Paletové regály

Paletové regály udržia aj tie najťažšie bremená a sú extrémne robustné. Tým viac udivuje, že sú súčasne tak flexibilné: Bez problémov sa dajú rozširovať a vybaviť presne tak, ako to Vy − alebo Vaše palety − potrebujete. Radi naplánujeme Váš paletový regál spoločne s Vami, jednoducho sa s nami skontaktujte!

V kategórii Paletové regály Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: eurokraft pro, SCHULTE.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 44

Paletové regály: odpoveď na otázku stohovaniaAk skladujete tovar na paletách, v mnohých prípadoch vyvstáva otázka miesta. Ťažko naložené jednorazové alebo drevené palety sa nedajú bezpečne stohovať priamo jedna na druhú. Tento problém riešia paletové regály.V ktorých prípadoch sú paletové regály najvhodnejšie a ako sú tieto konštruované?Typický paletový regál je obzvlášť robustný, stabilný a schopný uniesť plne naložené europalety. Možné je to vďaka špeciálnym návesom a robustným oporným rámom.Tieto regály v stavebnicovom systéme môžete navzájom skombinovať a prispôsobiť svojim potrebám napríklad aj na jednorazové palety alebo iné druhy paliet. Tu budete palety v každej rovine skladovať vedľa seba. Preto sú tieto regály obzvlášť vhodné na triedené skladovanie rozličných paletovaných produktov v prehľadnom počte kusov.Ak chcete rozumne skladovať veľké množstvá paletovaných tovarov, odporúča sa paletový regál na zasúvanie paliet. Tu budete skladovať na každej rovine viaceré palety za sebou. Tento skladovací regál má napriek svojej vysokej kapacite prehľadný pôdorys.Veľmi individuálnu realizáciu rôznych skladovacích možností pre drevené a jednorazové palety pri stanovenom pôdoryse vám predstavíme na príklade projektu Vishay.Aké predpisy platia pre zabezpečenie na paletovom regáli a v jeho okolí?Odhliadnuc od smerníc a predpisov týkajúcich sa manipulácie so zariadeniami na obsluhu regálov a na výbavu skladového zariadenia nesmiete predovšetkým pri vjazdovom regáli zabudnúť na potrebnú ochranu pred nájazdom a protinárazovú ochranu pre paletové regály. Tieto sú povinné.Paletové regály musia byť kontrolované – ako často a kým?Každý stacionárny regál a teda aj paletový regál musí byť na základe nariadenia o prevádzkovej bezpečnosti (BetrSichV) jedenkrát ročne dôkladne skontrolovaný v súlade s požiadavkami normy DIN EN 15635. Táto povinnosť je podchytená aj v DGUV 108-007. Okrem toho sú predpísané týždenné vizuálne kontroly.Tak ako pri mnohých kontrolách aj tu musí byť poverená spôsobilá osoba. Túto spôsobilosť musí táto osoba preukázať v manipulácii so skladovým zariadením a s regálmi – ideálne počas viacerých rokov. Okrem toho sa kontrolór musí vyznať v aktuálnych požiadavkách a technických novinkách, ako aj jasne rozpoznať príp. nedostatky.Ďalšie informácie k našej ponuke regálov, drevených paliet a ostatných skladových produktov vám radi poskytneme aj osobne.