Vonkajšie zariadenia

Neexistuje druhá šanca na vytvorenie prvého dojmu: Vonkajšie zariadenie vašej firmy je vašou vizitkou. Upravte ho pomocou vysokokvalitných inovatívnych produktov určených pre vonkajšie zariadenia a zanechajte pozitívny dojem u návštevníkov a zákazníkov. A z praktických stojanov na bicykle a prístreškov budú mať osoh aj vaši zamestnanci.

Vonkajšie zariadenia – vizitka vášho podnikuExistuje len jediná šanca na prvý dojem – aj čo sa týka vášho podnikového areálu. So starostlivo ošetrovanými vonkajšími zariadeniami sa postaráte o to, že návštevníci, zákazníci a partneri si budú o vašom podniku myslieť len to najlepšie. A aj pre zamestnancov sú dobre navrhnuté vonkajšie priestory mimoriadne dôležité.Čo patrí k úprave vonkajších zariadení?Všetky oblasti vášho podnikového areálu, ktoré sa nachádzajú pod holým nebom. Začína to prístupovými cestami k budovám a končí pri lákavej oblasti na trávenie prestávok, resp. fajčiarskom priestore pre zamestnancov.


Existuje veľa rôznych oblastí, pri ktorých sa obzvlášť oplatí dbať na dôkladnú úpravu:  1. Parkoviská pre všetky druhy dopravných prostriedkov – od automobilu až po bicykel

  2. Oblasti na skladovanie a zber odpadu alebo surovín a pomôcok

  3. Tranzitné trasy medzi rôznymi budovami

  4. Reprezentačné plochy, napríklad pred hlavných vchodom


Pri všetkých týchto (a ďalších plochách) je čistota najvyšším príkazom. Až potom nastupujú ďalšie otázky týkajúce sa konkrétnej úpravy.Prečo sú udržiavané vonkajšie zariadenia také dôležité?Optický dojem, ktorý zanechajú vaše vonkajšie zariadenia, vytvára podnikový imidž. Okrem toho tu svoju úlohu zohrávajú aj faktory ako orientácia, bezpečnosť a funkčnosť.Dopravné zrkadlo do ťažko nahliadnuteľných dopravných oblastí v areáli podniku síce nie je žiadnym optickým pútačom, ale je nevyhnutné. Prístrešky pre fajčiarov ohraničujú oblasť pre fajčiarov, a tým ponúkajú aj orientáciu, zatiaľ čo vlajkové stožiare slúžia hlavne na reprezentatívne účely.S každým prvkom úpravy vysielate v neposlednom rade výrazné signály. Atraktívne a pozývajúce oblasti na čerstvom vzduchu slúžia na regeneráciu vašich zamestnancov, čím zlepšujú celkovú podnikovú klímu. Zákazníci sa vďaka dobre označeným a upraveným cestám, ako aj vysokokvalitným produktovým materiálom popolníkov atď. cítia ako návštevníci mimoriadne vítaní.Upravené vonkajšie priestory sú vždy premysleným spojením tvaru, funkcie a umiestnenia. A my vám pritom radi pomôžeme!Ktoré faktory zohrávajú pri úprave vonkajších zariadení najdôležitejšiu úlohu?Každá oblasť musí zásadne spĺňať požiadavky optiky, bezpečnosti a funkcie. Podľa toho, ktoré vonkajšie zariadenie je v centre pozornosti, môže sa významnosť,samozrejme, presúvať. Niekoľko príkladov:  • Vstupná oblasť: Tu ide predovšetkým o reprezentáciu, orientáciu a pocit uvítania. Dosiahnete to výberom správnej značky, dostatočného počtu vedier na odpadky, možností na sedenie a zodpovedajúceho vodiaceho systému pomocou tabuliek a orientačných tabúľ.

  • Transportné a spojovacie dráhy: Bezpečné spolunažívanie chodcov, nákladných vozidiel a ťažkých strojov musí byť zabezpečené v každom prípade.Toto dosiahnete napríklad jednorazovými označeniami jazdných pruhov, ako aj vodiacimi a zahradzovacími systémami.

  • Zberné, resp. skladovacie miesta: Výrazné optické ohraničenie od iných oblastí podnikového areálu, ako aj bezpečnosť týchto miest určujú ich úpravu.


Ktoré predpisy platia pri úprave vonkajších zariadení?V podstate musíte dodržiavať predovšetkým pravidlá cestnej premávky, ako aj predpisy manipulácie s odpadmi. Najlepšie urobíte, ak si vždy najprv pozriete všetky relevantné podnikové nariadenia, skôr ako zrealizujete opatrenia na úpravu.Ako vám môžeme pomôcť pri úprave vašich vonkajších zariadení?Zostavili sme pre vás rozsiahly prehľad produktov s mnohými tipmi pre vonkajšie zariadenia. A nájdete tu, samozrejme, mnohé produkty, ktoré vám uľahčia úpravu. Patria tu napríklad aj informačné štítky na orientáciu návštevníkov, zamestnancov a zákazníkov. Alebo (dôležité) stojany na bicykle a prístrešky. Rovnako sme mysleli aj na detaily, ako sú poštové schránky. V konečnom dôsledku aj s tým ukážete svoje pochopenie pre kvalitu ako podnik.Naši nákupní poradcovia sú mimochodom prvým kontaktným miestom pre vaše otázky týkajúce sa produktov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu vo vonkajších zariadeniach – napríklad na tému popolníky a vedrá na odpadky. Okrem toho sme tu pre vás kedykoľvek aj osobne – zavolajte nám alebo použite iné z našich možností kontaktovania.