Výstražné značky

Upozornite pomocou výstražných značiek svojich zamestnancov na možné nebezpečenstvá na určitých úsekoch. Dôležité pritom je: čierne písmo na žltom podklade, ktoré má celosvetovú platnosť. Takto optimálne zabezpečíte svoj podnik a predídete prevádzkovým úrazov.

Vaše filtre
Typ produktu
Druh štítkov
Materiál
Relevantné
Počet výrobkov: 40

Výstražné značky: Rozpoznanie nebezpečenstva, bezpečné konanieAni najskúsenejší zamestnanci nedokážu rozpoznať všetky zdroje nebezpečenstva v areáli svojho podniku. Aj neskúsení návštevníci by mali vedieť, s čím musia na ceste po vašom podniku počítať. Tieto informácie poskytujú výstražné značky, ktoré jednoznačne upozorňujú na nebezpečenstvo a vyzývajú k bezpečnému konaniu.Ktoré ustanovenia platia pre výstražné značky?Výstražné značky ako subkategória

bezpečnostných značiek

boli nedávno prepracované a zjednotené. Práve všeobecne a medzinárodne zrozumiteľná symbolika a farebnosť boli aktualizované. Výstražné značky musia byť podľa normy DIN EN ISO 7010 trojhranné a musia mať čierne písmo na podkladovej farbe signálna žltá (RAL 1003).Ako vodidlo na umiestnenie a rozdelenie štítkov v podniku použite okrem iného:


  • Technické pravidlo pre pracoviská ASR A1.3 „Bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci''

  • DGUV informácia 211-041 „Bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci''


Pri umiestňovaní zohráva dôležitú úlohu napríklad to, aby ste vždy dodržali potrebné rozpoznávacie vzdialenosti pre rôzne štítky (veľkosti štítkov).Na aké nebezpečenstvá upozorňujú výstražné značky?Žlté trojuholníky by mali varovať osoby pred možnými nebezpečenstvami z hľadiska ohrozenia zdravia a bezpečnosti v určitej oblasti. Zároveň platí, že značky samotné nevyjadrujú žiadne explicitné zákazy alebo pokyny, iba navádzajú na určité správanie.Platí to napríklad pre sezónne nebezpečenstvá snehu padajúceho zo striech alebo aj pre nevypočítateľné býky na pasienku. Častejšie nájdeme výstražné štítky upozorňujúce na nebezpečenstvo pomliaždenia na strojoch alebo na prítomnosť silnoprúdu alebo optického žiarenia.S čím by sa mali kombinovať výstražné značky?Bezpečnostné štítky v podniku zodpovedajú jednoznačnému normatívu. Nesmie existovať žiadna pochybnosť o tom, čo sa má v určitej oblasti urobiť alebo čo je zakázané. Výstražné značky sú preto často kombinované s príslušnými príkazovými alebo zákazovými značkami.Pri výstražných značkách upozorňujúcich na padajúce alebo visiace bremená má zmysel príkazová značka na používanie ochrany hlavy. Na veľmi nebezpečných úsekoch sa vyžadujú zákazy na vstup na určitú plochu. V každom prípade musíte dbať na to, aby každú značku bezpodmienečne konkretizoval pokyn, čo je potrebné vykonať, ktorý je preto nevyhnutný. Nadbytočné alebo úplne si odporujúce značky znižujú vypovedaciu schopnosť a spôsobia, že pôvodne očividné varovanie bude obmedzené alebo nesprávne pochopené.