Značka
Materiál
Nosnosť

Príložné rebríky

Ako naznačuje už názov, príložné rebríky sa prikladajú. Kam? Najvhodnejšie sú na to múry alebo lešenia, pretože tieto oporné body sú pevné, a preto bezpečné. A už sa aj možno pustiť do práce vo výškach!

V kategórii Príložné rebríky Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Guenzburger, KRAUSE, Layher, Altrex, euroline, HYMER, ZARGES.

Najpredávanejšie
Počet výrobkov: 32
Zobrazenie:

Čo všetko potrebujem vedieť o príložných rebríkoch?Rebríky sú produkty, ktoré si nosíme so sebou. Rebríky sú všestranní pomocníci. Nie je potrebné ďalšie vysvetľovanie. Alebo žeby predsa? Nakoľko intenzívne ste už boli konfrontovaní s príložnými rebríkmi vo vašej firme? Kto sa u vás stará o ich kontrolu a údržbu? A aké normy vlastne platia pre rebríky? Radi vám poskytneme potrebné informácie. Pretože smernice sú tu nielen nato, aby boli vaše rebríky bezpečnejšie, smernice zároveň právne zaisťujú vašu firmu.Ktorá norma je pre mňa dôležitá?DIN EN 131 je pravdepodobne najznámejšia norma pre mobilné rebríky s celoeurópskou platnosťou. Obsahuje časti DIN EN 131-1 až DIN EN 131-7. V prvých troch častiach sa reguluje, ako musia byť rebríky pomenované, konštruované, kontrolované a označené a aké informácie musia byť uvedené v návode na obsluhu. Mimochodom: kontrolujú a vylepšujú sa, ak treba, nielen rebríky, ale v prípade potreby sa upravuje aj samotná norma. Od 1. 1. 2018 musia mať napríklad všetky príložné rebríky s výškou nad 3 metre priečnik. Tu sa dozviete viac o tejto zmene normy.Na čo musím dávať pozor pri používaní rebríkov?Aj v prípade, keď vaše rebríky zodpovedajú normám, musíte dodržiavať dôležité pravidlá pre používateľov. Môžete tak zabrániť úrazom. Rebrík v podstate nie je pracovisko. To znamená, že stupeň obťažnosti a doba trvania prác na rebríku by mali byť čo najmenšie/najkratšie. Tak napríklad príložné rebríky sa pri stavebných prácach smú používať len vtedy, ak je pracovná výška menšia ako 7 metrov a práca netrvá dlhšie ako 120 minút. V každom konkrétnom prípade musíte preveriť, či sú pre danú úlohu vhodnejšie lešenia, priemyselné schody, stojace rebríky alebo pracovné plošiny. Platí to predovšetkým vtedy, ak pri práci potrebujete veľké predmety, ťažké náradie alebo objemné stavebné materiály. Principiálne platí, že nič, čo je ťažšie ako 10 kg, nepatrí na rebrík.Používajte teda vždy len rebríky alebo schodíky, ktoré sú vhodné na konkrétne vykonávanú prácu. Umiestnite ich tak, aby stáli stabilne a dalo sa na ne bezpečne vystúpiť a rešpektujte príslušné pokyny pre používateľov. Najdôležitejšie z týchto pokynov nájdete vo forme piktogramov priamo na výrobku. Rebríky podľa normy DIN EN 131 musia byť dimenzované na užitočné zaťaženie minimálne 150 kg.Aké rebríky tu máme k dispozícii?Dodávame výlučne rebríky zodpovedajúce aktuálnej norme DIN EN od známych výrobcov a známych značiek, ako je Günzburger alebo KRAUSE. Pomocou filtra si môžete zvoliť, aké vlastnosti majú mať vaše rebríky: Musia byť pojazdné a/alebo sklopné? Majú umožňovať výstup na jednej alebo na obidvoch stranách? Akú dĺžku majú mať rebríky? Ako na prvú kliknite na tú vlastnosť, ktorá je pre vás najdôležitejšia a potom si zvoľte ďalšie voliteľné doplnky. Ak by ste mali otázky, kontaktujte nás.Čo sa ešte môžem dozvedieť?