Vykurovacie plášte, ohrievače sudov

Práca sa nesmie zastaviť ani pri nepriaznivých teplotách. A preto ohrievače sudov zabezpečujú, aby vaše najdôležitejšie pracovné prostriedky boli pripravené na použitie v správnej pracovnej teplote aj napriek chladu. Ponúkame výrobky s rozsahom regulácie teploty od 40 °C do 90 °C – podľa toho, či chcete ohrievať, udržiavať teplo, izolovať alebo vykurovať. Prečítajte si teraz všetko o vyhrievacích plášťoch a vyhrievacích manžetách na sudy!

Vaše filtre
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Regulačná oblasť
Relevantné
Počet výrobkov: 76

Ohrievače sudov: pre dokonalú pracovnú klímuHoci napríklad motorový olej nezamŕza a farby a laky pri poklese teploty nemenia okamžite svoje vlastnosti, mali by ste vždy dbať na správnu teplotu. Keď je v kalendári zima, ohrievače sudov zabezpečujú optimálnu pracovnú klímu pri rôznych poveternostných podmienkach.Na čo potrebujeme ohrievače sudov a vyhrievacie plášte?Ohrievače sudov na priemyselné a komerčné využitie v podstate nerobia nič viac ako elektrická deka v domácnosti: poskytujú rovnomerné teplo z elektrickej zásuvky. Zatiaľ čo doma sa kvôli väčšiemu pohodliu schúlime pod vyhrievanú deku, v prípade sudov ide predovšetkým o viskozitu médií, ktoré obsahujú.Ak teploty prostredia klesnú pod určitú hranicu, médiá, ako sú mazivá, strácajú svoju tekutosť, farby a laky sa už nedajú správne spracovať a zmesi sa rozdeľujú na rôzne fázy.Vyhrievacie manžety pre sudy, kanistre a nádrže nielen ohrievajú nádoby a ich obsah. Zabezpečujú teplotnú stabilitu, a tým aj zachovanie všetkých dôležitých vlastností. To platí nielen pre kvapaliny. Vyhrievacie plášte umožňujú aj stabilný tok plynu pri manipulácii s plynovými fľašami.Na čo mám dbať pri ohrievačoch sudov?  • Aké teploty môže vykurovací plášť na sudy skutočne dosiahnuť, závisí od mnohých faktorov. Teplota prostredia zohráva rovnakú úlohu ako materiál nádoby, obsah atď.

  • Nezabudnite skontrolovať, akú teplotnú odolnosť má príslušná nádoba a aké predpisy platia pre manipuláciu s nebezpečnými látkami a skladovanie nebezpečných látok. Tieto požiadavky musia spĺňať aj ohrievače sudov. Jedným z rozhodujúcich faktorov je tu vhodnosť na použitie v zónach ATEX.

  • Plynulá regulácia pomocou termostatu je vhodnejšia ako iné varianty vykurovania. To znamená, že ohrievač sudov môžete používať na široké spektrum médií a procesov ohrevu.

  • Vyhrievacie manžety sú určené pre konkrétne typy nádob (resp. rozmery). Môžu sa prispôsobiť tvaru pomocou popruhov, ale aj tak by sa mali používať len v súlade s pokynmi výrobcu.

  • Hrubé manžety na sudy zahrejú nádobu za veľmi krátky čas, a tým ju rýchlejšie pripravia na použitie. To však nie je potrebné vo všetkých prostrediach, ani pri všetkých médiách.


Pred prácou so zahriatymi médiami vždy odoberte vzorku a skontrolujte jej použiteľnosť, viskozitu atď. Používajte pritom ochranné pracovné prostriedky a dbajte na správny manažment únikov.Ďalšie informácie nájdete v našich informáciách o skladovaní v súlade s predpismi. Ak nás kontaktujete, radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.