ESD podlahové krytiny

Naše ESD podlahové krytiny robia radosť nielen zákonodarcom. Pretože ESD ochranu dopĺňame komfortnou ergonómiou a ideálnou bezpečnosťou pri chôdzi.

V kategórii ESD podlahové krytiny Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: NOTRAX, COBA.

Vaše filtre
  Značka
  Typ produktu
  Trvalá udržateľnosť
  Dĺžka
  Farba
  Hĺbka
  Materiál
  Oblasť použitia
  Šírka
  Tvar
  Vlastnosť
  Cena s DPH
  Cena bez DPH
  Relevantné
  Počet výrobkov: 20

  ESD podlahové krytiny – základ pre každý EPA priestor do slova a do písmena  Nikto, kto pracuje s citlivými elektronickými súčiastkami, v žiadnom prípade nepotrebuje elektrostatické výboje. Preto sú ESD podlahové krytiny povinným základným vybavením každej EPA (elektrostaticky chránenej oblasti). A takmer len popritom tieto ESD ochranné opatrenia prispievajú k zdraviu zamestnancov. Dômyselné, však?
  Ako funguje disipatívna podlahová krytina?  Takzvaná ESD podlahová krytina je dôležitým stavebným prvkom ESD pracoviska. Chráni celý priestor a zabraňuje nekontrolovaným elektrostatickým výbojom od personálu alebo nábytkových prvkov. A to je práve to, čo je pri manipulácii s citlivými elektronickými komponentmi v elektrotechnike alebo v laboratóriu rozhodujúce.  ESD ochranná rohožka kontrolovaným spôsobom odvádza vyrovnávanie nábojov do uzemňovacieho bodu. Na tento účel má tento dôležitý prvok vašich opatrení na ochranu pred ESD vodivú štruktúru a uzemňovací kábel. ESD ochranné rohožky sú k dispozícii nielen ako ESD podlahy, ale aj ako antistatické rohožky na stoly. Okrem toho si môžete zaobstarať ESD rohožky s protiúnavovým účinkom pri dlhom státí a s vysokou odolnosťou voči chemikáliám.
  Kedy a akú ESD podlahovú krytinu potrebujete?  Vo všeobecnosti sa rozlišujú vodivé a disipatívne podlahy. Ak je odpor maximálne 10⁶ Ω, podlaha sa považuje za vodivú. Pri maximálnej hodnote 10⁹ Ω hovoríme o disipatívnej podlahe. Disipatívne podlahové krytiny spolu s ESD stoličkami a stolmi, ESD regálovými systémami a ESD pracovným odevom tvoria najdôležitejšiu ochranu pred výbojmi.  Pri výbere výrobku by ste sa mali dôkladnejšie zamerať nielen na disaptívnosť, ale aj na chemickú odolnosť, protišmykovosť a zápalnosť. Vlastnosti výrobku závisia od všeobecných bezpečnostných predpisov a od kvapalín alebo prevádzkových materiálov používaných vo vašej spoločnosti.
  Aké sú predpisy týkajúce sa ESD ochranných rohožiek?  ESD ochranné rohožky musia spĺňať požiadavky noriem EN 14041 a EN 61340 o elektrostatických vlastnostiach podlahových krytín.  V špecifikáciách sú uvedené nielen hraničné hodnoty prechodového odporu, a tým aj ochranného výkonu. Obsahujú aj informácie o správnej pokládke, používaní vodivých lepidiel a kombinácii opatrení na ochranu pred elektrostatickým výbojom s požiadavkami na hygienu a údržbu.
  Čo sa odporúča nad rámec zákonných požiadaviek?  Antistatické podlahové rohožky alebo stolové rohožky splnia bez vhodného ESD príslušenstva len polovicu úlohy. Vždy by ste mali mať poruke ESD náramky pre svojich zamestnancov. Okrem toho pracovné ESD rohožky bez uzemňovacích káblov nie sú ničím iným ako protišmykovou a ochrannou podložkou pre nábytok alebo povrchy. Ochrana proti elektrostatickému výboju je totiž úloha zahŕňajúca veľmi široké spektrum, ktorú môžete komplexne realizovať napríklad pomocou ESD úložných boxov alebo ESD prepravných zariadení.  Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si tiež nášho produktového poradcu ESD: Ochrana pred nebezpečnými výbojmi.