037 – 65 23 633 

Zjemniť výber
(možný viacnásobný výber)

Cena s DPH

Cena s DPH ohraničiť

-
Cena bez DPH

Cena bez DPH ohraničiť

-
Druh štítkov
Materiál
Vlastnosť
 

Výstražné značky

Upozornite pomocou výstražných značiek svojich zamestnancov na možné nebezpečenstvá na určitých úsekoch. Dôležité pritom je: čierne písmo na žltom podklade, ktoré má celosvetovú platnosť. Takto optimálne zabezpečíte svoj podnik a predídete prevádzkovým úrazov.
Našli sme 39 artikel/-e/-ov
| | |
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvom pošmyknutia, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred visiacim bremenom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred toxickými látkami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred zdvíhacími a dopravnými vozíkmi, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred žieravými látkami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred poranením rúk, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred magnetickým poľom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred horúcim povrchom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred horľavými látkami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred chladom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred neionizujúcim, eletromagnetickým žiarením, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvom zakopnutia, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvom pádu, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred rádioaktívnymi látkami alebo ionizujúcimi lúčmi, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvom pomliaždenia rúk, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred výbušnou atmosférou, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred plynovými fľašami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred protichodnými valcami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred biologickým ohrozením, OJ 10 ks
s DPH
23,94
bez DPH
19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečným miestom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred laserovým lúčom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečným elektrickým napätím, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred výbušnými látkami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred automatickým nábehom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvami spôsobenými batériami, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred látkami podporujúcimi horenie, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred optickým žiarením, OJ 10 ks
s DPH
23,94
bez DPH
19,95
Výstražná značka
výstraha pred zranením hlavy, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred ostrým predmetom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvom pomliaždenia, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred obrobkom v lise pohybujúcom sa vysokou rýchlosťou, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred ostnatým drôtom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred býkom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred padajúcimi predmetmi, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred strechou s nebezpečenstvom preborenia, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred náhlym silným hlukom, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred padajúcimi cencúľmi, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred lavínou padajúcou zo strechy, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Výstražná značka
výstraha pred nebezpečenstvom udusenia, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Rady pre nákup tovaru v kategórii Výstražné značky
Našli sme 39 artikel/-e/-ov

Výstražné značky: Rozpoznanie nebezpečenstva, bezpečné konanieAni najskúsenejší zamestnanci nedokážu rozpoznať všetky zdroje nebezpečenstva v areáli svojho podniku. Aj neskúsení návštevníci by mali vedieť, s čím musia na ceste po vašom podniku počítať. Tieto informácie poskytujú výstražné značky, ktoré jednoznačne upozorňujú na nebezpečenstvo a vyzývajú k bezpečnému konaniu.Ktoré ustanovenia platia pre výstražné značky?Výstražné značky ako subkategória

bezpečnostných značiek

boli nedávno prepracované a zjednotené. Práve všeobecne a medzinárodne zrozumiteľná symbolika a farebnosť boli aktualizované. Výstražné značky musia byť podľa normy DIN EN ISO 7010 trojhranné a musia mať čierne písmo na podkladovej farbe signálna žltá (RAL 1003).Ako vodidlo na umiestnenie a rozdelenie štítkov v podniku použite okrem iného:


  • Technické pravidlo pre pracoviská ASR A1.3 „Bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci''

  • DGUV informácia 211-041 „Bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci''


Pri umiestňovaní zohráva dôležitú úlohu napríklad to, aby ste vždy dodržali potrebné rozpoznávacie vzdialenosti pre rôzne štítky (veľkosti štítkov).Na aké nebezpečenstvá upozorňujú výstražné značky?Žlté trojuholníky by mali varovať osoby pred možnými nebezpečenstvami z hľadiska ohrozenia zdravia a bezpečnosti v určitej oblasti. Zároveň platí, že značky samotné nevyjadrujú žiadne explicitné zákazy alebo pokyny, iba navádzajú na určité správanie.Platí to napríklad pre sezónne nebezpečenstvá snehu padajúceho zo striech alebo aj pre nevypočítateľné býky na pasienku. Častejšie nájdeme výstražné štítky upozorňujúce na nebezpečenstvo pomliaždenia na strojoch alebo na prítomnosť silnoprúdu alebo optického žiarenia.S čím by sa mali kombinovať výstražné značky?Bezpečnostné štítky v podniku zodpovedajú jednoznačnému normatívu. Nesmie existovať žiadna pochybnosť o tom, čo sa má v určitej oblasti urobiť alebo čo je zakázané. Výstražné značky sú preto často kombinované s príslušnými príkazovými alebo zákazovými značkami.Pri výstražných značkách upozorňujúcich na padajúce alebo visiace bremená má zmysel príkazová značka na používanie ochrany hlavy. Na veľmi nebezpečných úsekoch sa vyžadujú zákazy na vstup na určitú plochu. V každom prípade musíte dbať na to, aby každú značku bezpodmienečne konkretizoval pokyn, čo je potrebné vykonať, ktorý je preto nevyhnutný. Nadbytočné alebo úplne si odporujúce značky znižujú vypovedaciu schopnosť a spôsobia, že pôvodne očividné varovanie bude obmedzené alebo nesprávne pochopené.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov