Pracovné odevy, ochrana zdravia pri práci

Ochrana pri práci od hlavy až po päty, vaša bezpečnosť je v konečnom dôsledku na prvom mieste. Tu nájdete váš nový pracovný outfit: funkčný, pohodlný a moderný.

Jednoducho bezpečne pri práciBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je povinnosťou a súčasne aj prínosom. Bezpečné pracovisko, bezpečné pracovné vybavenie a bezpečný pracovný odev sú alfou a omegou. A súčasne sa vaši zamestnanci cítia lepšie. Okrem toho ste ako zamestnávateľ povinný zabezpečiť určité bezpečnostné štandardy pre svojich zamestnancov. Tieto štandardy sú definované aj zákonom o vykonávaní opatrení bezpečnosti práce na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, v skratke aj ako zákon o bezpečnosti práce (ArbSchG). V tejto súvislosti sa musí napríklad pracovné prostredie upraviť tak, aby sa žiadnym spôsobom neohrozovalo fyzické a psychické zdravie zamestnancov, alebo aby sa v nevyhnutných prípadoch tieto negatívne vplyvy maximálne eliminovali. Ak vykonávate opatrenia bezpečnosti práce musíte rešpektovať aj aktuálny stav techniky a hygieny. A, samozrejme, vždy by mala byť k dispozícii Prvá pomoc.Dobré vybavenie – s istotouUrčite vám tým nepovieme nič nové, už viete, ako sa postarať o bezpečnosť práce vo vašom podniku, a celkom určite viete už aj to, aké produkty na to potrebujete. Akú pridanú hodnotu vám preto môžeme pri téme bezpečnosť práce ponúknuť? Odpoveď nájdete v našom sortimente produktov… nie, odpoveďou je náš sortiment produktov: my máme najlepšie produkty pre bezpečnosť práce vo vašej firme. A máme takmer všetko, čím sa môžete pri práci chrániť. V závislosti od potreby existujú pre vás vhodné kategórie: pracovný odev dopĺňajú pracovné rukavice a bezpečnostná obuv. Pre obzvlášť náročné pracoviská existuje okrem toho ochrana dýchania, ochrana zraku a ochrana sluchu. V našom sortimente nájdete, samozrejme, aj ochranu pri zváraní. Ak ak by sa predsa len niečo prihodilo, máme pre vás v ponuke aj produkty Prvej pomoci.Pohodlný, zdravý a skutočný pútač pohľaduS vhodným ochrannými pracovnými prostriedkami sa človek cíti lepšie? Jednoznačne áno! Skvelé však je, keď je ochranný odev nielen funkčný, ale aj pohodlný. Preto sme sa porozhliadli po pracovnom odeve, ktorý je vyrobený z príjemných materiálov, dobre sa nosí a je citlivý k pokožke. Takto sa dá zabezpečiť spokojnosť zamestnancov a priaznivá pracovná atmosféra. A zaostávať nemôže ani kvalita: ponúkame vám produkty zabezpečujúce ochranu pri práci, ktoré sa pravidelne testujú na výskyt škodlivých látok. A čo je ešte potrebné, aby sme sa v svojom pracovnom odeve cítili dobre? No jasne, trochu sexepílu nezaškodí: Športový dizajn, pohodlný strih v kombinácii s optimálnou voľnosťou pohybu – takéto pútače pohľadov máme v ponuke aj pre vás. Presvedčte sa jednoduchým kliknutím!