037 – 65 23 633 

Zjemniť výber
(možný viacnásobný výber)

Cena s DPH

Cena s DPH ohraničiť

-
Cena bez DPH

Cena bez DPH ohraničiť

-
Materiál
 

Záznamenávanie času

Evidujete pracovnú dobu Vašich zamestnancov v excelovej tabuľke, pomocou výkazov odpracovaných hodín alebo dokonca pichacimí hodinami? Profesionálne riešenie pre moderný časový manažment: elektronický prístroj na zaznamenávanie času. So sekundovou presnosťou zaznamenáva príchody a odchody, aj prestávky v práci.
Našli sme 10 artikel/-e/-ov
| | |
s DPH
490,80
bez DPH
409,-
Novinka
Cena na vyžiadanie
Novinka
Cena na vyžiadanie
Novinka
USB RFID čítačka TIMEMOTO RF-150
na registrovanie zamestnancov
Cena na vyžiadanie
Novinka
Cena na vyžiadanie
Našli sme 10 artikel/-e/-ov
Evidencia dochádzky
Náležitá evidencia dochádzky je pre firmu nevyhnutnou záležitosťou. Nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec profituje z riadnej evidencie odpracovanej doby. Pomocou vhodného prístroja na evidenciu dochádzky sa dá bez veľkej námahy zvládnuť evidencia prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Kedysi dochádzkové hodiny, dnes známe pod moderným pojmom zariadenie na evidenciu dochádzky, si už takmer nie je možné odmyslieť si z dobre fungujúcej firmy. Evidencia dochádzky bola v priebehu rokov značne modernizovaná a mnohé zariadenia na evidenciu dochádzky dnes fungujú väčšinou elektronicky. Inštalácia týchto zariadení vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu vykonávanú predajcom. Tu je dôležité jednoznačne porovnať náklady a úžitok. Ako kontrola vstupu sa elektronická evidencia dochádzky postará samozrejme aj o vyššiu bezpečnosť, pretože pre nepovolané osoby zostanú dvere zatvorené. Dochádzkové hodiny s pečiatkou a kartou pôsobia v porovnaní s elektronickým modelom takmer nostalgicky. Napriek tomu už aj toto jednoduché zariadenie umožňuje dosiahnuť oveľa lepšiu organizáciu v podniku a pritom nevyžaduje žiadnu údržbu vykonávanú externým dodávateľom. S dobrým systémom evidencie dochádzky sa nestratia ani odpracované hodiny, ani sa nezabudne na čas, ktorý musí byť odpracovaný. Skutočne rozumná investícia pre firmu aj jej zamestnancov.

Vaša pracovná doba a náš servis
Naša online predajňa vedie vo svojej ponuke zariadenia na evidenciu dochádzky od kvalitných predajcov s príslušným know-how. Registrovanie dochádzky pečiatkovaním dochádzkových kariet až pre 50 osôb jedným jediným prístrojom umožňuje aj stredne veľkým podnikom funkčné riešenie bez veľkých nákladov. Vo vybavení kancelárie si tieto kompaktné prístrojové jednotky takmer ani nevšimnete napriek tomu Vám spoľahlivo poslúžia pri individuálnom hospodárení s Vaším pracovným časom. Práve pri mzdách, ktoré sa vypočítavajú na základe odpracovaných hodín, sú dochádzkové hodiny adekvátnym riešením na evidenciu odpracovanej pracovnej doby. Ako je všeobecne známe, čas šetrí peniaze, preto v ponuke KAISER+KRAFT nájdete aj zodpovedajúce príslušenstvo k evidencii odpracovanej doby Vášho personálu, ako sú zosilňovače rádiového signálu či sieťové adaptéry. Všetok objednaný tovar sa pritom dodáva s dodacou paritou dodávka tovaru do domu a s 30-dňovým právom na vrátenie. To je servis, ktorý nenájdete všade. Vyberte si preto Vaše zariadenia na evidenciu dochádzky s veľkorysým komfortným servisom od KAISER+KRAFT.
Porovnanie produktov