Označenia

S profesionálnymi značeniami a nálepkami zabezpečíte správne označenia, príp. správne signalizačné znaky pre plynulú každodennú prevádzku. A takto sa postaráte nielen o dodržiavanie zákonných predpisov, ale aj o správne vykonávanú a dobre organizovanú prácu. Je to také jednoduché.

Typ produktu
Farba
Materiál
Relevantné
Počet výrobkov: 107

Označenia a nálepky: Jednoznačne označené, jednoznačne zaistené!Je to jednoduchý výpočet: Čím viac osôb, oddelení a úsekov máte vo vašom podniku, tým komplexnejšie sú organizačné procesy a požiadavky kladené na bezpečnosť. Rozumná výbava podniku sa preto nezaobíde bez označení a nálepiek. Pretože s malým počtom slov a ešte menším množstvom pracovnej sily takto zohľadníte všetky dôležité aspekty.
Vystríhať, zahradiť, nasmerovať: Kam sa umiestňujú označenia a nálepky?Všade tam, kde by zákazníci, zamestnanci alebo návštevníci mohli zísť zo správnej cesty, alebo kde by mali rýchlo nájsť určitý produkt, sú nevyhnutné zahradenia a označenia.Preto sú mnohé naše produkty u kaiserkraft priradené aj sekcii produktov Sklad, pričom tu dôležitú úlohu zohrávajú početné bezpečnostné a procesné faktory.Označenia a nálepky, ktoré označujú cestu k určitému produktu – najbezpečnejšou a najrýchlejšou cestou – sú pre vás pritom nevyhnutné. Začína to pri štítkoch a kódovaniach pre regálové rady a končí pri triedení a popisovaní najdrobnejších produktov v zásobníkoch a prepravkách s viditeľným obsahom.Čím presnejšie pritom vyznačíte, na ktoré cesty a do ktorých oblastí sa smie vstupovať pešo alebo vozidlom, tým lepšie. Dočasné prvky ako varovné pásky a zahradzovacie pásky sú, samozrejme, rovnako dôležité ako pevne nainštalované retardéry a ochranné zahradenia.Mimochodom: Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť ešte viac, nahliadnite do nášho poradcu Bezpečnosť v prevádzke!
Tajomstvo perfektnej logistiky: Kde je potrebný vodiaci systém?Ak chcete, aby sa vaše produkty úplne a presne dostali z bodu A do bodu B, mali by všetci zúčastnení na dodávateľskom reťazci vždy presne vedieť, čo sa kam má dostať v ktorom regálovom rade – aj vtedy, keď sa produkt nachádza neviditeľne umiestnený v stohovacích boxoch.Naša ponuka expedičných tašiek a tašiek na dokumenty je tu rovnako podstatná ako každá etiketa, s ktorou bezpochyby označujete svoje tovary. Pretože tajomstvom perfektnej logistiky je bezchybná organizácia.Ak vám smieme pomôcť, neváhajte a kedykoľvek nás kontaktujte.