Typ produktu
Dodávané farby
Materiál

Oceľové montážne plošiny

Inteligentne využívať disponibilné plochy? Žiaden problém s našimi skladovacími plošinami: Vytvorte s nimi dodatočné skladovacie plochy vo Vašich podnikových halách alebo umiestnite do nich jednu ďalšiu kanceláriu. Modulárne systémy zabezpečujú väčšiu flexibilitu a nižšie náklady. Získate presne taký priestor, aký potrebujete.

Najpredávanejšie
Počet výrobkov: 2
Zobrazenie:
Skladovacie plošiny a oceľové montážne plošiny
Skladovacie plošiny poskytujú miesto, priestor a flexibilitu. Priestorové systémy v rozhodujúcej miere prispievajú k inteligentnému využitiu existujúcich firemných priestorov. Okrem prefabrikovaných miestností ako halové kancelárie a kontajnery ponúkajú aj oceľové montážne plošiny mnohé možnosti na šikovné využitie priestoru. So skladovacími plošinami sa generujú v halách prídavné skladovacie plochy, výhodné môže byť aj umiestnenie kancelárie v prehľadnej výške. Pri výbere skladovacích plošín zohrávajú veľkú úlohu normy a predpisy týkajúce sa bezpečnosti. Oceľová montážna plošina je pri zohľadnení tejto skutočnosti vždy bezpečnou a odborne správnou voľbou. Podpery a priečniky oceľových montážnych plošín sú zhotovené z ocele valcovanej za tepla (pozri napríklad túto skladovaciu plošinu). Práškové povrchové úpravy zabezpečujú vysokú odolnosť a dlhú životnosť povrchov pri intenzívnom namáhaní. V neposlednej miere treba venovať pozornosť aj kvalite podlahových krytín. Štandardné drevotrieskové dosky dostatočnej hrúbky s perom a drážkou poskytujú vysokú mieru bezpečnosti.

Modulárne systémy pre vyššiu flexibilitu
Aby bolo možné kedykoľvek flexibilne vytvoriť priestorové kapacity, malo by sa pri výbere plošín siahať po rozširovateľných systémoch. Tieto systémy umožňujú začleňovanie jednotlivých modulov podľa potreby. Výhodné sú pevne zoskrutkované konštrukcie, pretože pri nich sa kompletné prvky dajú kedykoľvek premiestniť bez časovo náročných demontážnych prác. Toto je veľká výhoda voči pevne inštalovaným komponentom. Pomocou plošín sa kompletne nové priestorové pomery dajú vytvoriť za krátky čas a s minimálnym úsilím. Pre prevádzky, ktoré musia pracovať na obmedzených plochách s často sa meniacimi skladovými zásobami, predstavuje modulový systém enormné zjednodušenie a cenovú úsporu. Optimálnym využívaním daných kapacít prostredníctvom plošín odpadá nákladovo náročné vytváranie dodatočných skladovacích plôch a ich udržiavanie. Takto je možné minimalizovanie neobsadených plôch. Modulový systém týchto plošín kompletizuje zodpovedajúce príslušenstvo vo forme schodových prvkov, prvkov zábradlí a odovzdávacích staníc. Naša online predajňa Vám ponúka s týmito skladovacími plošinami vysoko výkonné produkty v profesionálnej kvalite.