Pojazdné lešenia

Či v interiéri alebo exteriéri, kvalitatívne vysoko hodnotné, v praxi osvedčené a protišmykové systémy pojazdných lešení sú profesionálnym základom pre bezpečnú prácu. Na tomto mieste vám ponúkame veľký výber modelov v rôznych pracovných výškach na pohodlné a bezpečné vystupovanie.

V kategórii Pojazdné lešenia Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Altrex, HYMER, KRAUSE, Layher, MUNK, ZARGES.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 59

Pre všetkých, ktorí chcú nahor.Pojazdné lešenia patria k profesionálnemu vybaveniu maliarov a montérov. Niet sa čo čudovať, pretože sotva je niektorá iná pomôcka na vystupovanie taká flexibilná: pojazdné lešenia s modulovou konštrukciou sú často dokonca sklopné a dajú sa preto veľmi rýchlo a jednoducho zmontovať a demontovať. Okrem toho ich môžete jednoducho prepravovať. Pojazdné lešenia sa dajú aj po zmontovaní rýchlo presúvať z jedného pracoviska na druhé. Ako vidíte: ak musíte vykonávať dlho trvajúce práce vo veľkej výške, sú pojazdné lešenia vhodným riešením. A vďaka norme DIN EN 4422 aj riešením bezpečným.Norma pre bezpečné pojazdné lešenia.DIN EN 1004 reguluje používanie schválených materiálov na výrobu pojazdných pracovných plošín a bezpečnostno-technické požiadavky na jednotlivé konštrukčné diely. Vyžaduje tiež podrobný návod na bezpečnú prácu na pojazdných lešeniach. V rámci bezpečnej práce existuje niekoľko vecí, ktoré vy a vaši zamestnanci musíte dodržiavať. • Musia sa dodržiavať informácie a pokyny uvedené v montážnom návode a návode na používanie od príslušného výrobcu zábradlia.

 • Podľa DIN EN-1004 je maximálna prípustná výška pojazdných lešení 8 metrov vo voľnom priestranstve (môže sa vyskytovať zaťaženie vetrom) a 12 metrov v uzavretých priestoroch. V každom prípade sa smú pojazdné lešenia vždy stavať len do takej výšky, ako je to predpísané v priloženom montážnom návode.

 • Pojazdné lešenia sa smú montovať, demontovať a prestavovať len pod dohľadom odbornej osoby poučeného odborného personálu. Znalcom v odbore je ten, kto disponuje potrebnými odbornými poznatkami o pojazdných pracovných plošinách. K požiadavkám patria aj profesijné vzdelanie, profesná skúsenosť alebo v nedávnej dobe vykonávaná príslušná odborná činnosť.

 • Povolené sú len originálne konštrukčné diely výrobcu.

 • Podklad pod pojazdnými lešeniami musí byť rovný a nosný.

 • Ak sa okolo zábradlia pohybujú vozidlá, je nutné myslieť na zabezpečenie proti nájazdu.

 • Každé pojazdné lešenie musí po montáži skontrolovať osoba, ktorá je kompetentná na vykonávanie skúšok – skôr ako sa lešenie začne používať. Výsledok kontroly sa musí zadokumentovať. Prostredníctvom kontroly sa môžete ubezpečiť v tom, že pojazdné lešenie je zabezpečené proti samovoľnému pohybu a stojí zvislo.

 • Pojazdné lešenia sa nesmú presúvať, kým sa na nich nachádzajú osoby alebo predmety. Kvôli nebezpečenstvu pádu by ste ich mali presúvať len po rovnej ploche.

 • Na lešenia sa smie vystupovať len na určených miestach a to platí aj pre schádzanie z lešení. Z pojazdných lešení sa nesmie prestupovať na iné výstupné pomôcky alebo na budovu.

 • Výška podkladovej plochy sa nesmie zväčšovať použitím rebríkov, debien alebo iných zariadení.

 • Prechodové otvory sa musia po použití neodkladne uzatvoriť.

 • Na pojazdnom lešení sa nesmú používať žiadne zdvíhacie zariadenia.


Mimochodom: aj keď máte k dispozícii už zmontované pojazdné lešenia, ste povinní prekontrolovať ich pred použitím, či sa na nich nevyskytujú nedostatky a všetko zadokumentovať.Ktoré pojazdné lešenie si želáte?U nás si môžete zakúpiť sklopné nástupné lešenia, ako aj profesionálne pojazdné lešenia a bezpečnostné pojazdné lešenia pre veľké pracovné výšky. Filtrujte v našej kategórii podľa vašej požadovanej pracovnej výšky alebo podľa potrebnej šírky plošiny a dĺžky, aby ste si vyhľadali vhodné pojazdné lešenia.