Skladovacie kontajnery

Potrebujete veľa uskladniť a máte málo priestoru? Skladovacie kontajnery môžu byť pre Vás tým správnym riešením, pretože poskytujú maximálnu mieru flexibilného využitia priestoru a stabilnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi − vnútri, ako aj vonku.

V kategórii Skladovacie kontajnery Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: LaCont.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 18

Skladovacie kontajnery a kontajnery na materiál: ušetrite si prestavbu!Aj v najväčšom areáli podniku je skladovacia plocha konečná. Predovšetkým v tých prípadoch, ak chcete uschovať zariadenia a materiály s ochranou proti vetru, poveternostným vplyvom a krádeži. Namiesto privolávania architektov a výstavby nových skladovacích plôch si objednajte jednoducho skladovacie kontajnery. Pretože tieto hotové miestnosti vám ušetria každú komplikovanú prestavbu.Čo musím rešpektovať pri výstavbe skladovacích kontajnerov?„Kontajner na rýchlu výstavbu'' v našom sortimente nedostal svoje meno bezdôvodne. Pretože tento kompaktný kontajner na materiál postavia dvaja zamestnanci za niekoľko minút. A to dokonca bez potreby náradia. Umožňuje to premyslený zásuvný systém, ku ktorému nepotrebujete ani návod. Ak chcete vedieť, ako to funguje, pripravili sme pre vás krátke video na stránke produktu.Kombinácie kontajnerov na materiál je možné vzájomne spojiť na pozdĺžnej strane, takže môžete vytvoriť malé skladovacie haly s pôdorysom do 30 metrov štvorcových. Aj ich vytvorenie je jednoduchá úloha a potrebujete len zopár zamestnancov. Montáž sa zakladá na podobnom systéme zásuvných spojov, ako je tomu pri kontajneroch na rýchlu výstavbu. Z dôvodu konkrétnych rozmerov by ste však mali staviť na trocha viac pomocných rúk a príslušné zabezpečenia.Musím si zabezpečiť povolenie na skladovací kontajner?Zo skúseností z Nemecka vieme, aké rozdielne sú právne úpravy v rôznych regiónoch, obciach a spolkových krajinách vzťahujúce sa na najrôznejšie priestorové systémy. A inak tomu, žiaľ, nie je ani pri zriaďovaní skladovacieho kontajnera.V závislosti od príslušného úradu sa skladovacie kontajnery a kontajnery na materiál považujú sa pevnú, účelovú budovu, na ktorú sa vyžaduje povolenie. Pritom je nevyhnutné, aby sa tieto kontajnery dali ľahko premiestňovať pomocou žeriava a nepotrebovali žiadne základy. Iné jurisdikcie to vidia opäť inak a povoľujú skladovacie kontajnery bez povolenia až do určitej plochy.V každom prípade je potrebné sa informovať: v prípade nerešpektovania platných predpisov sú úrady oprávnené vyberať pokuty a často vyžadujú „odstránenie'' kontajnera.Povolenia sa však nikdy nevzťahujú na bezpečnostné opatrenia k zaťaženiu snehom, zaťažiteľnosti pôdy, zaťaženiu vetrom a podtlakom a bezpečnostným odstupom. Tieto predpisy musíte spĺňať vždy – nezávisle od toho, čo si ešte stavebná legislatíva od vás vyžaduje.Je možné prispôsobiť skladovací kontajner a kontajner na materiál mojim požiadavkám?Ak sa rozhodnete pre určitý model kontajnera z našej ponuky, máte takisto možnosť na úpravu príslušného variantu podľa svojich špeciálnych potrieb. Na stránke produktu si môžete pozrieť, aké alternatívy, respektíve výkony sú možné. Pri menších modeloch môžete vymeniť doraz dverí podľa priestorových daností, pri veľkom kontajneri na materiál si môžete u nás objednať aj okenné moduly, ďalšie dvere atď. Pošlite nám k tomu svoj individuálny dopyt.Aké skladovacie kontajnery použijem na skladovanie nebezpečných látok?Na uskladnenie zápalných kvapalín v sudoch a podobne nebezpečných látok potrebujete špeciálne nádoby a regály na skladovanie nebezpečných látok. Tieto prostriedky sú odolné proti požiaru, resp. sú certifikované podľa príslušných technických pravidiel a noriem.Či a ako sa dajú tieto produkty na manipuláciu s nebezpečnými látkami následne uložiť v skladovacom kontajneri, sa nedá povedať všeobecne. V každom prípade musia byť tieto priestorové systémy vybavené prídavnými bezpečnostnými opatreniami.Pri výbere z nášho sortimentu vám radi osobne poradíme, prípadne pre vás vypracujeme ponuku na základe vašich požiadaviek na skladovanie nebezpečných látok. Kontaktujte nás.