Hadicová technika

Ako sa kvapalina dostane zo suda do kanistra? A ako je to so stlačeným vzduchom? Pomocou hadicovej techniky môžete v priemysle bezpečne a čisto transportovať chemikálie, kvapaliny a plynné substancie.

V kategórii Hadicová technika Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Jessberger, COBA.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 15

Nájdite si správnu hadicuKeď je nejaký produkt popisovaný slovom „technika'', mali by sme sa na to pozrieť bližšie. Pretože keď sa aplikuje určitá technika, deje sa to väčšinou na základe predpisov alebo prírodných zákonov. Tak je to aj v prípade hadicovej techniky. Kým pri požiadavke na polievanie vašich záhradných rastlín zájdete do predajne so stavebnými a záhradkárskymi potrebami a kúpite si jednoduchú hadicu na vodu, v prípade potravinárskeho priemyslu, pri manipulácii s nebezpečnými látkami a v medicínskej technike musíte presne vedieť, akú hadicu na príslušný účel použitia potrebujete. Pevné, kvapalné a plynné látky sa spravidla z bodu A do bodu B prepravujú technickými hadicami. Ako spoľahlivé prepravné spojenie dopĺňajú hadice v priemysle a živnostenskej oblasti potrubia, ktoré sa inštalujú podstatne náročnejšie.Na čo musíte dávať pozor pri výbere hadiceAk sa rozhodujete pre hadicu, mali by ste presnejšie poznať podmienky, pri ktorých sa bude táto hadica používať: • Tlak: S akým tlakom bude látka vedená cez hadicu?

 • Odolnosť: Budú hadicou vedené chemikálie, dráždivé alebo nebezpečné látky?

 • Odolnosť: Ako často sa bude hadica používať a nakoľko je odolná voči oderu?

 • Teplota: Aké studené alebo horúce sú látky v hadici?

 • Znášanlivosť s potravinami: Obsahuje materiál nízky obsah škodlivých látok, je zápachovo a chuťovo neutrálny?

 • Dĺžka: Aká dlhá musí byť hadica?

 • Ohybnosť: Aký malý musí byť polomer ohybu?


A čo je to polomer ohybu?Polomer ohybu vyplýva z rôznych kritérií: • Priemer hadice

 • Druh a počet vnútorných vrstiev

 • Materiál

 • Štruktúra hadicovej techniky


Ak sa hadica natoľko ohne, že sa zalomí, bol prekročený najmenší možný polomer ohybu. Čím menší je požadovaný polomer ohybu, tým väčšie je riziko výpadku hadice. Polomer ohybu môžete vypočítať. Pritom platí: vnútorný priemer hadice x 10 = maximálny polomer ohybu v beztlakovom stave.Aká hadicová technika je k dispozícii s produktmi od kaiserkraft?V tejto kapitole nájdete hadicovú techniku na stlačený vzduch, vodu a pitnú vodu, ako aj na chemikálie.


Väčšina technických hadíc je z PVC alebo PU a sú priehľadné alebo žlté, aby boli dobre viditeľné a ľudia o ne nezakopávali. Hadice na stlačený vzduch sú taktiež z PVC a sú mimoriadne ohybné a flexibilné.


Naše multifunkčné hadice z PVC sa dajú používať v rôznych oblastiach. K dispozícii sú v signálnej žltej s vysokou odolnosťou voči chemikáliám, a priehľadné, bez zápachu a s nízkym obsahom škodlivých látok.Polyvinylchlorid (PVC) alebo polyuretán (PU)?Hadicová technika z PVC je vhodná na dopravu stlačeného vzduchu a vody a tiež chemikálií, a ako ochranné vedenie elektrických káblových systémov. PVC je termoplastický tvrdý plast. Na mnohé práce v priemysle je tento materiál nevyhnutný, pretože je odolný voči olejom, tukom a mnohým chemikáliám. Pretože do tvrdého plastu je možné pridávať zmäkčovadlá, dostanete hadicovú techniku z PVC v rôznych stupňoch tvrdosti.Hadicová technika z PU zvláda všetko to, čo aj PVC. Preto sa často používa ako náhrada PVC. V porovnaní s PVC je PU stálejší, odolnejší a ohybnejší. Zmäkčovadlá, ktoré sú často zapracované v PVC, v PU nie sú, takže v prípade požiaru nevznikajú škodlivé látky. Avšak kľud: PU je tak či tak ťažko zápalný a je odolný voči vysokým teplotám. Priemysel a remeselníci už dávno odhalili výhody PU a radi siahajú po tomto trvanlivom materiáli.Dôležité je správne zaobchádzanieHadicová technika má dlhú životnosť. Napriek tomu by ste pri manipulácii s hadicami mali dodržiavať niektoré pravidlá:Skladovanie


 • Technické hadice je najlepšie skladovať navinuté na špeciálnych bubnoch alebo veľkých prstencoch, pričom dávajte pozor na to, aby v kotúči nedochádzalo k pnutiu

 • Technické hadice skladujte na tmavom, suchom a chladnom mieste (teplota miestnosti)


Manipulácia


 • Hadice nezalamujte, nepretáčajte a neveďte cez ostré hrany

 • Neťahajte ich príliš silne

 • Pri spájaní hadicovej techniky nesmie na mieste spoja dôjsť k zalomeniu

 • Konce hadíc nesmú siahať do kvapaliny, pretože sa tým zničia vnútorné vrstvy


Kontrola


 • Dôležité je, aby ste hadice a miesta spojov pravidelne vizuálne kontrolovali

 • Pravidelne kontrolujte najmä tesnosť hadíc


Ak budete dodržiavať tieto pravidlá, budete mať k dispozícii hadicovú techniku, na ktorú sa budete môcť stopercentne spoľahnúť. V prípade vašich otázok týkajúcich sa výberu nás môžete kedykoľvek kontaktovať.