Absorpčné granuláty

So správnou absorpciou proti únikom: Absorpčný granulát absorbuje ohrozujúce kvapaliny v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto sekundy môžu byť rozhodujúce. Ako dobre, že tu môžete získať všetko, čo potrebujete: univerzálny absorpčný granulát, granulát na zachytávanie chemikálií a príslušenstvo na manažment únikov pre bezpečnosť vašej prevádzky. Na sklade máme aj trvalo udržateľné a biologicky odbúrateľné granuláty – čítajte ďalej!

Vaše filtre
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Druh úniku

Absorpčný granulát: Jednoducho absorbuje nebezpečenstváV havarijnej situácii sa musí všetko vykonať rýchlo. Absorpčné granuláty nielenže absorbujú nebezpečné kvapaliny, ale ich aj zadržiavajú a zabezpečujú ich rýchlu likvidáciu. Vďaka tomu sú prvou voľbou pre prevádzkovú bezpečnosť a ochranu životného prostredia v prípade havárie.Čo sú absorpčné granuláty?Rovnako ako absorpčná tkanina, aj absorpčné granuláty patria k absorpčným prostriedkom ako základná súčasť manažmentu únikov. Obidva varianty absorbujú unikajúce kvapaliny, prostredníctvom adhézie ich ukotvujú vo svojej štruktúre a uľahčujú tak ich likvidáciu.Absorpčné granuláty absorbujú oleje a chemikálie, laky alebo farby, živice alebo akékoľvek iné kvapaliny, ktoré predstavujú problém pri manipulácii s nebezpečnými látkami. Aby samotné granuláty nekontaminovali vodu alebo pôdu, väčšina absorpčných granulátov je vyrobená z minerálnej ílovitej zeminy, korku, pemzy alebo iných bezproblémových prírodných surovín.Absorpčný granulát alebo absorpčná tkanina: Kedy mám čo použiť?Ako textilné podložky sú absorpčné tkaniny vhodné pri všetkých prácach, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných kvapalín. Granuláty sa naopak používajú, keď už niečo uniklo. Tieto sú preto dôležitými pomocníkmi v prípade havárie a súčasťou mnohých havarijných súprav pre prípady únikov.Zatiaľ čo absorpčná tkanina dokáže bez problémov zachytiť aj olej z vodných plôch, granulát na absorbovanie chemikálií je predovšetkým špecialistom na všetky typy povrchov. Najmä porézne, pórovité alebo nerovné plochy sú na tom lepšie s absorpčným granulátom, pretože zrnká preniknú do malých priehlbín alebo drážok a tam vykonajú svoju prácu. Typickým príkladom použitia je odstraňovanie rozliateho motorového oleja alebo benzínu na asfalte.Ak chcete skombinovať najlepšie vlastnosti obidvoch foriem, ako materiály naplnené granulátom sa používajú nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše.Ktorý absorpčný granulát pre ktorú aplikáciu?Univerzálny absorpčný granulát je práve takýto: univerzálny produkt pre havarijné situácie pre najbežnejšie kvapaliny, na použitie v exteriéri a interiéri a väčšinu spevnených povrchov. Univerzálne granuláty dokážu absorbovať olej, mazivá a palivá, ako aj množstvo chemikálií – vrátane agresívnych kyselín.Pokiaľ ide o použitie ako absorpčný prostriedok na chemikálie, na tento účel sú vhodné aj mnohé univerzálne absorpčné granuláty, obzvlášť účelné sú však produkty testované spoločnosťou DEKRA s príslušným certifikátom. To isté platí aj pre absorbovanie bionafty a iných olejov. Ďalšie podrobné informácie uvádzajú Požiadavky na absorbenty olejov (1998) Spolkového úradu pre životné prostredie. Na ich základe venujte pri výbere pozornosť:  • Výdatnosť: V závislosti od materiálu, úniku a vlastností granulátu môže jedno vrece absorpčného prostriedku absorbovať rôzne množstvá kvapaliny. Husté alebo veľmi viskózne látky si na bezpečné a úplné absorbovanie vyžadujú viac granulátu ako riedke substancie.

  • Vhodnosť: Absorpčné granuláty pre olej sa klasifikujú podľa typov. Typ I je obzvlášť vhodný na použitie na vodných plochách, typ II je schválený na krátkodobé použitie na malých vodných plochách, ako aj na súši, typ III znamená špeciálne potreby na pevnom podklade. Označenie „R'' znamená dostatočnú odolnosť drsnosť vozovky po odstránení granulátu.


V havarijnej situácii je dôležité mať po ruke vhodný absorpčný prostriedok a konať rýchlo. Ak nás kontaktujete, na otázky týkajúce sa výberu vám odpovieme osobne.