obzvlášť dôležitý aj vtedy, ak má byť dopravný pás používaný napríklad v pracovných prostrediach vystavených pôsobeniu chemikálií, vysokým teplotám alebo konštantnej vlhkosti.Keď sú vyjasnené tieto principiálne podmienky, venujte svoju pozornosť odstupu valčekov, a tým počtu potrebných produktov.Základné pravidlo znie: V každom bode dopravného pásu by sa pod prepravovaným tovarom mali vždy nachádzať tri valčeky.Ak je spodok prepravovaných tovarov mäkší, je zároveň optimálna menšia vzdialenosť medzi valčekmi, aby sa tým minimalizoval odpor pri rozbehu. Ťažké a rovno priliehajúce prepravované predmety dostanú s väčším odstupom valčekom perfektný švih.Ako mi vie kaiserkraft pomôcť pri nákupe nosných valčekov?Tak, ako to od nás určite aj očakávate, sme vám radi k dispozícii našimi radami týkajúcimi sa nášho celého sortimentu. Okrem toho vám môžeme na vyžiadanie poskytnúť ďalšie dĺžky, priemery valčekov a materiálové vyhotovenia pre špeciálne požiadavky.