Skimmery

Cudzie oleje vo vašich pracovných prostriedkoch? Tomu by ste mali zabrániť. Najlepšie pomocou odlučovača oleja – pre čisté emulzie a disperzie. Odlučovače s magnetickou základňou alebo stojanom si môžete zaobstarať tu. Znížte teraz náklady na likvidáciu a predĺžte životnosť svojich strojov a filtračných systémov! Na tejto stránke zistíte, ktorý výrobok je pre vás vhodný.

Nákup odlučovača oleja: požadovaná priemyselná čistotaOlej patrí do nádrží alebo motorov, nie do vašich čistiacich disperzií alebo chladiacich mazív. Odlučovače oleja fungujú ako vysávače na dopravníkovom páse a bezpečne a účinne odstraňujú molekuly oleja z kvapalín. Využijete to nielen pri každodennej prevádzke, ale aj v prípade úniku.Ako funguje odlučovač oleja?Pásové odlučovače pozostávajú z nekonečného odlučovacieho pásu, ktorý sa pohybuje cez motorom poháňaný hnací valec a vratnú kladku. Vratná kladka sa ponorí do kvapaliny a potom sa spustí odlučovač.Plávajúce oleje a tuky priľnú k pásu a pomocou valčekov sa z kvapaliny dostanú k stieraču. V hadicových odlučovačoch sa cudzie oleje oddeľujú pomocou dutých nekonečných hadíc; kotúčový odlučovač pracuje s rotujúcim adhéznym kotúčom a stieračmi.Oblasti použitiaSú vhodné na údržbu strojov a v obmedzenej miere aj na manažment únikov. Pri údržbe strojov účinne odstraňujú cudzie oleje z emulzií a disperzií, ktoré udržiavajú v chode množstvo systémov:  • Nádrže na chladiace mazivá pre priemyselné obrábacie stroje

  • Procesné a chemické kúpele

  • Ultrazvukový čistič a čistič dielov

  • Čistenie procesnej vody v priemyselných zariadeniach pred jej likvidáciou


Odlučovače oleja sa môžu používať aj na čistenie odpadových vôd, a tým uľahčujú obehové hospodárstvo. Z hľadiska manažmentu únikov sú podstatne menej účinné ako absorpčné tkaniny alebo nasiakavé hadice. Možno ich však použiť ako improvizovaného pomocníka pri malých vodných plochách.VýhodyPásový odlučovač vykonáva cennú prácu pri údržbe strojov, chladiacich mazív a filtračných systémov.  • Emulzie a disperzie sa zbavia odpadových olejov a zachovávajú si svoju účinnosť.

  • Likvidácia procesných látok sa môže výrazne oddialiť.

  • Životnosť systémov je predĺži.

  • Obmedzením tvorby baktérií sa znižuje riziko vzniku zápachu.


Ako postupovať pri výbere odlučovača oleja?Ktorá verzia odlučovača je najlepšou voľbou, závisí v zásade od objemu čistenej kvapaliny a požadovaných hodnôt výkonu. Pásové odlučovače sa používajú najmä pri spracovaní kovov a vo všadeprítomných nádržiach na chladiace mazivá. Ako kompaktné a cenovo výhodné zariadenia plne vyhovujú bežným veľkostiam nádrží a dobre sa vyrovnávajú aj s kolísaním hladiny kvapaliny.Radi vám pomôžeme vybrať to správne vyhotovenie. Jednoducho nás kontaktujte.