Požiarne značky

V súlade s predpismi a na viditeľnom mieste: Značky a symboly na ochranu pred požiarom upozorňujú na hasiace prostriedky a poskytujú dôležitú orientáciu pre hasičov. Záchranné zložky sa tak môžu rýchlo zorientovať a ušetriť drahocenný čas v núdzovej situácii. Označenia požiarnej ochrany v súlade so zákonnými predpismi o požiarnej ochrane nájdete na kaiserkraft – pre väčšiu bezpečnosť vo vašom podniku.

Vaše filtre
Typ produktu
Druh štítkov
Materiál

Požiarne značky: Ako pomáhajú v núdzových situáciách?Pri požiari je dôležitá každá sekunda. Požiarne značky sú tu nevyhnutné, pretože ukazujú cestu k poplašnému tlačidlu alebo k požadovaným hasiacim prostriedkom. Takto môžu vaši zamestnanci v núdzovej situácii rýchlo konať a spustiť poplach. Požiarne značky sa vyžadujú aj zo zákona, pretože sú dôležitým ukazovateľom smeru pre hasičov.Čím sa vyznačujú požiarne značky?Požiarne značky sú špeciálne bezpečnostné značky pre prípad požiaru, ktoré označujú požiarne hlásiče alebo hasiace zariadenia, ako sú hasiace prístroje a požiarne hadice. Umiestnenie týchto značiek je na pracoviskách povinné, aby sa zabezpečilo jednoduché a rýchle nájdenie protipožiarnych prostriedkov. Bezpečnostné značenie je od roku 2013 štandardizované v celej Európe: Podľa normy DIN EN ISO 7010 pozostávajú požiarne značky vždy z bieleho piktogramu na červenom pozadí. Táto štandardizácia zabezpečuje, že značky sú medzinárodne zrozumiteľné. V našom internetovom obchode si môžete zakúpiť nasledujúce typy požiarnych piktogramov.  1. Značky pre požiarne poplachové zariadenia, ako sú požiarne hlásiče alebo telefón na hlásenie požiarov

  2. Prostriedky a vybavenie na hasenie požiaru, ako sú hasiace prístroje, požiarne hadice alebo hasiace deky

  3. Orientačné požiarne značky, ako je udanie smeru, upozornenie na požiarne dvere, núdzové rebríky alebo požiarny výťah


Okrem požiarnych piktogramov je na stránke kaiserkraft k dispozícii aj požiarne značenie podľa normy DIN 4066, ktoré pomáha hasičom rýchlo sa zorientovať v prípade požiaru.V akej výške sa umiestňuje protipožiarne označenie?Montážna výška požiarnych značiek je spravidla 200 – 220 cm, čo zvyčajne zodpovedá výške rámu dverí. Požiarne značky musia byť trvalo pripevnené a pritom dobre viditeľné. To znamená, že požiarne značky musia byť kedykoľvek rozpoznateľné , a to aj v dlhých miestnostiach, ako sú chodby, a nesmú byť zatarasené.Požiarne značky v rôznych vyhotoveniachU nás si môžete zakúpiť požiarne symboly ako vývesné štíty alebo ako informačné tabuľky vlajkové. Okrem toho nájdete v našom online obchode: požiarne značky ako samolepiace fólie. Tie sú vhodné na pripevnenie na hladké povrchy v interiéroch.V prípade, ak vo vašom podniku dôjde k výpadku osvetlenia, musia byť vaše bezpečnostné značky napriek tomu ešte viditeľné. Preto si u nás môžete kúpiť aj požiarne značky s dlhým dosvitom, ktoré vám aj v tme ukážu cestu.Akú veľkosť má mať požiarna tabuľka?Môžete si vybrať z rôznych veľkostí požiarnych bezpečnostných značiek. Rozhodujúcim faktorom pre požadovanú veľkosť je rozpoznávacia vzdialenosť – t. j. vzdialenosť, z ktorej je značka ešte bez problémov viditeľná. Pritom platí nasledovné: Čím sú požiarne symboly detailnejšie, tým menšia by mala byť vzdialenosť od pozorovateľa. Viac informácií o tom nájdete v našom nákupnom poradcovi pre rozpoznávacie vzdialenosti .Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Radi vám poradíme a pomôžeme s výberom požiarnych značiek v súlade s predpismi smernice o pracoviskách.Tieto výrobky by vás mohli tiež zaujímať:Pásky | Reťazové stojany | Vodiace systémy | Zahradzovacie reťaze | Podlahové značkovače | Vodiace systémy osôb | Záchytné vane Justrite | Záchytné vane CEMO