Havarijné vane

Záchytné plachty alebo skladacie vane z PVC na zadržiavanie únikov – aby ste boli v núdzovom prípade ideálne vybavení – kúpte si svoju havarijnú vaňu do interiéru a exteriéru! Sú kompaktné, ale napriek tomu ľahko prenosné, flexibilné a predovšetkým pripravené na použitie v priebehu niekoľkých sekúnd. Havarijné vane sú k dispozícii v mnohých rôznych veľkostiach!

V kategórii Havarijné vane Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: PIG, Justrite, eurokraft basic.

Vaše filtre
Relevantné
Počet výrobkov: 28

Havarijné vane: Keď sa všetky hrádze pretrhnúJe dobré, keď v závode všetko beží hladko. Samozrejme, pokiaľ z poškodenej veľkej nádoby alebo stroja nekontrolovane nevyteká nebezpečná kvapalina. V takom prípade konajte okamžite a pripravte si skladaciu záchytnú vaňu!Čo sú to havarijné vane?Havarijné vane sú dôležitou súčasťou základného vybavenia na manažment únikov nielen v samotnom podniku, ale aj pre záchranárov a poskytovateľov prvej pomoci.Havarijné vane sú skladacie záchytné vane z hustej plastovej tkaniny, ktoré zachytávajú unikajúce nebezpečné kvapaliny zo strojov, vozidiel, sudov alebo kontajnerov.Havarijné vane, ktoré sa svojou konštrukciou podobajú nafukovaciemu bazénu, dokážu spoľahlivo zadržať väčšie množstvá kvapaliny, a preto sú vhodné aj na väčšie úniky. Pružná fólia sa prispôsobí mnohým povrchom a zaručuje odolnosť proti úniku. V závislosti od vyhotovenia, veľkosti a konštrukcie nie sú havarijné vane vyhradené len pre núdzové situácie, môžu sa používať aj preventívne pri manipulácii s nebezpečnými látkami.Havarijné vane sú pochôdzne a v závislosti od veľkosti prejazdné stohovačom alebo nákladným vozidlom.Záchytné plachty proti priesakom sú špeciálnym typom a zachytávajú kvapaliny, ktoré sa dostávajú netesnosťami na strechách, stropoch alebo zavesených potrubiach. Podobne ako v prípade dažďového žľabu sa vlhkosť odvádza do nádob alebo odtokov na zemi pomocou štandardnej hadice, ktorú možno rýchlo pripojiť.Môžem používať havarijné vane na skladovanie nebezpečných látok?Záchytné vane z kovu sú nevyhnutnou súčasťou prevádzkového skladovania kvapalín znečisťujúcich vodu a horľavých kvapalín. Havarijné vane z PVC alebo vinylu sú schválené na dočasné skladovanie alebo zabezpečenie príslušných nádob – ale len na média ohrozujúce vodu, nie na zápalné médiá.Oleje a palivá sa musia vždy skladovať v záchytných vaniach z kovu. V tomto prípade sú plastové vyhotovenia výlučne produktmi na núdzové prípady. Podrobnejší prehľad vám poskytnú naše informácie o skladovaní nebezpečných látok v súlade s predpismi.Ako kombinovať havarijné vane pri manažmente únikov?Každá vaňa je v určitom okamihu plná, aj keď ste v čase nákupu výrazne prekročili špecifikácie množstva náplne alebo absorpčnej kapacity. Dočasne utesnite netesnosť nádoby alebo stroja pomocou zábran na kvapaliny a použite absorpčné tkaniny a absorpčná granuláty, aby ste zabránili rozstrekovaniu. Alebo si to obzvlášť uľahčite a použite pripravenú havarijnú súpravu pre prípady únikov.Na vaše otázky vám radi odpovieme osobne prostredníctvom našich možností kontaktovania.