Meracie prístroje

U nás nájdete meracie prístroje každého druhu: teplomer, prístroj na meranie napätia, merače vlhkosti, detektory plesní a plynu a omnoho viac. Objavte produkty teraz!

V kategórii Meracie prístroje Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: KS Tools.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Dĺžka
Relevantné
Počet výrobkov: 38

Meracie a skúšobné prístroje: postupujte najradšej celkom presne!V mnohých oblastiach možno vystačí vzorec „približne toľko''. V profesionálnom podniku s mnohými zdrojmi nebezpečenstva a bezpečnostnými požiadavkami však nemá čo hľadať. Tu potrebujte presné odpovede na otázky ako „Preteká tu prúd?'' alebo „Súhlasí teplota?'' Tieto odpovede vám poskytnú meracie prístroje od kaiserkraft.
Kedy a ktoré meracie prístroje z ponuky kaiserkraft použijem?Ak sa nechcete spoľahnúť na svoj pocit a chcete presne určiť „neviditeľné'' faktory, sú meracie prístroje jediným riešením. Platí to predovšetkým pri potenciálne nebezpečných meraných faktoroch, ako je elektrický prúd, úniky plynu a vývoj teploty.To, ktoré meracie prístroje z nášho sortimentu prichádzajú pre vás do úvahy, závisí v podstatnej miere od vášho odvetvia a vášho všedného dňa v prevádzke:  • Teplomery sú relevantné na dodržiavanie chladiacich reťazcov, ako aj na kontrolu kvality, bezpečnosti a výrobkov v mnohých oblastiach.

  • Meracie prístroje v súvislosti s prúdom zohrávajú dôležitú úlohu v stavebníctve, pri montáži, v remeslách, pri opravách a pri údržbe technického zariadenia budov. Prístroj na meranie napätia patrí aj do skrinky na náradie v kancelárii.

  • Špeciálne produkty, ako sú vlhkomery, detektory plesní alebo detektory plynov sú odporúčania hodné na posúdenie nebezpečenstva a v citlivých výrobných prostrediach.

  • Univerzálne použiteľné sú termovízne kamery a merače vzdialenosti.Ako funguje technika meracích prístrojov?Každý merací prístroj sa zakladá na rovnakom princípe: analógový merací snímač sníma meraný predmet na základe jeho fyzikálnych vlastností. Luxmeter na zistenie jasu svetelného zdroja používa diódu citlivú na svetlo. Moderný teplomer obsahuje vodivý snímač, ktorého elektrická vodivosť sa mení, keď sa mení teplota.Merané informácie sa transformujú na digitálne hodnoty s výstupom v rôznych formátoch zobrazenia.
Ako zobrazujú meracie prístroje nameranú hodnotu?Meracie prístroje vydávajú výsledok zvyčajne ako číselnú hodnotu na LCD alebo LED indikátore. Má to tú výhodu, že umožňuje skutočný stav priamo odčítať, zadokumentovať a porovnať. V niektorých prípadoch a pri špeciálnych meracích prístrojoch však samotná absolútna hodnota nestačí. Predovšetkým pri prístrojoch, ktoré majú poukazovať na nebezpečnú polohu, sú optimálnym doplnením, resp. alternatívou akustické signály.Platí to napríklad pre skúšačky napätia, ktoré indikujú, či je prúd skutočne vypnutý, ale aj pri detektoroch plynu, ktoré rýchlo hlásia poruchu, aby bolo možné rýchlo zaviesť protiopatrenia.Ak chcete sledovať priebeh merania alebo hľadáte optimálnu polohu pre nástennú montáž, sú účelné stupnice, svetelné indikátory alebo hodnoty Min. a Max., ktoré je možné nájsť napríklad na mnohých multimetroch.
Meracie prístroje: Aké riziká hrozia pri používaní?Merací prístroj slúži na to, aby minimalizoval riziká. Zásuvkovú skúšačku používate napríklad na to, aby ste skontrolovali svoje zásuvkové lišty, namiesto toho, aby ste len dúfali, že správne fungujú. Pri mnohých meracích prístrojoch profitujete okrem toho z bezdotykových


snímačov, aby ste sa ani v najmenšom nemuseli vystavovať žiadnemu riziku.Tak či tak, dôležité je predovšetkým to, aké závery vyvodíte z výsledku merania. Riziko nie je v používaní.
Prečo a ako často by sa mali meracie a testovacie prístroje kalibrovať?Moderné meracie prístroje majú nízku kvótu odchýlok – každopádne, len ak sa nachádzajú v bezchybnom stave a sú náležite kalibrované. Nepresné výsledky sú väčšinou následkom nárazov, posunutí komponentov alebo prekročenia maximálnej hodnoty.Radi vám pomôžeme osobne pri všetkých ďalších otázkach ohľadom meracích prístrojov od kaiserkraft.