Späť

Kedy a k čomu používa KAISER+KRAFT „cookies“?

Na rôznych stránkach používame súbory cookies. Pritom sa vždy zobrazia špeciálne informácie a odkaz. U cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú ukladané na Váš počítač / koncový prístroj (laptop, tablet, smartphone alebo podobne).

Cookies nespôsobujú na Vašom koncovom prístroji žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trojské kone ani iný škodlivý software.

Takzvané "session-cookies" používame na to, aby sme rozpoznali, že ste už navštívili jednotlivé obrazovky našej webovej stránky, že ste sa už prihlásili na Váš užívateľský účet alebo k zobrazeniu košíku s tovarom. Tieto súbory sú po opustení našej stránky automaticky vymazané.

Iné cookies zostávajú po stanovenú dobu na Vašom koncovom prístroji. Tieto súbory nám umožňujú opäť rozpoznať Váš počítač pri nasledujúcej návšteve (tzv. dlhodobé cookies). Vďaka týmto cookies Vás napríklad môžeme pozdraviť Vašim užívateľským menom a uľahčíme Vám ďalšie objednávky resp. opätovné zadávanie Vášho hesla alebo vyplňovania formulárov Vašimi údajmi. To však neznamená, že odtiaľ získame bezprostrednú poznatok o Vašej identite.

Cookies slúžia k tomu, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívnejšia, a aby bolo umožnené používanie určitých funkcií.

Spracovanie údajov pomocou cookies je potrebné pre uvedené účely k zaisteniu našich oprávnených záujmov a záujmov tretích strán podľa článku 6, odsek 1, strana 1, písmeno "f" predpisu VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV.

Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Môžete konfigurovať Váš prehliadač tak, aby na Vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies, alebo aby sa vždy objavilo upozornenie predtým, než bude uložený nový cookie. Úplná deaktivácia cookies však môže viesť k tomu, že nebudete môcť používať všetky funkcie našej webové stránky. Návod pro nastavení cookies vo Vašom prehliadači nájdete tu.